Proverbios 10:1-32

  • «Li pʼijil nichʼonile xkuxet yoʼonton yuʼun li stote» (1)

  • «Li buchʼu baxbol skʼobe tspas ta jkʼulej» (4)

  • «Kʼalal ep kʼusi chkaltike, persa ta jsaʼ jmultik» (19)

  • «Jaʼ tspasvan ta jkʼulej li sbendision Jeovae» (22)

  • «Jaʼ chnatub yuʼun kuxlejal li xiʼtael Jeovae» (27)

10  Pʼijil loʼiletik yuʼun Salomon.+ Li pʼijil nichʼonile xkuxet yoʼonton yuʼun li stote,+yan li bol nichʼonile chat yoʼonton yuʼun li smeʼe.   Mi jsetʼuk* sbalil li kʼulejal mi ta chopol kʼu yelan tabile,pe li tukʼilale jaʼ chpojvan lokʼel li ta lajelale.+   Muʼyuk chakʼ Jeova ti xil viʼnal li buchʼu tukʼe,+yan li buchʼutik toj chopolike muʼyuk chakʼbe li kʼusi tskʼan yoʼontonike.   Li buchʼu chʼaj skʼobe tspas ta povre,+pe li buchʼu baxbol skʼobe tspas ta jkʼulej.+   Li nichʼonil ti oy spʼijile tstsob tsʼunobil ta verano,*yan li nichʼonil ti kʼexlal sba stalelale ochem lek svayel kʼalal jaʼo chichʼ tsobel li tsʼunobile.+   Te oy bendision ta stojolal li buchʼu tukʼe,+yan li buchʼu toj chopole snakʼoj* ta yoʼonton li saʼkʼope akʼo mi jun yutsil li skʼopojele.   Lek chichʼ albel skʼoplal kʼalal chtaat ta naʼel* li buchʼu tukʼe,+yan li sbi buchʼu toj chopole chchʼay batel skʼoplal.+   Li buchʼu oy spʼijil yoʼontone chchʼam li chanubtaseletike,*+yan li buchʼu mu xichʼ smelol chkʼopoje chichʼ pechʼilanel ta tekʼel.+   Li buchʼu tukʼ yoʼonton yakʼoj sbae jun noʼox yoʼonton,+yan li buchʼu muʼyuk stukʼil kʼusitik tspase* chvinaj onoʼox.+ 10  Li buchʼu tsmutsʼ sativan ta skoj smanyaile chakʼbe yatel yoʼonton yantik+xchiʼuk li buchʼu mu xichʼ smelol chkʼopoje chichʼ pechʼilanel ta tekʼel.+ 11  Li ye buchʼu tukʼe jaʼ snioʼal kuxlejal,+yan li buchʼu toj chopole snakʼoj* ta yoʼonton li saʼkʼope akʼo mi jun yutsil li skʼopojele.+ 12  Li pʼajbaile jaʼ tslikes saʼkʼop,yan li kʼanbaile chpix skotol li mulile.+ 13  Li pʼijilale te oy ta ye li buchʼu oy kʼusi lek snabe skʼoplale,+jaʼuk li vachʼe jaʼ sventa spat li buchʼu muʼyuk yichʼoj spʼijile.*+ 14  Li buchʼutik pʼijike skʼejojik* kʼuchaʼal kʼulejal li yojtikinobile,+jaʼuk li ye buchʼutik bolike tsaʼ svokol stukik.+ 15  Li jkʼuleje jaʼ kʼotem ta skʼulejal* li steklumal ti joyobtabil ta muroe. Li buchʼutik povreike jaʼ slajebik li spovrealike.+ 16  Li kʼusitik tspas li buchʼu tukʼe ch-ikʼvan batel ta kuxlejal,yan li kʼusitik tspas li buchʼu toj chopole ch-ikʼvan batel ta spasel mulil.+ 17  Li buchʼu tstsak ta venta li tukʼibtasele tsbeiltas batel yantik li ta sbelel kuxlejale,*yan li buchʼu muʼyuk tstsak ta venta li tukʼibtasele chchʼay batel ta be yuʼun li yantike. 18  Li buchʼu pʼajvanem ta mukule chal jutbil kʼopetik*+xchiʼuk li buchʼu chloʼiltavane jaʼ bol krixchano. 19  Kʼalal ep kʼusi chkaltike, persa ta jsaʼ jmultik,+pe li buchʼu tspajtsan li yee chakʼ ta ilel ti oy spʼijile.+ 20  Li yokʼ buchʼu tukʼe xkoʼolaj ta batsʼi lekil plata,+pe jaʼ jutuk sbalil li yoʼonton buchʼu toj chopole. 21  Li ye buchʼu tukʼe ep buchʼu tsmakʼlin,*+yan li buchʼu bole chcham ta skoj ti muʼyuk yichʼoj spʼijile.+ 22  Jaʼ tspasvan ta jkʼulej li sbendision Jeovae,+pe muʼyuk koʼol chakʼ tal xchiʼuk vokolil.* 23  Li buchʼu bole xkoʼolaj tajimol noʼox chil ti tstikʼ sba ta spasel li kʼusi toj kʼexlal sbae,yan li pʼijilale jaʼ sventa li buchʼu oy kʼusi lek snabe skʼoplale.+ 24  Li kʼusi ta xiʼta li buchʼu toj chopole jaʼ chvul ta stojolal,yan li buchʼu tukʼe jaʼ ch-akʼbat li kʼusi tskʼan yoʼontone.+ 25  Chchʼay batel skʼoplal li buchʼu toj chopol mi echʼ xa ox li tsatsal ikʼaloʼe,+yan li buchʼu tukʼe xkoʼolaj kʼuchaʼal snakleb na ti te oy ta sbatel osile.+ 26  Li buchʼu chʼaje jaʼ jech ch-ilat yuʼun yajval yabtelkʼuchaʼal pajal vino ta stanal ketik xchiʼuk kʼuchaʼal chʼail* ta sbekʼ jsatik. 27  Jaʼ chnatub yuʼun kuxlejal li xiʼtael* Jeovae,+jaʼuk li buchʼu toj chopole chjutukaj ti jayib jabil xkuxlejale.+ 28  Jaʼ xmuyubaj-o ti kʼusi smalaoj* li buchʼu tukʼe,+pe li kʼusi spatoj-o yoʼonton li buchʼu toj chopole chlaj noʼox skʼoplal.+ 29  Li sbe Jeovae jaʼ stsatsal pojobbailik li buchʼutik chʼabal smulike,+pe jaʼ chkʼot ta slajebik li jpaschoplejaletike.+ 30  Li buchʼu tukʼe mi jsetʼuk* chichʼ jipel ta lum,+yan li buchʼutik toj chopolike muʼyuk xa tsnaklebinik li balumile.+ 31  Chlokʼ* tal pʼijilal ta ye li buchʼu tukʼe,jaʼuk li chopol eile ta xichʼ tsʼijtsanel* sbatel osil. 32  Li ye buchʼu tukʼe snaʼoj li kʼusi leke,yan li ye buchʼutik toj chopolike naka jloʼlavanej.

Tsʼibetik ta yok vun

O «jutebuk».
Jaʼ xkaltik, yorail kʼepelaltik.
O «smukoj».
O «Lek chichʼ albel skʼoplal stalelal».
O «mantaletike».
Literal «sbee».
O «smukoj».
Literal «muʼyuk yoʼontone».
O «snakʼojik».
O «jaʼ ep sbalil yuʼun».
O jaʼ van skʼoplal «te oy ta sbelel li kuxlejale».
O «nopbil kʼopetik; epal kʼopetik».
O «tsbeiltas».
O «kʼusi kʼux».
O «chʼayil».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «spatobil yoʼonton».
O «jutebuk».
O «Tsatin».
O «tsʼijlanel».