Jenesis 17:1-27

  • Li Abraane chkʼot ta totil yuʼun epal lumetik (1-8)

    • Jaʼ xa Abraan tsbiin li Abrane (5)

  • Trato sventa sirkunsision (9-14)

  • Jaʼ xa Sara tsbiin li Saraie (15-17)

  • Laj yichʼ albel skʼoplal ti chvokʼ li Isaake (18-27)

17  Kʼalal 99 xa ox sjabilal li Abrane, li Jeovae laj yakʼ sba ta ilel ta stojolal xchiʼuk xi laj yalbee: «Voʼon Diosun ti Buchʼu skotol xuʼ yuʼune. Xanavan ta jtojolal xchiʼuk akʼo ta ilel ti chʼabal apaltaile.*  Chkʼot ta pasel kuʼun li trato la jpas xchiʼuk voʼote,+ toj echʼ xa noʼox cha-epaj kuʼun ta jyalel».+  Vaʼun, li Abrane la skejan spatan sba. Li Diose te la xchiʼin ta loʼil, xi laj yalbee:  «¡Kʼelavil! Jaʼ xchiʼuk voʼot li trato la jpase,+ ta melel voʼot chakʼot ta totil yuʼun li epal lumetike.+  Maʼuk xa Abran* abi; jaʼ xa Abraan* chabiin, yuʼun voʼot chakʼot kuʼun ta totil yuʼun li epal lumetike.  Toj echʼ xa noʼox ch-epaj kuʼun ta jyalel li anichʼnabtake, jech xtok, te chlik ta atojolal epal lumetik xchiʼuk ajvaliletik.+  »Li jtrato la jpas xchiʼuk voʼot+ xchiʼuk li anitilulale te chkom-o kuʼun. Jaʼ jun trato ta sbatel osil xchiʼuk li jaykʼol kuxlejal ta xtal avuʼunik ta tsʼakale sventa voʼon Adiosun chikʼot xchiʼuk jaʼ Sdiosikun chikʼot yuʼunik li anitilulal chtale.  Li balumil bu echʼ naklan kʼuchaʼal jyanlume+ voʼot chkakʼbot xchiʼuk li anitilulale, jaʼ li sjunul yosilal Kanaane, chavuʼuninik sbatel osil xchiʼuk voʼon chikʼot ta Sdiosik».+  Xi to albat yuʼun Dios li Abraane: «Yan li voʼote tsako me ta venta li jtratoe, skʼan xatsakik ta venta xchiʼuk li anitilulale, li jaykʼol kuxlejal chtale. 10  Liʼe jaʼ li jtrato ta jpas ta atojolal xchiʼuk ta stojolal li anitilulal ti skʼan xatsakik ta ventae: skʼan xichʼ sirkunsision*+ skotol li viniketike. 11  Skʼan xichʼik sirkunsision li ta sjol skʼunilike, jaʼ senyail ti ochemutik ta tratoe.+ 12  Skʼan xichʼik sirkunsision skotol li anitilulal chtal ta jelavele, skotol li keremetik ti naka to vaxakib kʼakʼal svokʼelike,+ li buchʼutik te vokʼ ta anae xchiʼuk li buchʼutik ti maʼuk anitilulal ti laj yichʼ manbel li jyanlumetike. 13  Skʼan xichʼik sirkunsision skotol li keremetik ti te vokʼ ta anae xchiʼuk skotol li keremetik ti la aman ta atakʼine.+ Li jtrato ti te oy senyail ta abekʼtalike te oy-o sbatel osil. 14  Mi oy junuk kerem ti mu xichʼ sirkunsision ta sjol skʼunile, li krixchano taje ta persa skʼan xichʼ milel li ta steklumale. Muʼyuk laj yichʼ ta mukʼ li jtratoe». 15  Xi albat yuʼun Dios li Abraane: «Li avajnil Saraie*+ maʼuk xa Sarai xavalbe, yuʼun Sara* xa tsbiin. 16  Chkakʼbe bendision xchiʼuk chil jun yol+ ti jaʼ anichʼone. Chkakʼbe bendision xchiʼuk chkʼot ta meʼil yuʼun epal lumetik xchiʼuk ajvaliletik». 17  Ta skoj taje, li Abraane la skejan spatan sba xchiʼuk lik tseʼinuk, xi laj yal ta yoʼontone:+ «¿Maʼ ti chvokʼ to jun xnichʼon li vinik ti yichʼoj xa sien jabile xchiʼuk ti xuʼ to x-alaj li Sara ti 90 xa sjabilale?».+ 18  Li Abraane xi laj yalbe li melel Diose: «¡Ti jaʼuk la xavakʼbe bendision li Ismaele!».+ 19  Xi laj yal li Diose: «Ta melel, li avajnil Sarae chvokʼ yuʼun jun anichʼon, Isaak*+ me xavakʼbe sbi. Ta jpas jun trato xchiʼuk li Isaake, li trato taje te oy-o sbatel osil ta stojolal li snitilulal chtal yuʼun ta tsʼakale.+ 20  Pe laj kaʼi li kʼusi laj aval ta stojolal li Ismaele. Ta melel, chkakʼbe bendision, chkakʼ ayanuk xnichʼnabtak xchiʼuk chkakʼ epajuk ta jyalel. Ta stojolal li Ismaele te chlokʼ 12 bankilaletik xchiʼuk jun mukʼta lum chbat kuʼun+ ta melel. 21  Pe li jtratoe jaʼ ta jpas xchiʼuk li Isaake,+ ti chvokʼ yuʼun Sara ta yan jabil+ jech ora kʼuchaʼal avie». 22  Kʼalal laj xa ox yoʼonton ta loʼil li Diose, laj yikta komel li Abraane. 23  Li vaʼ kʼakʼal taje, li Abraane lik yakʼbe sirkunsision sjol skʼunil li Ismael ti jaʼ xnichʼone. Jech la spasbe xtok skotol li viniketik ti te vokʼik ta snae, skotol li buchʼutik smanojan ta takʼine, skotol li viniketik te oy ta sna li Abraane, jech la spas kʼuchaʼal laj yal mantal li Diose.+ 24  Li Abraane yichʼoj xa ox 99 jabil kʼalal laj yichʼ sirkunsision+ ta sjol skʼunile. 25  Yan li Ismaele 13 toʼox sjabilal kʼalal laj yichʼ sirkunsision+ ta sjol skʼunile. 26  Li Abraan xchiʼuk Ismael ti jaʼ xnichʼone jech laj yichʼik sirkunsision li vaʼ kʼakʼale. 27  Jech xtok, laj yichʼik sirkunsision ek skotol li viniketik te ta snae, skotol li buchʼutik te vokʼemike xchiʼuk skotol li buchʼutik laj yichʼ manbel li jyanlumetike.

Tsʼibetik ta yok vun

O «ti chʼabal amule».
Jaʼ skʼan xal ‹totil ti toyole› o ‹toybil skʼoplal›.
Jaʼ skʼan xal ‹totil yuʼun epal krixchanoetik›.
Kʼelo Glosario, sirkunsision.
Jaʼ van skʼan xal ‹jsaʼkʼop›.
Jaʼ skʼan xal ‹yutsʼ yalal ajvalil›.
Jaʼ skʼan xal ‹tseʼimol›.