Jenesis 48:1-22

  • Li Jakobe chakʼbe bendision li chaʼvoʼ xnichʼon Josee (1-12)

  • Mas to ep tsta bendision li Efraine (13-22)

48  Kʼalal echʼ xa ox taje, xi albat li Josee: «Kʼelavil, chlubtsaj xa me li atote». Jech oxal, li Josee laj yikʼ batel li chaʼvoʼ xnichʼone, jaʼ li Manases xchiʼuk Efraine.+  Vaʼun, xi albat li Jakobe: «Tal me skʼelot li anichʼon Josee». Jaʼ yuʼun, laj to yakʼ persa xchoti ta stem* li Israele.  Xi albat yuʼun Jakob li Josee: «Li Dios ti Buchʼu skotol xuʼ yuʼune laj yakʼ sba ta ilel ta jtojolal te ta Lus, ta yosilal Kanaan xchiʼuk laj yakʼbun bendision.+  Xi laj yalbune: ‹Yakal cha-epaj kuʼun xchiʼuk chkakʼ to pʼolan, jech xtok, chapas kuʼun ta epal jteklumetik+ xchiʼuk chkakʼbe anitilulal ta tsʼakal li balumil liʼe, jaʼ chichʼik-o sbatel osil›.+  Jaʼ kuʼun li chaʼvoʼ anichʼon+ liʼ vokʼik ta yosilal Ejipto kʼalal mu toʼox chital ta atojolal liʼ ta Ejiptoe. Jaʼ kuʼun chkʼot li Efrain xchiʼuk Manases jech kʼuchaʼal jaʼ kuʼun li Ruben xchiʼuk Simeone.+  Pe jaʼ xa avuʼun chkʼot li yan anichʼnabtak chvokʼ ta tsʼakale. Li ta xrexto* osil chichʼ sbankiltakike chichʼik akʼbel jutebuk ek.+  Yan li voʼone, kʼalal lilokʼ tal ta Padane, te cham ta jxokon li Rakele,+ ta yosilal Kanaan kʼalal nom toʼox tajek skʼan xikʼot ta Efrate.+ Te la jmuk ta sbelel Efrat, jaʼ xkaltik, ta Belen».+  La stabe ta ilel xnichʼnab Jose li Israele, xi la sjakʼe: «¿Buchʼutik leʼ une?».  Xi la stakʼbe stot li Josee: «Jaʼ li jnichʼnab ti liʼ laj yakʼbun Diose».+ Xi albate: «Ikʼo tal ta jtojolal xchaʼvoʼal avokoluk sventa xkakʼbe bendision».+ 10  Li Israele yakal xa chmak sat ta skoj smalubel, jech oxal mu xa xil lek osil. Jaʼ yuʼun, li Josee la snopajesbe batel li xnichʼnabe. Li stot Jose une la stsʼutsʼ* xchiʼuk la smeyanan. 11  Xi albat yuʼun Israel li Josee: «La jnop ti muʼyuk xa ta xkil asate,+ pe li Diose laj to yakʼ kil xtok li anichʼnabe». 12  Vaʼun, li Josee la snamajes lokʼel li xnichʼnab ti te oyik ta sjol yakan li Israele, li Jose une la skejan spatan sba ta lumtik. 13  Ta tsʼakale, la snopajesbe batel li chaʼvoʼ xnichʼnabe, ta sbatsʼikʼob laj yakʼ li Efraine+ sventa xakʼbe ta stsʼetkʼob* li Israele. Jaʼ ta stsʼetkʼob laj yakʼ li Manasese+ sventa xakʼbe ta sbatsʼikʼob li Israele. 14  Pe li Israele la stoy li sbatsʼikʼobe, la skajan ta sjol Efrain akʼo mi jaʼ itsʼinal. Jaʼ te la skajan stsʼetkʼob* li ta sjol Manasese. Yolbaj jech laj yakʼ li skʼobe akʼo mi snaʼoj ti jaʼ sba nichʼonil li Manasese.+ 15  Vaʼun, xi lik yakʼbe bendision li Josee:+ «Li melel Dios ti jaʼ laj yichʼik ta mukʼ* li jtot Abraan xchiʼuk Isaake,+li melel Dios ti xchabiojun kʼuchaʼal jchabichij ta sjunul jkuxlejal kʼalal to avie,+ 16  li anjel ti la spojun talel ta skotol li jvokole+ akʼo yakʼbe bendision li keremetike.+ Li keremetik taje ta stojolalikuk xichʼ alel jbi xchiʼuk sbi jtot ti jaʼ li Abraan xchiʼuk Isaake,akʼo epajikuk ta jyalel li ta balumile».+ 17  Li Josee chopol laj yil ti te skajanoj sbatsʼikʼob stot ta sjol li Efraine, jech oxal ta stsakbe ox lokʼel yaʼi li skʼob ti te skajanoj ta sjol Efrain sventa te skajanbe ta sjol li Manasese. 18  Xi laj yalbe stot li Josee: «Kuni tot, mu jechuk maʼ leʼe, yuʼun jaʼ sba nichʼonil liʼe.+ Jaʼ kajano abatsʼikʼob ta sjol». 19  Pe li stote jech-o muʼyuk skʼan sjel li skʼobe, xi laj yale: «Jnaʼoj, kuni kerem, jnaʼoj. Tspas ta jteklum li stuk eke, mukʼ skʼoplal chbat ek. Pe jaʼ mas to mukʼ chbat skʼoplal li yitsʼine,+ ep tajek chbat snitilulal ti xkoʼolaj xa kʼuchaʼal mukʼtik lume».+ 20  Xi laj yakʼanbe-o bendision li vaʼ kʼakʼale:+ «Akʼo staoxuk ta alel j-israeletik kʼalal xi chakʼik bendisione:‹Jechuk spasboxuk Dios jech kʼuchaʼal la spasbe li Efrain xchiʼuk Manasese›». Jech-o jaʼ baʼyel laj yalbe skʼoplal li Efraine, jaʼ tsʼakal to li Manasese. 21  Vaʼun, xi albat yuʼun Israel li Josee: «Kʼelavil, chicham xa me un,+ pe te chchiʼinoxuk-o li Diose xchiʼuk chikʼoxuk sutel li ta yosil amoltotakike.+ 22  Li voʼone ta melel chkakʼbot jsepuk mas avosil* ti jaʼ mu sta jech chkakʼbe li achiʼiltak ta vokʼele, jaʼ li osil la jpasbe ta kanal j-amorreoetik kʼalal la jtsakik ta kʼop ta j-espada xchiʼuk ta j-arkoe».

Tsʼibetik ta yok vun

O «svayeb».
O «spukulal; sparte».
O «sbutsʼ; stsʼutsʼun».
O «surtokʼob».
O «surtokʼob».
Literal «xanavik ta yeloval».
O «jtuchʼuk yalyal osil». Literal «jsil osil».