Xi chal Mateo 28:1-20

  • Chaʼkuxiem xa li Jesuse (1-10)

  • Laj yichʼ akʼbel takʼin soltaroetik sventa sjutik kʼop (11-15)

  • Bat pasik ta jchankʼop li krixchanoetike (16-20)

28  Kʼalal echʼ xa ox li savadoe, kʼalal tsakub xa ox osil li ta sba kʼakʼal ta xemanae, tal skʼelik mukinal li Maria Magdalena xchiʼuk li yan Mariae.+  Ta anil noʼox echʼ jun tsatsal nikel, yuʼun yal tal ta vinajel li yaj-anjel Jeovae* xchiʼuk nopaj batel li ta mukinale, la stselelin* lokʼel li tone xchiʼuk te choti ta sba.+  Li spat xokone xleblajet xojobal jech kʼuchaʼal saksevul,* li skʼuʼ spokʼe sak tajek jech kʼuchaʼal taiv.+  Li jchabivanejetike xiʼik tajek ta stojolal, jaʼ yuʼun xtʼelajet* komik xchiʼuk chamem xa komik yilel.  Pe xi albatik yuʼun anjel li antsetike: «Mu xaxiʼik, yuʼun jnaʼoj ti jaʼ chasaʼik li Jesus ti laj yichʼ milel ta jtel teʼe.+  Muʼyuk xa liʼ oye, yuʼun laj xa yichʼ chaʼkuxesel jech onoʼox kʼuchaʼal laj yale.+ Laʼik, kʼelavilik ti bu toʼox telele.  Vaʼun, batanik ta anil xchiʼuk albeik yajchankʼoptak ti laj xa yichʼ chaʼkuxesele, yuʼun jelavem xa batel avuʼunik ta Galilea,+ te chavilik. Taje jaʼ li kʼusi tal kalboxuke».+  Jaʼ yuʼun, lokʼik batel ta anil li ta mukinale, akʼo mi chiʼik tajek, xkuxet tajek yoʼontonik, bat yalbeik ta anil li yajchankʼoptake.+  Ta ora noʼox te laj yakʼ sba ta ilel Jesus ta stojolalik xchiʼuk xi albatike: «¿Bu chabatik?». Nopajik batel ta stojolal, la stsakbeik yakan xchiʼuk laj yichʼik ta mukʼ.* 10  Vaʼun, xi albatik yuʼun li Jesuse: «¡Mu xaxiʼik! Batanik, bat albeik kermanotak ti akʼo xbatik ta Galileae, vaʼun te chilikun». 11  Kʼalal jaʼo stamoj batel sbeike, bat ta jteklum jlom jchabivanejetik,+ vaʼun laj yalbeik bankilal paleetik skotol li kʼusitik kʼot ta pasele. 12  Kʼalal laj xa ox stsob sbaik xchiʼuk moletik li bankilal paleetik xchiʼuk ti la skomon nop skʼopike, laj yakʼbeik batel ep ta sep plata li soltaroetik ti chabivanike 13  xchiʼuk xi laj yalbeike: «Xi xavalike: ‹Ay ta akʼobaltik li yajchankʼoptake, vaʼun laj yelkʼanik batel kʼalal jaʼo chivaykutike›.+ 14  Mi kʼot ta xchikin ajvalile, voʼonkutik ta jkʼoponkutik, vaʼun muʼyuk kʼusi chavat-o avoʼontonik». 15  Jaʼ yuʼun, la stsakik li jaysep platae xchiʼuk jaʼ jech la spasik ti kʼu yelan albatike; li loʼil taje pukem batel skʼoplal ta stojolal judaetik kʼalal to li avie. 16  Pe li 11 ta voʼ jchankʼopetike batik ta Galilea,+ jaʼ li ta vits ti bu onoʼox albilik yuʼun Jesus ti te tsta sbaike.+ 17  Laj yichʼik ta mukʼ* kʼalal laj yilike, pe li jlome muʼyuk bu la xchʼunik lek mi jaʼ. 18  Nopaj batel ta stojolalik li Jesuse xchiʼuk xi albatike: «Akʼbil jventain skotol li kʼusitik ta vinajel xchiʼuk ta sba balumile.+ 19  Jaʼ yuʼun, batanik, bat pasik ta jchankʼop li krixchanoetik ta skotol jteklumetike,+ akʼbeik yichʼ voʼ ta sbi Totil, Nichʼonil xchiʼuk chʼul espiritu,+ 20  chanubtasik ta xchʼunel skotol li kʼusitik laj kalboxuke.+ Jech xtok, teuk me ta ajolik ti te ta jchiʼinoxuk-o skotol kʼakʼal jaʼ to mi poʼot xa ox xlaj skotol li kʼusitik oy ta balumile».*+

Tsʼibetik ta yok vun

O «xbalchʼun; stselubtas».
O «saktsel».
O «xniklajet».
O «la skejan sbaik ta stojolal».
O «La skejan sbaik ta stojolal».
Kʼelo Glosario, li kʼusitik oy ta balumile.