Xi chal Markos 16:1-8

  • Chaʼkuxi li Jesuse (1-8)

16  Vaʼun, kʼalal echʼ xa ox li savadoe,+ li Maria Magdalenae, li Maria+ ti jaʼ smeʼ Santiagoe xchiʼuk li Salomee la smanik muil tsʼiʼleletik sventa chjaxbeik ta sbekʼtal li Jesuse.+  Sob tajek talik ta mukinal kʼalal lokʼem xa ox kʼakʼal li ta sba kʼakʼal ta xemanae.+  Xi laj yalbe sbaik ta jujuntale: «¿Buchʼu tstselelinbutik* lokʼel li ton ta tiʼ mukinale?».  Pe kʼalal la stoy satike, jaʼ to laj yilike tselelinbil* xa ox lokʼel li tone, akʼo mi toj mukʼ.+  Kʼalal ochik batel li ta mukinale, te chotol laj yilik jun kerem vinik ta batsʼikʼob ti slapoj jlik natil sakil kʼuʼile, vaʼun chʼayal to kʼot yoʼontonik.  Xi albatike: «Mu labaluk xavaʼiik.+ Li voʼoxuke jaʼ chasaʼik li Jesuse, li Jnasaretal vinik ti laj yichʼ milel ta jtel teʼe. Muʼyuk xa liʼ oye, laj xa yichʼ chaʼkuxesel.+ ¡Kʼelavilik! Liʼe jaʼ ti bu toʼox laj yichʼ akʼele.+  Pe batanik, xi xavalbeik li yajchankʼoptake xchiʼuk xi xavalbeik li Pedro eke: ‹Jelavem xa batel avuʼunik ta Galilea.+ Te chavilik, jech onoʼox kʼuchaʼal yalojboxuke›».+  Jaʼ yuʼun, jatavik ta anil kʼalal lokʼemik xa ox li ta mukinale, xtʼelajetik* tajek ta xiʼel xchiʼuk xmuyubajik tajek. Muʼyuk buchʼu laj yalbeik jutebuk, yuʼun chiʼik tajek.*+

Tsʼibetik ta yok vun

O «chbalchʼunbutik; tstselubtasbutik».
O «balchʼunbil; tselubtasbil».
O «chnikik».
Li s-evanjelio Markose jaʼ jech tsuts sloʼil kʼuchaʼal chal li ta versikulo 8 jech kʼuchaʼal li baʼyel tsʼibetik ti jaʼ melele. Kʼelo Apendise A3.