Jenesis 9:1-29

  • Li kʼusi laj yichʼik albel li krixchanoetike (1-7)

    • Mantal sventa chʼichʼ (4-6)

  • Vaknakʼobal ti jaʼ senyail tratoe (8-17)

  • Albil kʼopetik ta sventa li snitilulal Noee (18-29)

9  Li Diose laj yakʼbe bendision li Noe xchiʼuk xnichʼnabtake, xi laj yalanbee: «Epajanik, pʼolanik xchiʼuk nojesik li balumile.+  Chlik xiʼuk avuʼunik skotol li kʼusitik kuxajtik ta balumile, skotol li kʼusitik kuxajtik ti chvilik ta vinajele, skotol li kʼusitik kuxajtik ta lumtike xchiʼuk skotol li choyetik ta nabe. Avie, voʼoxuk chkom ta avok ta akʼobik.*+  Xuʼ xamil atiʼik kʼusiuk noʼox chonbolomal.+ Chkakʼboxuk skotol+ jech kʼuchaʼal laj kakʼ alajesik li itajetike.  Jaʼ noʼox mu stakʼ xatiʼik+ li bekʼet ti oy to xchʼichʼele,+ yuʼun li xchʼichʼele jaʼ xkuxlejal.  Jech xtok, ta xkakʼbe stoj smul mi oy la smiloxuk* jkotuk chonbolom o junuk krixchanoe. Mi jaʼ jkot chonbolome, persa skʼan xcham. Mi jaʼ jun krixchanoe, persa skʼan xcham, yuʼun jaʼ xchiʼil ta krixchanoal.+  Buchʼuuk noʼox ti tsmalbe xchʼichʼel junuk vinike ta skʼob jun vinik chichʼ malbel xchʼichʼel ek,+ yuʼun li Diose jaʼ slokʼol la spas li vinike.+  Li voʼoxuk une pʼolanik, ayanuk ep avalab anichʼnabik xchiʼuk epajanik+ li ta balumile».  Vaʼun, xi albat yuʼun Dios li Noe xchiʼuk xnichʼnabtake:  «Ta jpas trato xchiʼuk voʼoxuk+ xchiʼuk li anitilulalik chtal ta tsʼakale 10  xchiʼuk skotol li kʼusitik kuxajtik te achiʼukike, li mutetike, li chonbolometike, skotol li kʼusitik kuxajtik ta balumil ti te achiʼukik ti lokʼik ta arkae, jech, skotol li kʼusitik kuxajtik ta balumile.+ 11  Ta melel, ta jpas trato xchiʼuk voʼoxuk: muʼyuk xa chlaj ta nojelal ta voʼ skotol li kʼusitik kuxajtike. Jech xtok, muʼyuk xa chlaj ta nojelal ta voʼ li balumile».+ 12  Xi to laj yal li Diose: «Liʼe jaʼ senyail li trato ta jpas xchiʼuk voʼoxuke xchiʼuk skotol li kʼusitik kuxajtik ti te achiʼukike, taje jaʼ sventa skotol li jaykʼol kuxlejal chtale. 13  Ta xkakʼ vinajuk li vaknakʼobal* kuʼun li ta toke, jaʼ chtun ta senyail li jtrato xchiʼuk li balumile. 14  Mi laj kakʼ tal tok li ta balumile, te chvinaj tal ta melel li vaknakʼobal* ta toke. 15  Jech ta xvul ta jol ta melel li trato la jpas xchiʼuk voʼoxuke xchiʼuk skotol li jeltos kʼusitik kuxajtike; jech xtok, muʼyuk xa chtal nojelal ta voʼ sventa xichʼ lajesel skotol li kʼusitik kuxajtike.+ 16  Te chvinaj ta tok li vaknakʼobale,* vaʼun kʼalal chkile chvul ta jol li trato sventa sbatel osil la jpas xchiʼuk skotol li jeltos kʼusitik kuxajtik ta balumile». 17  Li Diose xi to la xchaʼalbe li Noee: «Liʼe jaʼ senyail li trato ta jpas xchiʼuk skotol li kʼusitik kuxajtik ta balumile».+ 18  Li xnichʼnabtak Noe ti lokʼik ta arkae jaʼik li Sem, Kam xchiʼuk Jafete.+ Ta tsʼakale, li Kame vokʼ jun skerem, Kanaan+ sbi. 19  Taje jaʼik li oxvoʼ xnichʼnabtak Noe ti jaʼ te lik talel stsʼunbal skotol li jnaklejetik ta balumile xchiʼuk la spuk sbaik batel.+ 20  Li Noe une lik tsʼunolajuk, lik stsʼun uva. 21  Kʼalal laj yuchʼ vino li Noee, yakub, vaʼun la stʼanan sba li ta yut skarpanae. 22  Kʼalal laj yil ti tʼanal stot li Kam ti jaʼ li stot Kanaane, bat yalbe li chaʼvoʼ xchiʼiltak ta vokʼel ti te oyik ta panae.* 23  Jaʼ yuʼun, li Sem xchiʼuk Jafete la stsakik jlik kʼuʼil pokʼil xchiʼuk la skajan ta snekebik, vaʼun ta valopat ochik batel. Jech la xpix li stotike, pe muʼyuk laj yilik ti tʼanale, yuʼun jot-o skʼelojik echʼel kʼalal la xpixike. 24  Kʼalal xkuxoj xa ox Noe ta skoj li svinoe xchiʼuk laj yaʼi ti oy kʼusi pasbat yuʼun li s-itsʼinal nichʼone, 25  xi laj yale: «Chopol chkom skʼoplal li Kanaane.+ Chichʼ mosoinel yuʼun li xchiʼiltak ta vokʼele,+ jaʼ mas bikʼit skʼoplal chkʼot ta skotol li mosoiletike». 26  Xi to laj yale: «Muyubtabiluk li Jeovae, li Sdios Seme,kʼotuk ta smoso Sem li Kanaane.+ 27  Akʼo akʼbatuk ep yosil yuʼun Dios li Jafetexchiʼuk te nakiuk ta skarpana li Seme. Kʼotuk ta smoso Jafet xtok li Kanaane». 28  Kʼalal echʼem xa ox li Nojelal ta voʼe, kuxi to 350 jabil+ li Noee. 29  Ti kʼu sjalil kuxi li Noee jaʼ 950 jabil, vaʼun cham.

Tsʼibetik ta yok vun

O «voʼoxuk chapasik ta mantal».
O «la smal achʼichʼelik ti jaʼ skʼan xal akuxlejalik».
O «vaknebal; arkoiris».
O «vaknebal; arkoiris».
O «vaknebale; arkoirise».
O «pat nae».