Proverbios 1:1-33

  • Ti kʼusi sventa li pʼijil loʼiletike (1-7)

  • Ch-akʼvan ta vokol li chopol chiʼilile (8-19)

  • Tsots x-avet ta kaye li melel pʼijilale (20-33)

1  Liʼe jaʼ li pʼijil loʼiletik yuʼun Salomon+ ti jaʼ ajvalil ta Israele+ xchiʼuk ti jaʼ xnichʼon Davide:+   sventa xichʼ chanel* li pʼijilale+ xchiʼuk li tukʼibtasele;sventa xichʼ aʼibel smelolal li pʼijil loʼiletike;   sventa jtatik li tojobtasel+ ti chakʼ jpʼijiltike,li jtukʼiltike,+ ti xkichʼ jpʼijiltike*+ xchiʼuk ti lekuk kʼusi jpastike;*   sventa xakʼbe spʼijil+ li buchʼu muʼyuk spʼijile;sventa oyuk yojtikinobil yuʼun li kerem tsebe xchiʼuk ti xtojobuk snopele.+   Li buchʼu pʼije chchikinta xchiʼuk chchʼam batel mas chanubtasel;+li buchʼu xaʼibe smelolale tsaʼ pʼijil beiltasel,+   sventa xaʼibe smelolal pʼijil loʼil xchiʼuk jun lokʼolkʼop,*sventa xaʼibe smelolal li kʼusitik chal li buchʼu pʼije xchiʼuk li kʼusitik chal ti vokol ta aʼiele.+   Li kʼusi baʼyel skʼan pasel sventa oyuk yojtikinobil kuʼuntike jaʼ ti jxiʼtatik* li Jeovae.+ Jaʼ noʼox tspʼajik pʼijilal xchiʼuk tukʼibtasel li buchʼutik bolike.+   Kuni nichʼon, chikintao li tukʼibtasel chakʼbot atote+xchiʼuk mu xavikta li chanubtasel* chakʼbot ameʼe.+   Taje xkoʼolaj kʼuchaʼal skoronail ajol ti kʼupil sbae+xchiʼuk lekil natsʼil sventa anukʼ.+ 10  Kuni nichʼon, mu me xachʼun mi tsloʼlaoxuk yaʼi li jpasmuliletike.+ 11  Mi xi chalboxuke: «Laʼ chiʼinunkutik. Jnakʼ* jbatik sventa jmaltik chʼichʼ. Ta nakʼal ta jpuchʼan jbatik, jmalatik sventa jsaʼtik ta kʼop li buchʼutik chʼabal smulike. 12  Kuxulik ta jbikʼtik jech kʼuchaʼal tspas li Mukinale,*jech sjunlej chichʼik bikʼel kʼuchaʼal li buchʼutik chyalik batel ta chʼene. 13  Kichʼbetik skotol li kʼusitik ep sbalil yuʼunik ti kʼupilik sbae;jnojes-o jnatik li kʼusitik ta jpojbetike. 14  Laʼ chiʼinunkutik jechuke,*vaʼun koʼol ta jchʼakbe jbatik li kʼusi chkelkʼantike».* 15  Kuni nichʼon, mu xatsʼaklian batel. Mu teuk xatekʼan batel avakan li ta sbeike,+ 16  yuʼun anil chbat yakanik ta spasel li kʼusi toj chopole;sujom chbat smalik chʼichʼ.+ 17  Ta melel, altik noʼox mi chichʼ akʼbel syakobil jkot mut mi te skʼeloje. 18  Jaʼ yuʼun, ta snakʼ* sbaik sventa tsmalik chʼichʼ;ta nakʼal ta xpuchʼan sbaik sventa tsmilik li yantike. 19  Taje jaʼ jech sbeik li buchʼutik chloʼlavanik sventa tsaʼik li kʼusi tskʼanike,jaʼ xa tsta-o slajelik li buchʼutik jech tspasike.+ 20  Tsots x-avet ta be+ li melel pʼijilale.+ Te x-avet-o li ta kayeetike.*+ 21  Te x-avet li ta xchikin kayeetik ti bu ep jxanvile. Xi ta xal li ta yochebal jteklumetike:+ 22  «Voʼoxuk ti muʼyuk apʼijilike, ¿bakʼin to chaviktaik ti akʼanoj li abolilike? Voʼoxuk ti chalabanvanike, ¿bakʼin to chaviktaik ti lek xavaʼiik labanvaneje? Xchiʼuk, voʼoxuk ti boloxuke, ¿bakʼin to chaviktaik spʼajel li yojtikinobile?+ 23  Tsʼet chikintaik li tukʼibtasel kuʼune xchiʼuk sutanik tal.*+ Vaʼun, chkakʼboxuk tal li sjuʼel jpʼijilale;chkakʼ avojtikinik li kʼusitik chkale.+ 24  Yuʼun la jtakoxuk ta ikʼel, pe muʼyuk xachʼunik-o,la jyeʼ li jkʼobe, pe muʼyuk buchʼu la stsak ta mukʼ,+ 25  muʼyuk la atsakik-o ta venta skotol li tojobtaseletik kuʼunexchiʼuk la apʼajik-o li tukʼibtasel kuʼune, 26  ta xitseʼin ek mi kʼot ta atojolalik li vokolile;ta jlabanoxuk kʼalal mi kʼot ta atojolalik li kʼusi chaxiʼik-o yuʼun tajeke,+ 27  kʼalal mi tal ta atojolalik kʼuchaʼal tsatsal ikʼaloʼ li kʼusi chaxiʼik-o yuʼun tajekexchiʼuk mi tal ta atojolalik kʼuchaʼal tsatsal ikʼ li vokolile,kʼalal mi tal ta atojolalik li vokolil xchiʼuk at-oʼontone. 28  Xvokoletik-o ta jtojolal li vaʼ kʼakʼale, pe muʼyuk ta jtakʼbeik;ta saʼikun ta jyalel, pe muʼyuk ta staikun,+ 29  yuʼun la spʼajik li yojtikinobile+xchiʼuk muʼyuk la skʼan la xiʼtaik li Jeovae.+ 30  La spʼajik li tojobtasel kuʼune;muʼyuk laj yichʼik ta mukʼ skotol li tukʼibtasel kuʼune. 31  Jaʼ yuʼun, chil svokolik ta skoj* li kʼusitik tspasike*+xchiʼuk tsta chaʼiik li tojobtasel yuʼun stukike.* 32  Yuʼun jaʼ chmilat yuʼun stoyobbailik li buchʼutik muʼyuk spʼijilikexchiʼuk jaʼ tsta-o slajebik ti tsaʼ kʼusi tskʼan stukik li buchʼutik bolike. 33  Yan li buchʼu chchikintabune jun noʼox yoʼonton chkuxi+xchiʼuk muʼyuk tsvul-o yoʼonton mi xvul ta stojolal jtosuk vokolil ti xibal sbae».+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «naʼel».
O «ti jpastik li kʼusi tukʼe».
O «ti mu xijtʼujvane».
O «jun loʼil ti vokol ta aʼiele».
O «xkichʼtik ta mukʼ». Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «mantal».
O «Jmuk».
O «Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «Koʼol xij-abtej jechuke».
O «koʼol ta jchʼakbe jbatik li jchep koxtale».
O «smuk».
O «li ta chʼivitetike; ti bu oy ep krixchanoetike».
O «Sutanik tal kʼalal chitukʼibtasvane».
Literal «tslobeik sat».
Literal «sbeike».
O «li kʼusitik chopol snopoj tspasike».