Jenesis 7:1-24

  • Ch-ochik ta arka (1-10)

  • Nojelal ta voʼ ta spʼejel balumil (11-24)

7  Vaʼun, xi albat yuʼun Jeova li Noee: «Ochan ta arka xchiʼuk skotol li buchʼutik te oyik ta anae, yuʼun kakʼoj venta ti voʼot noʼox tukʼ avakʼoj abae, ti mu xakoʼolaj xchiʼuk li jkʼol kuxlejal liʼe.+  Skʼan xatikʼ ochel skotol li chonbolometik ti muʼyuk ibal sbaike,* vukot* xatikʼ jujutos,+ jkot stot xchiʼuk jkot smeʼ; jaʼ chaʼkot noʼox xatikʼ ochel skotol li chonbolometik ti ibal sbaike, jkot stot xchiʼuk jkot smeʼ;  jech xapas xtok ta stojolal li kʼusitik kuxajtik ti chvilik ta vinajele, vukot* ta jujutos, jkot stot xchiʼuk jkot smeʼ sventa mu xchʼay stsʼunbalik li ta sba balumile.+  Yuʼun liʼ xa noʼox ta svukubal kʼakʼale chkakʼ taluk voʼ+ ta balumil 40 kʼakʼal xchiʼuk 40 akʼobal,+ vaʼun ta jlajesbe skʼoplal skotol li kʼusitik kuxajtik ta sba balumil ti jpasojane».+  Jech la spas Noe skotol li kʼusi albat yuʼun Jeovae.  Kʼalal jaʼo tal nojelal ta voʼ li ta balumile,+ li Noee vakib sien xa ox sjabilal.  Jaʼ yuʼun, kʼalal muʼyuk to chtal li nojelal ta voʼe, ochik ta arka+ li Noe xchiʼuk xnichʼnabtake, li yajnile xchiʼuk li yajnil skeremtake.  Skotol li chonbolometik ti muʼyuk ibal sbaike, skotol li chonbolometik ti ibal sbaike, skotol li kʼusitik kuxajtik ti chvilike xchiʼuk skotol li kʼusitik chbakʼanuk ta balumile+  ta chaʼchaʼkot ochik ta arka ti bu oy li Noee jech kʼuchaʼal albat onoʼox yuʼun Dios li Noee, jkot stot xchiʼuk jkot smeʼ. 10  Vukub kʼakʼal ta tsʼakal une, tal nojelal ta voʼ li ta balumile. 11  Li ta 17 yuʼun li xchibal ue, kʼalal vakib xa ox sien jabil yichʼoj li Noee, lik tʼomuk li sat voʼetik* ta vinajele xchiʼuk lik jamuk li stiʼtak vinajele.+ 12  40 kʼakʼal xchiʼuk 40 akʼobal xlomet noʼox laj yakʼ voʼ li ta balumile. 13  Li ta skʼakʼalil taje, jaʼo och ta arka xchiʼuk xnichʼnab li Noee, jaʼik li Sem, Kam xchiʼuk Jafete,+ jech xtok, och li yajnile xchiʼuk li yajnil oxvoʼ skeremtake.+ 14  Ochik ta arka xchiʼuk skotol li jeltos teʼtikal chonbolometike, skotol li jeltos tsʼunbal chonbolometike, skotol li jeltos chonbolometik ti xkilet chanavike xchiʼuk skotol li jeltos kʼusitik kuxajtik ti chvilike, skotol mutetik xchiʼuk skotol li kʼusitik kuxajtik ti oy xikʼike. 15  Jech ta chaʼchaʼkot ochik batel ti bu oy li Noee, skotol li jeltos chonbolometik ti yichʼojik li yip kuxlejale.* 16  Jaʼ yuʼun, ochik batel skotol li jeltos chonbolometik jech kʼuchaʼal laj yal li Diose, jkot stot xchiʼuk jkot smeʼ. Ta tsʼakal une, li Jeovae la smakbe stiʼ li arkae. 17  40 kʼakʼal laj yakʼ voʼ li ta balumile, jech kajtsaj muyel li voʼe, vaʼun lik toyuk muyel ta balumil li arkae, jech te xkajet batel ta ba voʼ. 18  Ta skoj ti kajtsaj muyel li voʼe, lik mutʼijuk* skotol li kʼusitik ta balumile, pe li arkae te xkajet batel ta ba voʼ. 19  Jech mutʼij* ta voʼ+ spʼejel li balumile, kʼalal to ta tayal vitsetik ti oy ta spʼejel balumile. 20  Kʼalal laj xa ox smutʼian* komel li vitsetike, kajtsaj to muyel 15 xukʼubil* li voʼe. 21  Jaʼ yuʼun, chamik+ skotol li kʼusitik kuxajtik ta balumile, li kʼusitik kuxajtik ti chvilike, li tsʼunbal chonbolometike, li teʼtikal chonbolometike, li bikʼtal chonetik ta balumile xchiʼuk skotol li krixchanoetike.+ 22  Cham skotol li kʼusitik kuxajtik ta takin balumil ti yichʼojik li yip kuxlejale.*+ 23  Li Diose jech la slajesbe skʼoplal skotol li kʼusitik kuxajtik ta balumile, kʼalal ta krixchanoetik xchiʼuk ta chonbolometik, chonbolometik ti xkilet chanavike xchiʼuk li kʼusitik kuxajtik ti chvilik ta vinajele. Skotol laj yichʼ tupʼbel skʼoplalik ta balumil,+ jaʼ xa noʼox kuxul kom+ li Noe xchiʼuk yutsʼ yalal xchiʼuk li kʼusitik kuxajtik ti te oyik ta yut arkae. 24  150 kʼakʼal+ mukul kom yuʼun balumil li voʼe.

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, ibal sba.
O jaʼ van skʼoplal «vukub par li jujutos lekil chonbolometike».
O jaʼ van skʼoplal «vukub par li kʼusitik kuxajtik ti chvilik ta vinajele».
O «nioʼetik».
O «chʼulelale».
O «mukuk; nojuk; butʼijuk».
O «muk; noj; butʼij».
O «smuk; snojes; sbutʼi».
Li jun xukʼubile jaʼ 44.5 sentimetro snatil. Kʼelo Apendise B14.
O «chʼulelale».