Jenesis 22:1-24

  • Albat Abraan ti akʼo yakʼ ta chikʼbil matanal li Isaake (1-19)

    • Chlik talel bendision ta snitilulal Abraan (15-18)

  • Yutsʼ yalal Rebeka (20-24)

22  Ta tsʼakale, li melel Diose la skʼel mi chchʼun mantal li Abraane,+ xi laj yalbee: «¡Abraan!». Xi la stakʼe: «¡Liʼ oyune!».  Xi to laj yal li Diose: «Avokoluk, ikʼo batel li anichʼone, jaʼ li stuk noʼox anichʼon ti akʼanoj tajeke,+ jaʼ li Isaake,+ ikʼo batel ta yosilal Moria.+ Te xavakʼ ta chikʼbil matanal li ta vits ti voʼon chkakʼbot avile».  Sob xa tajek lik ta yokʼomal li Abraane, la xchapan svuro xchiʼuk laj yikʼ batel chaʼvoʼ yajtuneltak, jech xtok, laj yikʼ batel li skereme, li Isaake. La xtʼox* batel siʼ sventa li chikʼbil matanale, vaʼun bat ti bu albat yuʼun li melel Diose.  Li ta yoxibal kʼakʼale la stoy sat li Abraane, laj yil ta nom ti bu chbate.  Xi laj yalbe yajtuneltak li Abraane: «Liʼ komanik xchiʼuk li vuroe, yan li voʼon xchiʼuk jkereme ta to xibatkutik leʼe, chbat kichʼkutik ta mukʼ Dios, te chisutkutik talel».  Li Abraane la stsak li siʼ ti chtun sventa chikʼbil matanale, la skajanbe batel ta snekeb li skereme, li Isaake. Li stuke la stsak batel kʼokʼ xchiʼuk kuchilu, jech bat xchaʼvoʼalik.  Li Isaake xi laj yalbe li stote, li Abraane: «¡Kuni tot!». Xi la stakʼ li totile: «¿Kʼusi chaval, kuni kerem?». Xi to laj yal li Isaake: «Liʼ xa oy li kʼokʼe xchiʼuk li siʼe, pe ¿bu oy li chij sventa chikʼbil matanal une?».  Vaʼun, xi la stakʼ li Abraane: «Kuni kerem, li Diose jaʼ chakʼ talel li chij sventa chikʼbil matanale».+ Jech xanavik-o batel xchaʼvoʼalik.  Laje, kʼotik ti bu albat yuʼun li melel Diose. Te la spas jun skajleb matanal li Abraane xchiʼuk te la slats li siʼe. La xchukbe yakan xchiʼuk skʼob li skereme, li Isaake. Vaʼun, la xpuchʼan li ta skajleb matanale, te la skajan ta sba li siʼe.+ 10  Li Abraane la stsak li kuchilue xchiʼuk jutuk xa mu la smil li xnichʼone.+ 11  Pe kʼoponat tal ta vinajel yuʼun yaj-anjel Jeova, xi laj yale: «¡Abraan, Abraan!». Xi la stakʼe: «¡Liʼ oyune!». 12  Xi laj yale: «Mu kʼusi chopol xapasbe li akereme, mu kʼusi xapasbe, yuʼun li avie laj xa jnaʼ ta melel ti axiʼtaoj* li Diose, yuʼun muʼyuk la ajalanbun li anichʼone,+ jaʼ li stuk noʼox anichʼone». 13  Kʼalal jech kʼot ta pasel taje, la stoy sat li Abraane, laj yil batel te tsʼotol xulub jkot tot chij ta chʼixtik. Li Abraane bat stsak talel li tot chije, jaʼ laj yakʼ ta chikʼbil matanal, maʼuk laj yakʼ li xnichʼone. 14  Jeova-Yire* laj yakʼbe sbi Abraan li vits taje. Jaʼ yuʼun, xi chichʼ-o alel li avie: «Li ta svits Jeovae chakʼ li kʼusitik chtune».+ 15  Kʼalal kʼoponat tal yuʼun yaj-anjel Jeova ta vinajel ta xchibal velta li Abraane, 16  xi albate: «Xi chal li Jeovae: ‹Ta jtojolal jtuk chkakʼ ke,+ ta skoj ti jech la apase ti muʼyuk la ajalan li anichʼone, jaʼ li stuk noʼox anichʼone,+ 17  ta melel chkakʼbot bendision xchiʼuk ta melel chkepajes li anitilulale, jech yepal chbat kʼuchaʼal li kʼanaletik ta vinajele xchiʼuk jech yepal chbat kʼuchaʼal li jiʼ* ti oy ta tiʼ nabe;+ li anitilulale chuʼuninik li lumetik ti bu nakal li yajkontraike.+ 18  Ta skoj ti la achikinta li kʼusi laj kalbote, tstaik bendision+ ta stojolal anitilulal+ skotol li yan lumetik ta balumile›». 19  Kʼalal echʼ xa ox skotol taje, sut batel bu oy yajtuneltak li Abraane. Vaʼiik xchiʼuk koʼol xa sutik batel li ta Beer-Sebae.+ Li Abraane te kom nakiuk-o ta Beer-Seba. 20  Ta tsʼakale, xi kʼot aʼyej ta stojolal li Abraane: «Kaltik avaʼi, li Milka eke ayan xa yalab ti jaʼ xnichʼnab li achiʼil ta vokʼel Nakore:+ 21  li sba skereme jaʼ Us, ta tsʼakale tal Bus, laje tal Kemuel ti jaʼ stot li Arame, 22  tal Kesed, Aso, Pildas, Jidlaf xchiʼuk Betuel».+ 23  Li Betuele vokʼ stseb, Rebeka+ sbi. Li Milkae vaxakvoʼ laj yil yol, jaʼ xnichʼnabtak Nakor ti jaʼ xchiʼil ta vokʼel li Abraane. 24  Jech xtok, li Nakore oy xnichʼnab ta stsʼakal ajnil ti Reuma sbie, xi sbiike: Teba, Gaam, Taas xchiʼuk Maaka.

Tsʼibetik ta yok vun

O «sjav; svokʼ».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Jaʼ skʼan xal ‹jaʼ chakʼ li Jeovae› o ‹jaʼ tsbain stuk li Jeovae›.
O «yiʼ».