Proverbios 13:1-25

  • Pʼijik li buchʼutik tsaʼik tojobtasele (10)

  • «Kʼalal muʼyuk ta jtatik ta ora li kʼusi jmalaojtike, ch-ipaj-o yuʼun li koʼontontike» (12)

  • «Li tukʼil j-ichʼ-aʼyeje chpoxtavan» (17)

  • «Li buchʼu jaʼ chchiʼin li buchʼutik pʼijike chpʼijub ek» (20)

  • Li tukʼibtasele jaʼ svinajeb ti oy kʼanelale (24)

13  Li pʼijil nichʼonile chchʼam li tukʼibtasel chakʼ stote,+pe li jlabanvaneje muʼyuk chchikinta li tojobtasele.*+   Li vinike jun yoʼonton ta skoj li kʼusi lek chlokʼ ta yee,+pe li kʼusi tskʼan tajek li jloʼlavanejetike jaʼ li saʼkʼope.   Li buchʼu chchabi yee* chchabi xkuxlejal,+pe li buchʼu mu spajtsan yee chil svokol.+   Li chʼajil krixchanoe oy kʼusi tskʼan, pe muʼyuk kʼusi oy yuʼun,+yan li buchʼu baxbole lek noʼox noj xchʼut.*+   Li buchʼu tukʼe spʼajoj li jutbil kʼope,*+pe li kʼusitik tspasik li buchʼutik toj chopolike chichʼik-o kʼexlaltasel xchiʼuk labanel.   Li buchʼu lek kʼusi tspase* chchabiat yuʼun li tukʼilale,+pe li jpasmulile jaʼ chjipat yalel ta lum yuʼun li choplejale.   Oy buchʼu ti jkʼulej chaʼi sbae, pe mu kʼusi x-ayan yuʼun;+oy yan ti povre chaʼi sbae, pe oy ep skʼulejal.   Li buchʼu jkʼuleje tstoj ta skʼulejal sventa tspoj li xkuxlejale,+pe li buchʼu povree muʼyuk ta vokol li xkuxlejale.*+   Li buchʼutik tukʼike solel xojobaj* tajek li sakil osil yuʼunike,+pe li buchʼutik toj chopolike chtupʼ li skantilike.+ 10  Li toybaile jaʼ noʼox ch-ikʼvan batel ta saʼkʼop,+pe li pʼijilale te oy ta stojolal li buchʼutik tsaʼik* tojobtasele.+ 11  Li kʼulejal ti anil chichʼ taele* ta kʼunkʼun chchʼay batel,+pe li buchʼu kʼunkʼun tstsob* skʼulejale ch-epaj batel yuʼun. 12  Kʼalal muʼyuk ta jtatik ta ora li kʼusi jmalaojtike,* ch-ipaj-o yuʼun li koʼontontike,+pe kʼalal chkʼot ta pasel li kʼusi ta jkʼantike, xkoʼolaj kʼuchaʼal jtekʼ teʼ ti chakʼ kuxlejale.+ 13  Buchʼuuk noʼox ti tspʼaj li chanubtasele chichʼ akʼbel kastigo,+pe li buchʼu stsakoj ta mukʼ li mantale chichʼ akʼbel smoton.+ 14  Li chanubtasel* chakʼ li buchʼu pʼije jaʼ snioʼal kuxlejal+sventa chchʼakvan lokʼel li ta spetsʼ lajelale. 15  Li buchʼu oy lek spʼijile lek ilbil,pe li ta sbe jloʼlavanejetike naka vokolil te oy. 16  Li buchʼu pʼije oy yojtikinobil yuʼun kʼalal oy kʼusi tspase,+pe li buchʼu bole chakʼ ta ilel stuk li sbolile.+ 17  Li jun j-almantal ti toj chopole chakʼ vokolil,+pe li tukʼil j-ichʼ-aʼyeje chpoxtavan.+ 18  Buchʼuuk noʼox ti muʼyuk tstsak ta venta li tukʼibtasele tspas ta povre xchiʼuk chichʼ kʼexlaltasel,pe jaʼuk li buchʼu chchʼam tojobtasele* chichʼ toybel skʼoplal.+ 19  Kʼalal chkʼot ta pasel li kʼusi tskʼan jun krixchanoe,+ chiʼ lek chaʼi,pe li buchʼutik bolike mu skʼan xiktaik li kʼusi chopole.+ 20  Li buchʼu jaʼ chchiʼin li buchʼutik pʼijike chpʼijub ek,+pe li buchʼu jaʼ chchiʼin li buchʼutik bolike muʼyuk kʼusi lek chkʼot ta stojolal.+ 21  Tsnutsatik yuʼun vokolil li jpasmuliletike,+pe tstaik kʼusitik lekik li buchʼutik tukʼike.+ 22  Li lekil krixchanoe chiktabe komel xrexto* li smamobtake,pe jaʼuk li skʼulejal jpasmulile chichʼ kʼejel* sventa li buchʼu tukʼe.+ 23  Li slokbil osil buchʼutik povree chlokʼ yuʼun ep veʼlil,pe xuʼ bekʼbil* xbat ta skoj ti muʼyuk tukʼilale. 24  Li buchʼu muʼyuk chakʼbe vachʼ* li xnichʼone yuʼun spʼajoj,+pe li buchʼu skʼanoje mu xikta sba ta stukʼibtasel.*+ 25  Li buchʼu tukʼe ta xveʼ xchiʼuk noj lek xchʼut chkom,+pe li buchʼutik toj chopolike xokol xchʼutik.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «tukʼibtasele».
O «kʼusi chale».
Literal «chjupʼ».
O «nopbil kʼope; epal kʼope».
Literal «sbee».
Literal «muʼyuk chichʼ utel».
Literal «xmuyubaj».
O «chalbe sbaik».
O «Li jecheʼ kʼulejale».
Literal «tstsob ta skʼob».
O «spatobil koʼontontike».
O «mantal».
O «tukʼibtasele».
O «spukulal; sparte».
O «nakʼel».
O «mesbil».
O «tukʼibtasel; kastigo».
O jaʼ van skʼoplal «ta anil noʼox tstukʼibtas».