Jenesis 12:1-20

  • Chikta komel Aran li Abrane, chbat ta Kanaan (1-9)

    • Li kʼusi jamal albat yuʼun Dios li Abrane (7)

  • Batik ta Ejipto li Abran xchiʼuk Saraie (10-20)

12  Xi albat yuʼun Jeova li Abrane: «Iktao komel li alumale, li avutsʼ avalale xchiʼuk li snitilulal atote, batan li ta jun lum bu chkakʼ avile.+  Chkakʼ epajan jech kʼuchaʼal jun mukʼta lum xchiʼuk chkakʼbot bendision. Mukʼ skʼoplal chbat kuʼun li abie xchiʼuk te tstaik bendision ta atojolal+ li yantike.  Chkakʼbe bendision li buchʼu chakʼbot bendisione xchiʼuk ta jchopol kʼopta li buchʼu chchopol kʼoptaote.+ Jech xtok, ta melel voʼot ta atojolal tstaik bendision+ skotol li utsʼ alaliletik ta balumile».  Li Abran une lokʼ batel jech kʼuchaʼal albat yuʼun li Jeovae xchiʼuk chiʼinat batel yuʼun li Lote. 75 xa ox sjabilal Abran kʼalal laj yikta komel li Arane.+  Li Abrane laj yikʼ batel li yajnil ti Sarai+ sbie xchiʼuk li Lot ti jaʼ xjunichʼone.+ Laj yichʼ batel skotol li kʼusitik stsobojike+ xchiʼuk skotol li sviniktak la sta ta Arane, jech batik ta yosilal Kanaan.+ Kʼalal kʼotik xa ox li ta yosilal Kanaane,  te xanavik-o batel, kʼotik kʼalal to ta yosilal Sikem+ ti bu nopol oy li mukʼtik teʼetik ta Moree.+ Li vaʼ kʼakʼale, li jkanaanetike te oyik li ta balumil taje.  Li Jeovae laj yakʼ sba ta ilel ta stojolal li Abrane, xi laj yalbee: «Jaʼ chkakʼbe anitilulal+ li balumil liʼe».+ Jaʼ yuʼun, li Abrane te la spas jun skajleb matanal ti bu laj yakʼ sba ta ilel Jeova ta stojolale.  Te kʼuk sjaliluk une bat nakluk ta vitstikaltik ti te xkom ta slokʼeb kʼakʼal yuʼun Betele,+ te la spas li skarpanae. Li bu taje jaʼ ta smaleb kʼakʼal xkom li Betele xchiʼuk jaʼ ta slokʼeb kʼakʼal xkom li Aie.+ Te la spasbe jun skajleb smoton+ li Jeovae xchiʼuk te lik yichʼbe ta mukʼ li sbi Jeovae.+  Ta tsʼakale, la stots skarpanatak li Abrane, vaʼun la stam batel sbe sventa xbat ta Negueb,+ xtal xbat ta jujujot xchiʼuk li skarpanatake. 10  Jun kʼakʼal une, lik viʼnal li ta lume. Li Abrane yal batel ta Ejipto sventa te xnaki kʼuk sjalil,*+ yuʼun tsots tajek li viʼnal te ta lume.+ 11  Kʼalal jutuk xa ox skʼan x-och batel ta Ejiptoe, xi laj yalbe li Saraie: «¡Kaltik avaʼi!, jnaʼoj ti toj kʼupil aba tajeke.+ 12  Jaʼ yuʼun, kʼalal mi laj yiloxuk li j-ejiptoetike, xi chalik ta melele: ‹Leʼe jaʼ yajnil›. Vaʼun tsmilikun, pe kuxul chakom yuʼunik li voʼote. 13  Avokoluk, alo ti kixlelote sventa mu kʼusi chopol spasbeikun xchiʼuk mu smilikun ta akoj».+ 14  Kʼalal muʼyuk toʼox jal skʼotelik ta Ejipto li Abrane, li j-ejiptoetike laj yakʼik venta ti kʼupil sba tajek li antse. 15  Laj yilik ek li bankilaletik yuʼun faraone, lek lik yalbeik skʼoplal ta stojolal faraon. Vaʼun, laj yichʼ ikʼel batel ta sna faraon li antse. 16  Ta skoj li Saraie, lek tajek laj yichʼ ichʼel ta mukʼ yuʼun faraon li Abrane. Jech la sta xchijtak, xvakaxtak, stot svurotak, smeʼ svurotak, vinik antsetik ti kʼotik ta smosotake xchiʼuk skameyotak.+ 17  Ta skoj li Saraie, li yajnil Abrane,+ li Jeovae laj yakʼbe tsatsal chameletik li faraon xchiʼuk li buchʼutik te oy ta snae. 18  Jech oxal, li Abrane takat ta ikʼel yuʼun li faraone, xi jakʼbate: «¿Kʼu yuʼun ti jech la apasbune? ¿Kʼu yuʼun mu jamaluk laj avalbun ti jaʼ avajnile? 19  ¿Kʼu yuʼun laj aval ti jaʼ avixlele?+ Yuʼun jutuk xa mu laj kajnilin. Liʼ oy li avajnile. ¡Ikʼo batel, batan!». 20  Jech oxal, li faraone laj yalbe mantal sviniktak ta stojolal li Abrane. Jech la stakik lokʼel ta Ejipto xchiʼuk li yajnile xchiʼuk skotol li kʼusitik oy yuʼune.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «kʼuchaʼal jyanlum krixchano».