Jenesis 40:1-23

  • Li Josee chalbe smelolal xvayich jchukeletik (1-19)

    • «¿Mi mu jaʼuk chalbe smelolal vaychiletik li Diose?» (8)

  • Mukʼta veʼel ta skumpleanyo li faraone (20-23)

40  Ta tsʼakale, li bankilal jpʼis-uchʼbol+ yuʼun ajvalil ta Ejiptoe xchiʼuk li bankilal jpaspan yuʼune la spas smulik ta stojolal li yajvalike, jaʼ li ajvalil ta Ejiptoe.  Jech oxal, li faraone kap sjol ta stojolal li chaʼvoʼ yaj-abteltake, li bankilal jpʼis-uchʼbole xchiʼuk li bankilal jpaspane.+  Vaʼun, laj yakʼ ta tikʼel ta chukel xchaʼvoʼal te ta sna li bankilal yuʼun jchabivanejetike,+ jaʼ ti bu tikʼil ta chukel li Josee.+  Li bankilal yuʼun jchabivanejetike jaʼ laj yakʼbe xchiʼin Jose sventa xchabian,+ vaʼun te komik kʼuk sjalil* li ta chukinabe.  Li jpʼis-uchʼbol yuʼun ajvalil ta Ejipto xchiʼuk li jpaspan yuʼune vaychinajik ta jun noʼox yakʼobalil kʼalal te tikʼilik ta chukele. Oy smelolal li xvayichik ta jujuntale.  Kʼalal och batel Jose li ta yokʼomale, laj yil ti nijajtik ta at-oʼontone.  Jaʼ yuʼun, xi la sjakʼanbee: «¿Kʼu yuʼun ti chavat avoʼontonike? Xvinaj ta asatik».  Xi la stakʼike: «Yuʼun livaychinajkutik, pe muʼyuk buchʼu xalbunkutik kʼusi smelolal». Xi laj yal li Josee: «¿Mi mu jaʼuk chalbe smelolal vaychiletik li Diose?+ Albeikun avokolikuk».  Li bankilal jpʼis-uchʼbole xi lik xchapbe Jose li kʼusi la xvaychine: «Li ta jvayiche, te laj kil jpets steʼel uva ta keloval. 10  Li steʼel uvae oy oxjek skʼob, lik yakʼ xnich kʼalal lokʼ skʼelom li skʼobtake, vaʼun taʼaj li sat uva ta jujuchoje. 11  Li voʼon une te jtsakojbe li skopa faraone, la jtsak li uvae xchiʼuk te la jpitsʼbe ta skopa li faraone. Ta tsʼakale, bat kakʼbe ta skʼob faraon li kopae». 12  Xi laj yal li Josee: «Li oxjek skʼobe jaʼ smelolal oxib kʼakʼal. 13  Mi la sta oxib kʼakʼale, tslokʼesot ta chukel* li faraone, vaʼun chakʼbot yan velta li avabtele.+ Chavakʼbe ta skʼob faraon li skopa jech onoʼox kʼuchaʼal chapas kʼalal chapʼisbe yuchʼbole.+ 14  Pe vulesun me ta ajol un mi lek xa xbat akuxlejale. Avokoluk, akʼbun ta ilel ti tukʼ akʼanojune xchiʼuk albun jkʼoplal ta stojolal faraon sventa xuʼ xkichʼ lokʼesel liʼe. 15  Ta melel, laj yelkʼanikun talel* li ta yosilal j-ebreoetike+ xchiʼuk muʼyuk kʼusi jpasoj ti liʼ tikʼilun ta chukele».*+ 16  Kʼalal laj yakʼ venta li bankilal jpaspan ti lek smelolal li vaychil laj yal Josee, xi laj yale: «Livaychinaj ek, laj kil kajal ta jol oxib moch sakil pan. 17  Li ta yoxkojal moche oy ep ta tos kʼusitik lekik taʼajesbil sventa li faraone xchiʼuk laj kil ti oy mutetik ti yakal tslajesbeik sbel li moch kajal ta jole». 18  Xi la stakʼ li Josee: «Li oxib moche jaʼ smelolal oxib kʼakʼal. 19  Mi la sta oxib kʼakʼale, chtuchʼbot ajol li faraone xchiʼuk tsjokʼanot ta jtel teʼ. Chlaj ta tiʼel ta mutetik li abekʼtale».+ 20  Kʼalal lokʼ oxib kʼakʼal une, jaʼo skumpleanyo+ li faraone, jech oxal la spas jun mukʼta veʼel sventa skotol li yajtuneltake. Te la slokʼes talel* ta stojolal yajtuneltak li bankilal jpʼis-uchʼbole xchiʼuk li bankilal jpaspane. 21  Laj yakʼbe yabtel yan velta li bankilal jpʼis-uchʼbole, vaʼun jech la spʼisbe-o yuchʼbol li faraone. 22  Yan li bankilal jpaspane jokʼanat yuʼun li faraon jech onoʼox kʼuchaʼal albatik smelolal yuʼun Jose li xvayichike.+ 23  Pe li bankilal jpʼis-uchʼbole muʼyuk vul ta sjol li Josee; chʼay-o xaʼi.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jayibuk kʼakʼal».
Literal «tstoybot ajol».
O «la spasikun talel sekuestrar».
Literal «posoe; chʼene».
Literal «la stoybe sjol».