Jenesis 6:1-22

  • La saʼ yajnilik ta balumil li xnichʼnabtak Diose (1-3)

  • Vokʼ jnefilimetik (4)

  • Laj yat tajek yoʼonton Jeova ta skoj li xchoplejal krixchanoetike (5-8)

  • Albat akʼo spas arka li Noee (9-16)

  • Li Diose laj yal ti chtal nojelal ta voʼe (17-22)

6  Kʼalal epaj tajek li krixchanoetik ta sba balumile xchiʼuk kʼalal vokʼ tsebetik yuʼunike,  li xnichʼnabtak melel Diose*+ lik yakʼik venta ti kʼupil sba li tsebetike. Jaʼ yuʼun, laj yikʼik skotol li buchʼutik la stʼujike.  Xi laj yal li Jeovae: «Mu stsʼik kuʼun sbatel osil li krixchanoetike,+ yuʼun chʼichʼ bekʼet noʼox li stukike.* Jaʼ yuʼun, jaʼ noʼox chkuxiik 120 jabil».+  Li jnefilimetike* liʼ toʼox kuxulik ta balumil li vaʼ kʼakʼale xchiʼuk li ta mas tsʼakale. Li vaʼ kʼakʼale, li xnichʼnabtak melel Diose jech-o la xchiʼinik ta vayel li tsebetike, jech vokʼ yalabik li tsebetike. Taje jaʼ li buchʼutik tsots tajek yipik ta voʼnee, li viniketik ti lek ojtikinbilike.  Vaʼun, li Jeovae laj yakʼ venta ti epajem li xchoplejal krixchanoetik li ta balumile xchiʼuk ti skotol ora chopol li kʼusi oy ta yoʼontonik+ xchiʼuk ta snopbenike.  Li Jeovae chopol laj yaʼi sba* ti la spas krixchanoetik li ta balumile xchiʼuk laj yat tajek yoʼonton.*+  Xi laj yal li Jeovae: «Ta jtupʼbe skʼoplal ta balumil li krixchanoetik la jpase, kʼalal ta tsʼunbal chonbolometik, kʼalal ta chonbolometik ti xkilet chanavike xchiʼuk li kʼusitik kuxajtik ti chvilik ta vinajele, yuʼun chopol chkaʼi jba ti la jpasike».  Pe li Noee lek ilat yuʼun li Jeovae.  Liʼe jaʼ sloʼil xkuxlejal li Noee. Tukʼil vinik echʼ.+ Ta skotol li buchʼutik jmoj kuxiik xchiʼuke, jaʼ chʼabal spaltail* li Noee. Xanav xchiʼuk melel Dios li Noee.+ 10  Ta mas tsʼakale, vokʼ oxvoʼ skeremtak li Noee, jaʼik li Sem, Kam xchiʼuk Jafete.+ 11  Li melel Diose laj yil ti sokem li balumile xchiʼuk ti noj ta choplejale. 12  Ta melel, li Diose laj yil ti sokem li balumile,+ yuʼun skotol krixchano jaʼ tspasik li kʼusitik toj chopole.+ 13  Ta tsʼakal une, xi albat yuʼun Dios li Noee: «Jnopoj xa ti ta jlajesbe skʼoplal skotol li krixchanoetike, yuʼun noj ta xchoplejalik li balumile, jaʼ yuʼun ta jlajes li krixchanoetike xchiʼuk ta jsokes li balumile.+ 14  Paso junuk arka,* paso ta teʼ ti oy xuchʼale.+ Pasbo jaykʼoluk yut xchiʼuk akʼbo lek chapopote+ ta spat xchiʼuk ta yut. 15  Xi yelan skʼan xapase: li arkae oxib sien xukʼubil* snatil, 50 xukʼubil sjamlej, jaʼ 30 xukʼubil li stayleje. 16  Pasbo junuk sventanail sventa x-och xojobal kʼakʼal* li ta yute, jun xukʼubil sjamlej ti te chlik ta sjole, ta xokon xapasbe stiʼ.+ Li arkae ta oxkoj xapas, jkoj ta olon, jkoj ta oʼlol xchiʼuk jkoj ta akʼol. 17  »Yan li voʼone ta jtak talel nojelal ta voʼ+ ta sba balumil sventa jlajes skotol li kʼusitik kuxajtik ta yolon vinajel ti yichʼojik li yip kuxlejale.* Chcham skotol+ li kʼusitik oy ta balumile. 18  Ta jpastik jun trato, persa skʼan xa-och ta arka xchiʼuk anichʼnab, avajnil xchiʼuk li yajnil akeremtake.+ 19  Jech xtok, chaʼchaʼkot xatikʼ ta arka li jujutos kʼusitik kuxajtike+ sventa jmoj kuxul xakomik, jkot stot xchiʼuk jkot smeʼ+ xatikʼ ochel; 20  li jeltos kʼusitik kuxajtik ti chvilike, li jeltos tsʼunbal chonbolometike xchiʼuk li jeltos chonbolometik ti xkilet chanavik ta balumile ta chaʼchaʼkot xatikʼ ochel sventa kuxul xkomik.+ 21  Tsobo ochel skotol li kʼusitik stakʼ lajesele sventa jaʼ xalajesik+ xchiʼuk jaʼ tslajesik ek li chonbolometike». 22  Li Noee jaʼ jech la spas skotol li kʼusitik albat yuʼun Diose. Jech tajek la spas kʼuchaʼal albate.+

Tsʼibetik ta yok vun

Li ta ebreo kʼope jaʼ skʼoplal anjeletik ti jaʼ xnichʼnabtak li Diose.
O «ti jaʼ noʼox tspasik li kʼusitik tskʼan sbekʼtalike».
Jaʼ van skʼan xal ‹li buchʼutik chbalchʼunvanike›. Kʼelo Glosario, nefilim.
O «laj yat yoʼonton».
O «kʼux laj yaʼi ta yoʼonton».
O «muʼyuk smul».
Literal «jun kaxa», jun mukʼta kaxa.
Li jun xukʼubile jaʼ 44.5 sentimetro snatil. Kʼelo Apendise B14.
Yoʼ bu chal «sventanail sventa x-och xojobal kʼakʼal» xie, li ta ebreo kʼope jaʼ tsoar. Li jpʼel kʼop taje oy buchʼutik tsnopik ti jaʼ la skʼoplal li jun xukʼubil staylej li snijnijul sjol jpʼej nae, ti maʼuk la skʼoplal ti yolbaj jombil o ti pasbil sventanaile.
O «chʼulelale».