Jenesis 33:1-20

  • La sta sbaik li Jakob xchiʼuk Esaue (1-16)

  • Bat ta Sikem li Jakobe (17-20)

33  Tana un la stoy sat li Jakobe, laj yil ti te xtal xchiʼuk chanib sien sviniktak li Esaue,+ vaʼun la xchʼakanan li xnichʼnabtake, laj yakʼanbe xchiʼin li Leae, li Rakele xchiʼuk li chaʼvoʼ skiarae.+  Jaʼ baʼyel laj yakʼ li skiaratak xchiʼuk yalabtake,+ laje tal li Lea xchiʼuk yalabtake,+ laj une tal li Rakel+ xchiʼuk Josee.  Jaʼ jelav batel li stuke. Vukub to velta la skejan spatan sba ta balumil jaʼ to ti kʼuxi nopaj batel ta stojolal li xchiʼil ta vokʼele.  Li Esaue anil xa bat snup ta be li Jakobe, la smey, la stsʼutsʼ,* vaʼun te lik smil sbaik ta okʼel.  Kʼalal la stoy sate, laj yil li antsetik xchiʼuk li kʼoxetike, jech oxal xi laj yale: «¿Buchʼutik ti liʼ achiʼuk tale?». Xi la stakʼe: «Jaʼ xnichʼnabtak akʼbat yuʼun Dios li avajtunele».+  Kʼalal jech kʼot ta pasele, tal yakʼ sbaik ta ojtikinel li kiarailetik xchiʼuk yalabike xchiʼuk la snijan sbaik.  Laj yakʼ sba ta ojtikinel li Lea xchiʼuk yalabtak eke xchiʼuk la snijan sbaik. Ta tsʼakale, laj yakʼ sba ta ojtikinel li Rakel xchiʼuk Josee xchiʼuk la snijan sbaik.+  Xi laj yal li Esaue: «¿Kʼu yuʼun la atak talel li krixchanoetik xchiʼuk li chonbolometik ti la jnupan ta bee?».+ Xi la stakʼe: «Jaʼ sventa lek xilun li kajvale».+  Xi la stakʼ li Esaue: «Ep tajek kʼusitik oy kuʼun, kuni chiʼil ta vokʼel,+ jaʼ yuʼun ichʼo komel li kʼusitik avuʼune». 10  Pe xi laj yal li Jakobe: «Mu xapas jech avokoluk. Mi lek chavilune, tsako li amoton laj kichʼbot tale, yuʼun jaʼ sventa xkil asat ti laj kichʼbot tale. Xkoʼolaj laj kilbe sat Dios yaʼel ti laj kil asate, yuʼun ta yutsil avoʼonton la achʼamun.+ 11  Avokoluk, tsako li amoton ti laj avichʼ ichʼbel tale, yuʼun jaʼ jech ta jkʼan ta xkakʼbot bendision.+ Lek chilun li Diose xchiʼuk oy kuʼun skotol li kʼusitik chtun kuʼune».+ Jech-o laj yalilanbe, jaʼ yuʼun la stsak li matanale. 12  Xi laj yal ta tsʼakal li Esaue: «Lek oy chaʼa, batik, voʼon chijelav batel». 13  Pe xi laj yal li Jakobe: «Chavakʼ venta kajval ti toj kʼoxik to li ololetike+ xchiʼuk chavakʼ venta ti oy ta jba xchabiel li chijetike xchiʼuk li vakaxetik ti chchuʼun to yolike. Mi toj nat laj kakʼ xanavikuk ti kʼu snamal xuʼ yuʼunik ta jun noʼox kʼakʼale, ta xchamik. 14  Jaʼ lek jelavan batel, kajval, yan li voʼon avajtunelune te kʼun tajek chital jaʼ ti kʼu stsatsal chanavik li jchijtak, jvakaxtak xchiʼuk li ololetike, te chkʼot jtaot ta Seir,+ kajval». 15  Xi laj yal li Esaue: «Avokoluk, chkiktabot jlomuk li jviniktake». Pe xi takʼbate: «Mu persauk, kajval, jaʼ noʼox ta jkʼan ti lekuk xavilune». 16  Jaʼ yuʼun, li Esaue sut batel ta Seir li vaʼ kʼakʼale. 17  Li Jakob une bat ta Sukot,+ te la svaʼan sna xchiʼuk te la spasbe yaxibalna li xchonbolomtake. Jech oxal, Sukot* laj yakʼbe sbi. 18  Kʼalal lokʼ talel ta Padan-Aram+ li Jakobe, lek kʼot kʼalal to ta jteklum Sikem,+ ta yosilal Kanaan.+ Te la spas skarpanatak ta stsʼel li jteklume. 19  Te la sman jsep yosil ti bu la spas skarpanae, jaʼ la smanbe li xnichʼnabtak Amore, li stot Sikeme. Sien ta sep takʼin la stoj.+ 20  Te la spas jun skajleb matanal, xi laj yakʼbe sbie: Dios, li Dios yuʼun Israele.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «sbutsʼ; stsʼutsʼun».
Jaʼ skʼan xal ‹axibalna›.