Jenesis 14:1-24

  • La spoj sutel Lot li Abrane (1-16)

  • Li Melkisedeke laj yakʼbe bendision li Abrane (17-24)

14  Vaʼun, li vaʼ kʼakʼale, li ajvalil Amrafel ta Sinare,+ li ajvalil Ariok ta Elasare, li ajvalil Kedorlaomer+ ta Elame+ xchiʼuk li ajvalil Tidal ta Goyime  bat stsakik ta kʼop li ajvalil Bera ta Sodomae,+ li ajvalil Birsa ta Gomorrae,+ li ajvalil Sinab ta Admae, li ajvalil Semeber ta Seboyime+ xchiʼuk li ajvalil ta Belae, jaʼ xkaltik, ta Soar.  Skotolik taje la stsob yajsoltaroik li ta stenlejaltik Sidime,+ jaʼ xkaltik, ta nab Muerto.*+  Tunik toʼox ta stojolal Kedorlaomer 12 jabil, pe kʼalal 13 xa ox jabil chtunike, la stoy sbaik ta stojolal.  Jaʼ yuʼun, li ta 14 jabile, li Kedorlaomer xchiʼuk li yantik ajvalil te xchiʼuke te tal stsalik ta Asterot-Karnaim li jrefaetike, te la stsalik ta Kam li jsusimetike, te la stsalik ta Save-Kiryataim li j-emimetike,+  te la stsalik ta vitstikaltik yuʼun Seir+ li j-oreoetike+ kʼalal to ta El-Paran ta stsʼel li takixokol balumile.  Laj une sutik xchiʼuk batik ta En-Mispat, jaʼ xkaltik, ta Kades,+ jech laj yuʼuninik skotol li yosil j-amaleketike+ xchiʼuk la stsalik li j-amorreoetik+ ti te nakalik ta Asason-Tamare.+  Kʼalal jech taje, li ajvalil ta Sodomae lokʼ batel xchiʼuk yajsoltarotak, lokʼ batel xchiʼuk yajsoltarotak li ajvalil ta Gomorra eke, li ajvalil ta Admae, li ajvalil ta Seboyime, li ajvalil ta Belae, jaʼ xkaltik, ta Soar. Te bat xchol sbaik sventa spasik kʼop ta stenlejaltik Sidim,  yoʼ stsakik ta kʼop li ajvalil Kedorlaomer ta Elame, li ajvalil Tidal ta Goyime, li ajvalil Amrafel ta Sinare xchiʼuk li ajvalil Ariok ta Elasare.+ Li chanib ajvaliletik taje la spasik kʼop xchiʼuk li voʼob ajvaliletike. 10  Li ta stenlejaltik Sidime oy ep posoetik ti oy xchapopoteale, te pʼajik* yalel kʼalal jatavik batel li ajvaliletik ta Sodoma xchiʼuk ta Gomorrae, li yantike jatavik batel ta vitstikaltik. 11  Li buchʼutik tsalvanike laj yichʼik batel skotol li kʼusitik x-ayan ta Sodoma xchiʼuk ta Gomorrae xchiʼuk skotol li veʼlile, vaʼun la stam batel sbeik.+ 12  La stsakik batel xtok li xjunichʼon Abrane, jaʼ li Lot ti te nakal ta Sodomae,+ laj yichʼbeik batel li kʼusitik x-ayan yuʼune. 13  Kʼalal echʼ xa ox taje, kol komel jun vinik, vaʼun bat yalbe li Abran ti jaʼ li j-ebreo vinike. Li Abrane jaʼo te nakal* ta stsʼel li mukʼta teʼetik yuʼun j-amorreo vinik ti Mamre+ sbie, ti jaʼ xchiʼiltak ta vokʼel li Eskol xchiʼuk li Anere.+ Li viniketik taje jmoj tskoltaik li Abrane. 14  Jech laj yaʼi Abran ti tsakbil xa batel li yutsʼ yalale.*+ Ta anil la stsob li sviniktak ti lek xtojobike, 318 yajtuneltak ti te vokʼemik ta snae, jech lokʼik batel; bat snutsik, kʼotik kʼalal to ta lum Dan.+ 15  Li ta akʼobaltike, la xchʼak sbaik ta jujutsop xchiʼuk li yajtuneltake, vaʼun la stsakik ta kʼop xchiʼuk la stsalik. Snutsojik batel kʼalal to ta Oba ti te xkom ta snorteal Damaskoe. 16  La spoj sutel skotol li kʼusitik x-ayane. Laj yikʼ sutel xtok li Lot ti jaʼ xjunichʼone xchiʼuk li kʼusitik x-ayan yuʼune, li antsetike xchiʼuk li yan krixchanoetike. 17  Kʼalal laj xa ox stsal komel Kedorlaomer li Abrane xchiʼuk li ajvaliletik te xchiʼuke, sut talel, vaʼun bat nupatuk ta be yuʼun li ajvalil ta Sodomae, te ta stenlejaltik Save, jaʼ xkaltik, li stenlejaltik yuʼun Ajvalile.+ 18  Li ajvalil Melkisedek+ ta Saleme+ la slokʼes pan xchiʼuk vino, jaʼ li buchʼu chtun toʼox ta paleal ta stojolal li Dios ti toj toyol oye.+ 19  Laj yakʼbe bendision, xi laj yale: «¡Li Dios ti toj toyol oy ti jaʼ Jpasvanej yuʼun livinajel xchiʼuk balumileakʼo yakʼbe bendision li Abrane; 20  akʼo yichʼ kʼupil kʼoptael li Dios ti toj toyol oye, yuʼun laj yakʼ ta avok ta akʼob li buchʼutik chilbajinote!». Li Abrane laj yakʼbe Melkisedek jun ta lajlajuneb ta skotol+ li kʼusitik la spoj sutele. 21  Te une, xi albat yuʼun ajvalil ta Sodoma li Abrane: «Sutesbun talel li krixchanoetike, jaʼ ichʼo batel li kʼusitike». 22  Pe xi laj yalbe ajvalil ta Sodoma li Abrane: «Ta jtoy jkʼob sventa jamal chkal ta stojolal Jeova Dios ti toj toyol oye, jaʼ li Jpasvanej yuʼun vinajel balumile, 23  ti muʼyuk ta jtsak li kʼusitik jaʼ avuʼune, mi jlikuk no mi jaʼuk jlikuk yakʼil xonobil sventa mu xiuk xavale: ‹Voʼon la jpas ta jkʼulej li Abrane›. 24  Muʼyuk kʼusi ta jtsak, jaʼ noʼox li kʼusi la slajesik li viniketike. Pe li viniketik ti ay xchiʼinikune ti jaʼik Aner, Eskol xchiʼuk li Mamree+ akʼo stsak stukik li sparteike».

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «nab Salado».
O «tsʼujik».
O «te yakʼoj skarpana».
O «xchiʼil ta vokʼele».