Jenesis 16:1-16

  • Skʼoplal Agar xchiʼuk Ismael (1-16)

16  Chʼabal toʼox junuk yol+ li Saraie, li yajnil Abrane. Pe oy jun skiara li Sarai ti jaʼ j-ejiptoal antse, Agar+ sbi.  Jaʼ yuʼun, li Saraie xi laj yalbe li Abrane: «¡Chikintabun, avokoluk! Li Jeovae mu xakʼ jchiʼin kol. Avokoluk, chiʼino ta vayel li jkiarae, xuʼ van jaʼ jech ta jta kalab ta stojolal».+ Li Abrane la xchikinta li kʼusi laj yal Saraie.  Kʼalal lajuneb xa ox jabil te nakal ta yosilal Kanaan li Abrane, li Saraie laj yikʼ tal li skiara ti jaʼ li j-ejiptoal antse, vaʼun laj yakʼbe yajnilin li Abrane.  Li Abran une la xchiʼin ta vayel li Agare, jech la xchiʼin yol. Kʼalal laj yakʼ venta Agar ti xchiʼuk xa yole, lik spʼaj li smeʼ ajvale.  Ta skoj taje, li Saraie xi laj yalbe li Abrane: «Voʼot ta amul ti toj ep jvokole. Voʼon laj kakʼ ta akʼob* li jkiarae, pe lik spʼajun kʼalal laj yakʼ venta ti xchiʼuk xa yole. Akʼo xchapanutik Jeova».  Jaʼ yuʼun, li Abrane xi laj yalbe li Saraie: «¡Kʼelavil!, voʼot chapas ta mantal li akiarae, pasbo ti kʼu yelan lek chavile». Vaʼun, li Saraie lik yakʼbe svokol, jaʼ to ti kʼuxi jatav lokʼel yuʼun ta stojolale.  Ta tsʼakale, li Agare te taat yuʼun yaj-anjel Jeova ta sat voʼ* ta takixokol balumil, jaʼ li sat voʼ ta sbelel Sure.+  Xi albat yuʼun li anjele: «Agar, voʼot ti skiaraot Saraie, ¿bu lalik talel xchiʼuk bu chabat?». Xi la stakʼ li Agare: «Yakal chijatav ta stojolal li jmeʼ ajval Saraie».  Xi albat yuʼun li yaj-anjel Jeovae: «Sutan batel ta stojolal li ameʼ ajvale xchiʼuk bikʼtajeso aba ta stojolal». 10  Vaʼun, xi to laj yal li yaj-anjel Jeovae: «Chkakʼ epajuk tajek li anitilulale, ch-epajik tajek ti mu xa buchʼu xchap yuʼune».+ 11  Xi to laj yal li yaj-anjel Jeovae: «Kʼelavil, achiʼuk avol, chvokʼ jun akerem, Ismael* me sbi xavakʼbe, yuʼun laj xa yaʼi Jeova ti tsots avokole. 12  Li akereme xkoʼolaj yelan kʼuchaʼal jkot teʼtikal vuro* chbat. Tskontrain skotol xchiʼuk chkontrainat yuʼun skotol ek. Te nopol chnaki ti bu oy li xchiʼiltak ta vokʼele».* 13  Vaʼun, li Agare la stabe ta alel sbi Jeova kʼalal yakal chkʼoponate, xi laj yalbee: «Voʼot li Diosot ti xavil skotole».+ Taje jech laj yalbe ta skoj ti xi laj yalbe sba stuke: «¿Mi liʼ laj kil ta melel li buchʼu chilune?». 14  Jaʼ yuʼun, Beer-Laai-Roi* laj yichʼ akʼbel sbi li posoe. (Taje te xkom ta oʼlol yuʼunik li Kades xchiʼuk Berede). 15  Li Agare vokʼ li yol ti jaʼ xnichʼon li Abrane. Li Abrane Ismael laj yakʼbe sbi li olol vokʼ yuʼun Agare.+ 16  Li Abrane 86 xa ox sjabilal kʼalal vokʼ li xnichʼone, li yol Agar ti Ismael sbie.

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «ta stiʼ avoʼonton».
O «nioʼ».
Jaʼ skʼan xal ‹xaʼi li Diose›.
O «jkot onagro», liʼe jaʼ skʼoplal jkot teʼtikal vuro akʼo mi oy buchʼu tsnopik ti jaʼ skʼoplal jkot sebrae. Ti jech chichʼ albel skʼoplale jaʼ ta skoj ti tspas sba ta mantal stuke.
O jaʼ van skʼoplal «Mu lekuk xil sbaik xchiʼuk skotol li xchiʼiltak ta vokʼele».
Jaʼ skʼan xal ‹sposo li buchʼu kuxul ti chilune›.