Jenesis 5:1-32

  • Lik ta Adan kʼalal ta Noe (1-32)

    • Vokʼ skeremtak xchiʼuk stsebetak li Adane (4)

    • Li Enoke xanav xchiʼuk Dios (21-24)

5  Liʼe jaʼ li slivroal sloʼil xkuxlejal Adane. Li ta skʼakʼalil kʼalal la spas Adan li Diose, la spas kʼuchaʼal slokʼol+ stuk.  Vinik xchiʼuk ants la spas.+ Li skʼakʼalil ti kʼalal laj yichʼik pasel+ yuʼun li Diose, akʼbatik bendision xchiʼuk Krixchano biiltasatik.  Kʼalal 130 xa ox sjabilal li Adane, vokʼ jun skerem ti xkoʼolaj kʼuchaʼal stuke, jaʼ slokʼol bat, Set+ laj yakʼbe sbi.  Kʼalal vokʼem xa ox li Sete, li Adane kuxi to vaxakib sien jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak.  Ti kʼu sjalil kuxi li Adane jaʼ 930 jabil, vaʼun cham.+  Kʼalal 105 xa ox sjabilal li Sete, vokʼ skerem, Enos+ sbi.  Kʼalal vokʼem xa ox li Enose, li Sete kuxi to 807 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak.  Ti kʼu sjalil kuxi li Sete jaʼ 912 jabil, vaʼun cham.  Kʼalal 90 xa ox sjabilal li Enose, vokʼ skerem, Kenan sbi. 10  Kʼalal vokʼem xa ox li Kenane, li Enose kuxi to 815 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 11  Ti kʼu sjalil kuxi li Enose jaʼ 905 jabil, vaʼun cham. 12  Kʼalal 70 xa ox sjabilal li Kenane, vokʼ skerem, Maalalel+ sbi. 13  Kʼalal vokʼem xa ox li Maalalele, li Kenane kuxi to 840 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 14  Ti kʼu sjalil kuxi li Kenane jaʼ 910 jabil, vaʼun cham. 15  Kʼalal 65 xa ox sjabilal li Maalalele, vokʼ skerem, Jared+ sbi. 16  Kʼalal vokʼem xa ox li Jarede, li Maalalele kuxi to 830 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 17  Ti kʼu sjalil kuxi li Maalalele jaʼ 895 jabil, vaʼun cham. 18  Kʼalal 162 xa ox sjabilal li Jarede, vokʼ skerem, Enok+ sbi. 19  Kʼalal vokʼem xa ox li Enoke, li Jarede kuxi to vaxakib sien jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 20  Ti kʼu sjalil kuxi li Jarede jaʼ 962 jabil, vaʼun cham. 21  Kʼalal 65 xa ox sjabilal li Enoke, vokʼ skerem, Matusalen+ sbi. 22  Kʼalal vokʼem xa ox li Matusalene, li Enoke oxib to sien jabil xanav xchiʼuk li melel Diose.* Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 23  Ti kʼu sjalil kuxi li Enoke jaʼ 365 jabil. 24  Li Enoke xanav-o xchiʼuk li melel Diose.+ Pe muʼyuk xa xkuxi mas, yuʼun ikʼat batel yuʼun li Diose.+ 25  Kʼalal 187 xa ox sjabilal li Matusalene, vokʼ skerem, Lamek+ sbi. 26  Kʼalal vokʼem xa ox li Lameke, li Matusalene kuxi to 782 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 27  Ti kʼu sjalil kuxi li Matusalene jaʼ 969 jabil, vaʼun cham. 28  Kʼalal 182 xa ox sjabilal li Lameke, vokʼ jun skerem. 29  Li Lameke Noe*+ laj yakʼbe sbi li skereme, yuʼun xi laj yale: «Liʼe jaʼ tspatbutik koʼontontik* ta skoj li kabteltike xchiʼuk ta skoj ti tsots vokol chkiltik kʼalal chij-abteje, yuʼun xchopol kʼoptaoj balumil+ li Jeovae». 30  Kʼalal vokʼem xa ox li Noee, li Lameke kuxi to 595 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 31  Ti kʼu sjalil kuxi li Lameke jaʼ 777 jabil, vaʼun cham. 32  Kʼalal voʼob sien xa ox sjabilal li Noee, vokʼ oxvoʼ skeremtak, jaʼ li Sem,+ Kam+ xchiʼuk li Jafete.+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «li Diose». Kʼelo Glosario, melel Dios.
Xuʼ van jaʼ skʼan xal ‹xkuxobil oʼontonal› o ‹spatobil oʼontonal›.
O «chakʼbutik siketel koʼontontik».