Jenesis 4:1-26

  • Kain xchiʼuk Abel (1-16)

  • Snitilulal Kain (17-24)

  • Set xchiʼuk xnichʼon ti Enos sbie (25, 26)

4  Li Adan une la xchiʼin ta vayel li yajnile, li Evae, vaʼun la xchiʼin yol+ li Evae. Xi laj yal kʼalal vokʼ yuʼun li Kaine:+ «Koliyal li Jeovae vokʼ jun jkerem».  Ta tsʼakale vokʼ yan skerem, jaʼ li Abele,+ li yitsʼin Kaine. Li Abele kʼot ta jchabichij, yan li Kaine jaʼ laj yabtelan balumil.  Te kʼuk sjaliluke, li Kaine laj yichʼbe talel jlomuk sat li kʼusitik tstsʼune sventa chakʼbe ta smoton li Jeovae.  Pe li Abele laj yichʼbe talel jlomuk li sba yol xchijtake+ xchiʼuk muʼyuk la slokʼesbe li xepuʼale. Li Jeovae lek laj yil li Abele xchiʼuk li matanal laj yakʼe;+  jaʼ muʼyuk lek laj yil li Kaine xchiʼuk li matanal yichʼoj tale. Jech oxal, li Kaine kap tajek sjol xchiʼuk chibaj yoʼonton.*  Xi albat yuʼun Jeova li Kaine: «¿Kʼu yuʼun ti kapem tajek ajole xchiʼuk ti chibajemote?  ¿Mi mu van lekuk cha-ilat yan velta mi jaʼ chlik apas li kʼusi leke?* Pe mi maʼuk chapas li kʼusi leke, te xa smalaojot ta tiʼ na li mulile xchiʼuk oy tajek ta yoʼonton tskʼan tstsalot, pe ¿mi tstsal van avuʼun li voʼot une?».  Ta tsʼakale, li Kaine xi laj yalbe li yitsʼine: «Abel, batik ta osiltik». Kʼalal jaʼo te oyik ta osiltike, lik stsak ta majel li Abele, jech la smil.+  Ta tsʼakale, xi jakʼbat yuʼun Jeova li Kaine: «¿Bu oy li avitsʼin Abele?». Xi takʼav li Kaine: «Mu jnaʼ, ¿mi yuʼun voʼon ta jchabi li kitsʼine chaʼa?». 10  Xi laj yal li Diose: «¿Kʼu yuʼun ti jech la apase? ¡Aʼio avaʼi! Li xchʼichʼel avitsʼine te x-avet ta lumtik+ tskʼanbun vokol. 11  Li avi une chopol akʼoplal chakom. Jech xtok, chavichʼ nutsel lokʼel li ta balumil ti bu jamal xa ye chuchʼbe li xchʼichʼel avitsʼin la amalbee.+ 12  Kʼalal oy kʼusi chatsʼune, muʼyuk tsatin. Jech xtok, jkotkovil chabat xchiʼuk jatvil krixchano cha-echʼ li ta balumile». 13  Ta skoj taje, li Kaine xi laj yalbe li Jeovae: «Toj tsots chkaʼi li stojol jmule, mu xkuch kuʼun. 14  Li avie, chanutsun lokʼel li ta lum liʼe xchiʼuk muʼyuk xa chkil asat; jkotkovil xchiʼuk jatvil krixchano chikʼot, jech xtok, buchʼuuk noʼox ti ta jnup ta bee jpʼel skʼoplal tsmilun». 15  Jaʼ yuʼun, xi albat yuʼun li Jeovae: «Jech oxal un, mi oy buchʼu la smil li Kaine, vukub to velta chichʼ kastigo». Jaʼ yuʼun, sventa mu xmilat Kain mi oy buchʼu la snup ta bee, li Jeovae laj yakʼbe jun senyail. 16  Li Kain une lokʼ batel ta stojolal li Jeovae, te bat nakluk ta slumal Nod, ta stukʼil slokʼeb kʼakʼal ti bu xkom li Edene.+ 17  Te kʼuk sjalile, li Kaine la xchiʼin ta vayel li yajnile,+ li yajnile la xchiʼin yol, vaʼun vokʼ li Enoke. Li Kaine lik svaʼan jun jteklum, Enok laj yakʼbe sbi jech kʼuchaʼal li sbi xnichʼone. 18  Ta jelavele vokʼ skerem li Enoke, Irad sbi. Li Irade vokʼ skerem, Meujael sbi. Li Meujaele vokʼ skerem, Metusael sbi. Li Metusaele vokʼ skerem, Lamek sbi. 19  Li Lameke la saʼ chaʼvoʼ yajnil. Li baʼyele Ada sbi, li xchaʼvoʼale Sila sbi. 20  Li Adae vokʼ yol, Jabal sbi. Li Jabale jaʼ li buchʼu baʼyel lik nakiuk ta karpanaetik xchiʼuk ti oy xvakaxtak xchiʼuk xchijtake. 21  Li yitsʼine Jubal sbi. Li Jubale jaʼ li buchʼu la slikes yuʼunik li buchʼutik snaʼ stijik arpa xchiʼuk amae.* 22  Jech xtok, li Silae vokʼ yol, Tubal-Kain sbi. Li Tubal-Kaine jaʼ li buchʼu la spas ep ta tos abtejebaletik ta kovre xchiʼuk ta takʼine. Li xvix* Tubal-Kaine, Naama sbi. 23  Vaʼun, li Lameke xi laj yalbe li yajniltake, li Ada xchiʼuk Silae: «Yajniltak Lamek, chikintao avaʼiik;chikintaik lek li kʼusi chkale: la jmil jun vinik ti la syayijesune,ta melel, la jmil jun kerem ta skoj ti la smajune. 24  Mi vukub to velta chichʼ kastigo li buchʼu tsmil Kaine,+jaʼ 77 ta velta chichʼ kastigo li buchʼu tsmil Lameke». 25  Li Adane la xchiʼin ta vayel yan velta li yajnile, vaʼun li yajnile vokʼ jun yol, Set*+ laj yakʼbe sbi, yuʼun xi laj yale: «Li Diose laj yakʼbun yan jkerem, jaʼ xkʼexol li Abel ti milat+ yuʼun li Kaine». 26  Li Sete vokʼ jun skerem ek, Enos+ laj yakʼbe sbi. Li vaʼ kʼakʼale, te lik stabeik ta albel sbi Jeova li krixchanoetike.

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «nijpʼuj yalel sat».
O «¿Mi mu van tauk xavichʼ toybel akʼoplal yan velta mi jaʼ chlik apas li kʼusi leke?».
O «amaye; flautae».
Mu stakʼ naʼel lek mi jaʼ vixil o mi ixlelal li Naamae.
Jaʼ skʼan xal ‹biiltasbil› o ‹chichʼ akʼel›.