Proverbios 22:1-29

  • «Jaʼ mas lek mi lek jkʼoplaltike, jaʼ mu sta li epal kʼulejale» (1)

  • Kʼalal ta skeremal noʼox chichʼ chanubtasele, tstabeik sbalil sjunul xkuxlejalik (6)

  • Li buchʼu chʼaje chiʼta li leon ta panae (13)

  • Li tukʼibtasele jaʼ tsnamajes lokʼel li bolibele (15)

  • Chbat abtejuk ta stojolal ajvaliletik li buchʼu lek xtojobe (29)

22  Jaʼ mas lek mi lek jkʼoplaltike,* jaʼ mu sta li epal kʼulejale;+jaʼ mas lek mi ichʼbilutik ta mukʼe,* jaʼ mu sta li plata xchiʼuk oroe.   Koʼolik noʼox li jkʼulej xchiʼuk li povree: jaʼ pasbilik yuʼun Jeova xchaʼvoʼalik.+   Li buchʼu pʼije tsta ta ilel li vokolile, vaʼun tsnakʼ* sba,pe li buchʼutik chʼabal spʼijilike tukʼ chjelavik batel, vaʼun tsta-o svokolik.*   Mi bikʼit chkakʼ jbatike xchiʼuk mi jxiʼtaojtik* li Jeovae,ta jtatik kʼulejal, mukʼulal xchiʼuk kuxlejal.+   Oy chʼixtik xchiʼuk petsʼetik li ta xchopol be li vinike,pe buchʼuuk noʼox ti ep sbalil chil li xkuxlejale chnamaj lokʼel ti bu oy chʼixtik xchiʼuk petsʼetike.+   Chanubtaso bu beal skʼan stam batel li kereme;*+vaʼun muʼyuk chkʼejpʼuj* lokʼel ta be akʼo mi mol xa ox.+   Li jkʼuleje tsventain li buchʼu povreexchiʼuk li buchʼu oy kʼusi chchʼamune jaʼ chmosoinat yuʼun li buchʼu ch-akʼbat ta chʼome.+   Buchʼuuk noʼox ti jaʼ tstsʼun li kʼusi muʼyuk tukʼe jaʼ tsta ta tsobel li vokolile+xchiʼuk chlaj skʼoplal ti tsots tspasvan ta mantale.*+   Li buchʼu lek xakʼ li kʼusitik oy yuʼune chichʼ akʼbel bendision,yuʼun chakʼbe sveʼel li buchʼu povree.+ 10  Tako lokʼel li jlabanvanej vinike,vaʼun chlaj skʼoplal li saʼkʼope;chchʼay skʼoplal li utbaile xchiʼuk li chopol kʼoptaele. 11  Li buchʼu muʼyuk xchopolil yoʼontone xchiʼuk ti toj lek li skʼopojelechkʼot ta yamigo li ajvalile.+ 12  Li Jeovae jaʼ chchabi li pʼijilale,pe tsbikʼtajesbe skʼoplal li kʼusitik chalik li jloʼlavanejetike.+ 13  Xi chal li buchʼu chʼaje: «¡Oy jkot leon li ta panae!* ¡Te chkichʼ milel li ta oʼlol kayee!».*+ 14  Li ye jtoyba* antsetike jaʼ jun natil chʼen.+ Te ta xpʼaj* ochel li buchʼu muʼyuk lek ilbil yuʼun Jeovae. 15  Li bolibele yakʼoj yibel ta yoʼonton li kereme,*+pe li vachʼ sventa tukʼibtasele jaʼ tsnamajes lokʼel ta stojolal.+ 16  Li buchʼu tsloʼla povre sventa ch-epaj li skʼulejale+xchiʼuk li buchʼu chakʼbe smoton li jkʼulejetspas ta povre. 17  Tsʼet chikintao xchiʼuk aʼio li kʼusitik chal li buchʼutik pʼijike,+sventa xachan ta sjunul avoʼonton li kʼusi chkakʼ achane.+ 18  Yuʼun toj lek ti teuk tikʼil ta yutil to avoʼonton+sventa jaʼuk xavalbe skʼoplal skotol orae.+ 19  Skotol li kʼusitik chkakʼ avojtikin aviejaʼ sventa xapat avoʼonton ta stojolal li Jeovae. 20  ¿Mi mu lajuk xa jtsʼibabot,mi mu lajuk xa jtojobtasot xchiʼuk mi mu lajuk xa kakʼ avojtikin 21  sventa xkakʼ achan li kʼusitik melelike xchiʼuk ti stakʼ chʼunele,sventa lekuk tukʼ xkʼot avalbe li buchʼu la stakot batele? 22  Mu kʼusi xavelkʼanbe li buchʼu povre ta skoj ti povree+xchiʼuk mu xavilbajin ta stiʼ jteklum li buchʼu abol sbae.+ 23  Yuʼun li Jeovae ta spakbe skʼoplalik+xchiʼuk tsmil li buchʼutik* chelkʼanbeik li kʼusitik oy yuʼunike. 24  Mu xachiʼin li buchʼu lek snaʼ xkapemi jaʼuk xachiʼin li buchʼu anil snaʼ x-iline, 25  sventa mu xachanbe li kʼusitik tspasexchiʼuk ti mu xatikʼ aba ta petsʼe.+ 26  Mu teuk akʼoplal xchiʼuk li buchʼutik chakʼ skʼobik sventa tspasik jun trato ti oy kʼusi chakʼike,li buchʼutik oy kʼusitik chakʼik ta prental* sventa tsvaʼan sbaik ta chʼome.+ 27  Mi mu xa kʼusi xtoj-o avuʼune,¡jaʼ chichʼ ichʼel batel li atem* ti bu puchʼulot-oe! 28  Mu xajelbe yavil li stsʼakil osil ti voʼne xa akʼbile,ti jaʼ laj yakʼik ta yavil li amoltotakike.+ 29  ¿Mi oy aviloj junuk vinik ti lek xtojob ta yabtele? Chbat abtejuk ta stojolal ajvaliletik;+maʼuk ch-abtej ta stojolal li krixchanoetik noʼoxe.

Tsʼibetik ta yok vun

O «mi la jtʼuj lek jbitike».
Literal «mi lek ilbilutike».
O «tsmuk».
O «tstaik-o kastigo».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «li olole».
O «chkʼejev; tstsʼepʼuj».
Literal «li vachʼ sventa skapemal sjole».
O «pat nae».
O «chʼivite; bu oy ep krixchanoetike».
Literal «jchʼayemal». Kʼelo Proverbios 2:16.
O «stsʼuj».
O «li olole».
Li ta ebreo kʼope jaʼ nefex. Kʼelo Glosario, nefex.
O «prentail; xkʼexol».
O «avayeb».