Jenesis 36:1-43

  • Snitilulal Esau (1-30)

  • Ajvaliletik xchiʼuk bankilaletik ta Edom (31-43)

36  Liʼe jaʼ sloʼil xkuxlejal Esau, jaʼ xkaltik, li Edome.+  Li Esaue la saʼ yajnil li ta tsebetik ta Kanaane. Li june Ada+ sbi, stseb Elon, li j-et vinike.+ Li yane Oolibama+ sbi ti jaʼ stseb Ana* xchiʼuk ti jaʼ smom Sibeone, li j-eveo vinike.  Li jun xtoke Basemat+ sbi, stseb Ismael ti jaʼ li yixlel Nebayote.+  Li Adae vokʼ yol ti jaʼ xnichʼon li Esaue, Elifas sbi. Li Basemate Reuel sbi li yol vokʼe.  Li Oolibamae vokʼ yalabtak, jaʼik Jeus, Jalam xchiʼuk Kore.+ Taje jaʼ xnichʼnabtak Esau ti te vokʼik ta yosilal Kanaane.  Ta tsʼakale, li Esaue laj yikʼ batel ta yan lum li yajniltake, li skeremtake, li stsebetake, skotol li yutsʼ yalale. Jech xtok, laj yikʼ batel skotol li xchonbolomtake xchiʼuk skotol li skʼulejal ti te la stsob+ ta yosilal Kanaane. Ti bu bate te kʼuk snamal xil li Jakobe, li xchiʼil ta vokʼele.+  Toj ep tajek li kʼusitik x-ayan yuʼunike, jech oxal mu stakʼ jmoj te xnakiik. Jech xtok, ti bu oyike* mu xa x-ochik-o ta skoj li xchonbolomike.  Jaʼ yuʼun, li Esaue te lik nakiuk ta vitstikaltik yuʼun Seir.+ Li Esaue jaʼ li Edome.+  Liʼe jaʼ sloʼil xkuxlejal Esau, li totil yuʼun j-edometik te ta vitstikaltik yuʼun Seire.+ 10  Li xnichʼnab Esaue jaʼ Elifas xchiʼuk Reuel. Li Elifase jaʼ yol li Adae, li yajnil Esaue. Li Reuele jaʼ yol li Basemate, li yajnil Esaue.+ 11  Li xnichʼnabtak Elifase jaʼik Teman,+ Omar, Sefo, Gatam xchiʼuk Kenas.+ 12  Li Timnae kʼot ta stsʼakal ajnil Elifas ti jaʼ xnichʼon Esaue. Ta mas tsʼakal li Timnae vokʼ jun yol ti jaʼ xnichʼon li Elifase, Amalek+ sbi. Taje jaʼ yalabtak Ada, li yajnil Esaue. 13  Li xnichʼnabtak Reuele jaʼik Naat, Sera, Sama xchiʼuk Misa. Taje jaʼ yalabtak Basemat,+ li yajnil Esaue. 14  Li Oolibama, li yajnil Esaue, vokʼ yalabtak ti jaʼ xnichʼnabtak Esaue, jaʼik Jeus, Jalam xchiʼuk Kore. Li Oolibamae jaʼ stseb Ana xchiʼuk jaʼ smom Sibeon. 15  Liʼe jaʼ li bankilaletik* ta xnichʼnabtak Esaue.+ Li ta xnichʼnabtak Elifas ti jaʼ sba xnichʼon Esaue jaʼik bankilal Teman, bankilal Omar, bankilal Sefo, bankilal Kenas,+ 16  bankilal Kore, bankilal Gatam xchiʼuk bankilal Amalek. Taje jaʼik li bankilaletik ta yosilal Edom ti jaʼ xnichʼnabtak Elifase.+ Taje jaʼ yalabtak li Adae. 17  Li xnichʼnabtak Reuel ti jaʼ skerem Esaue jaʼik bankilal Naat, bankilal Sera, bankilal Sama xchiʼuk bankilal Misa. Taje jaʼik li bankilaletik ta yosilal Edom+ ti jaʼ xnichʼnabtak Reuele. Taje jaʼ yalabtak Basemat, li yajnil Esaue. 18  Ta slajebal xa une, li yalabtak Oolibama ti jaʼ yajnil Esaue jaʼik bankilal Jeus, bankilal Jalam xchiʼuk bankilal Kore. Taje jaʼik li bankilaletik ti jaʼ yalabtak Oolibamae, li yajnil Esaue. Li Oolibamae jaʼ li stseb Anae. 19  Taje jaʼ li xnichʼnabtak Esaue xchiʼuk li bankilaletik yuʼune. Li Esaue jaʼ li Edome.+ 20  Liʼe jaʼ xnichʼnabtak Seir li j-oreo vinike ti te nakalik ta lume:+ Lotan, Sobal, Sibeon, Ana,+ 21  Dison, Eser xchiʼuk Disan.+ Taje jaʼ li bankilaletik yuʼun li j-oreo vinike, jaʼ li xnichʼnabtak Seir te ta yosilal Edome. 22  Li xnichʼnab Lotane jaʼik Ori xchiʼuk Emam. Li Lotane jaʼ xchiʼil ta vokʼel li Timnae.+ 23  Liʼe jaʼ xnichʼnabtak li Sobale: Alvan, Manaat, Ebal, Sefo xchiʼuk Onam. 24  Liʼe jaʼ xnichʼnab li Sibeone:+ Aya xchiʼuk Ana. Li Anae jaʼ li vinik ti la sta sat voʼ* ta takixokol balumil kʼalal jaʼo yakal chchabibe li svurotak Sibeon ti jaʼ stote. Li voʼ la stae kʼixin chlokʼ talel. 25  Li Anae oy jun xnichʼon, Dison sbi, xchiʼuk jun stseb, Oolibama sbi. 26  Liʼe jaʼ xnichʼnabtak li Disone: Emdan, Esban, Itran xchiʼuk Keran.+ 27  Liʼe jaʼ xnichʼnabtak li Esere: Bilan, Saavan xchiʼuk Akan. 28  Liʼe jaʼ xnichʼnab li Disane: Us xchiʼuk Aran.+ 29  Li bankilaletik yuʼun j-oreoetike jaʼik liʼe: bankilal Lotan, bankilal Sobal, bankilal Sibeon, bankilal Ana, 30  bankilal Dison, bankilal Eser xchiʼuk bankilal Disan.+ Taje jaʼik li bankilaletik yuʼun j-oreoetik li ta yosilal Seire. 31  Tana un, liʼe jaʼ skʼoplal li ajvaliletik ti la spasik mantal ta yosilal Edom+ kʼalal muʼyuk toʼox bu echʼem junuk ajvalil ta stojolal li j-israeletike.*+ 32  Li Bela ti jaʼ xnichʼon Beore la spas mantal ta Edom. Dinaba sbi li steklumale. 33  Kʼalal cham li Belae, jaʼ och ta ajvalil li Jobab ti jaʼ xnichʼon Sera ti likem ta Bosrae. 34  Kʼalal cham li Jobabe, jaʼ och ta ajvalil li Usam ti likem ta yosil jtemanetike. 35  Kʼalal cham li Usame, jaʼ och ta ajvalil li Adad ti jaʼ xnichʼon Bedade. Li Adade jaʼ la stsal li jmadianetik+ ta yosilal Moabe. Avit sbi li steklumale. 36  Kʼalal cham li Adade, jaʼ och ta ajvalil li Samla ti likem ta Masrekae. 37  Kʼalal cham li Samlae, jaʼ och ta ajvalil li Xaul ti likem ta Reobot ta stsʼel ukʼume. 38  Kʼalal cham li Xaule, jaʼ och ta ajvalil li Baal-Anan ti jaʼ xnichʼon Akbore. 39  Kʼalal cham li Baal-Anan ti jaʼ xnichʼon Akbore, jaʼ och ta ajvalil li Adare xchiʼuk Pau sbi li steklumale. Li yajnil Adare Meetabel sbi, jaʼ li stseb Matrede. Li Matrede jaʼ li stseb Mesaabe. 40  Liʼe jaʼ sbi li bankilaletik yuʼun Esau ti kʼu yelan vokʼbilik ta jujuchop yutsʼ yalalike, ti bu nakalike xchiʼuk ta jujuchop li sbiike: bankilal Timna, bankilal Alva, bankilal Jetet,+ 41  bankilal Oolibama, bankilal Ela, bankilal Pinon, 42  bankilal Kenas, bankilal Teman, bankilal Mibsar, 43  bankilal Magdiel xchiʼuk bankilal Iram. Taje jaʼ li bankilaletik ta Edom ti kʼu yelan vokʼbilik ta jujuchop yosilik ti bu nakalike.+ Taje jaʼ Esau, li totil yuʼun j-edometike.+

Tsʼibetik ta yok vun

Liʼe jaʼ sbi jun vinik.
O «ti bu nakalik kʼuchaʼal jyanlumetike».
Li «bankilaletik» chal liʼe jaʼ skʼoplal li buchʼu tspas mantal ta jchop nitilulale.
O «nioʼ».
Literal «li xnichʼnabtak Israele».