Jenesis 11:1-32

  • Tayal kʼelob osil ta Babel (1-4)

  • Li Jeovae la skapbe skʼopik (5-9)

  • Lik ta Sem kʼalal ta Abran (10-32)

    • Yutsʼ yalal Tare (27)

    • Lokʼ batel ta Ur li Abrane (31)

11  Ta spʼejel li balumile jun noʼox li skʼopike xchiʼuk koʼol li kʼopetik tstunesike.  Kʼalal lik batikuk ta slokʼeb kʼakʼal li krixchanoetike, te la staik stenlejaltik ta yosilal Sinar,+ vaʼun te lik nakiikuk.  Xi lik yalbe sbaik ta jujuntale: «¡Batik! Jpastik ladriyo xchiʼuk jchikʼtik ta kʼokʼ». Jaʼ yuʼun, la stunesik ta xkʼexol ton li ladriyoe xchiʼuk la stunesik chapopote kʼuchaʼal meskla.  Xi laj yalike: «¡Batik un! Jvaʼantik junuk lum kuʼuntik xchiʼuk junuk tayal kʼelob osil ti chkʼot kʼalal to ta vinajele, akʼo kichʼtik lek ojtikinel sventa mu jpuk jbatik batel ta spʼejel balumil».+  Li Jeovae yal talel sventa tal skʼel li lume xchiʼuk li tayal kʼelob osil la svaʼanik li xnichʼnabtak krixchanoetike.  Vaʼun, xi laj yal li Jeovae: «¡Kʼelavil!, jchop noʼox jteklum xchiʼuk jtos noʼox li skʼopike,+ jaʼ ta skoj ti jech chlik spasike. Mu kʼusi tspajesatik li kʼusi snopoj tspasike.  ¡Batik! Yalkutik+ batel te xchiʼuk bat jkapbetik li skʼopike sventa mu xaʼibe sbaik».  Jaʼ yuʼun, li Jeovae la spuk batel ta spʼejel balumil+ li krixchanoetike, jech ta kʼunkʼun laj yiktaik svaʼanel li lume.  Ta skoj taje Babel*+ la sbiin, yuʼun jaʼ te la skapbe skʼop skotol jnaklejetik ta spʼejel balumil li Jeovae xchiʼuk jaʼ te lik spuk sbaik batel yuʼun Jeova ta spʼejel balumil li krixchanoetike. 10  Liʼe jaʼ sloʼil xkuxlejal li Seme.+ Kʼalal sien xa ox sjabilal li Seme, vokʼ skerem, Arpaksad+ sbi. Taje chib toʼox jabil yechʼel li Nojelal ta voʼe. 11  Kʼalal vokʼem xa ox li Arpaksade, li Seme kuxi to voʼob sien jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak.+ 12  Kʼalal 35 xa ox sjabilal li Arpaksade, vokʼ skerem, Sela+ sbi. 13  Kʼalal vokʼem xa ox li Selae, li Arpaksade kuxi to 403 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 14  Kʼalal 30 xa ox sjabilal li Selae, vokʼ skerem, Eber+ sbi. 15  Kʼalal vokʼem xa ox li Ebere, li Selae kuxi to 403 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 16  Kʼalal 34 xa ox sjabilal li Ebere, vokʼ skerem, Peleg+ sbi. 17  Kʼalal vokʼem xa ox li Pelegue, li Ebere kuxi to 430 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 18  Kʼalal 30 xa ox sjabilal li Pelegue, vokʼ skerem, Reu+ sbi. 19  Kʼalal vokʼem xa ox li Reue, li Pelegue kuxi to 209 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 20  Kʼalal 32 xa ox sjabilal li Reue, vokʼ skerem, Serug sbi. 21  Kʼalal vokʼem xa ox li Serugue, li Reue kuxi to 207 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 22  Kʼalal 30 xa ox sjabilal li Serugue, vokʼ skerem, Nakor sbi. 23  Kʼalal vokʼem xa ox li Nakore, li Serugue kuxi to chib sien jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 24  Kʼalal 29 xa ox sjabilal li Nakore, vokʼ skerem, Tare+ sbi. 25  Kʼalal vokʼem xa ox li Taree, li Nakore kuxi to 119 jabil. Vokʼ yan skeremtak xchiʼuk stsebetak. 26  Kʼalal 70 xa ox sjabilal li Taree, vokʼ skeremtak, jaʼ Abran,+ Nakor+ xchiʼuk Aran. 27  Liʼe jaʼ sloʼil xkuxlejal li Taree. Li Taree vokʼ skeremtak, jaʼ Abran, Nakor xchiʼuk Aran. Li Arane vokʼ skerem, Lot+ sbi. 28  Li Arane cham kʼalal kuxul toʼox li stote, li Taree. Te cham ti bu vokʼe, li ta Ur+ ti jaʼ yosil jkaldeaetike.+ 29  Li Abran xchiʼuk Nakore la saʼ yajnilik. Li yajnil Abrane Sarai+ sbi, li yajnil Nakore Milka+ sbi. Li Milka xchiʼuk Iskae jaʼ stotik li Arane. 30  Li Saraie mu snaʼ x-alaj;+ muʼyuk junuk yalab. 31  Li Taree laj yikʼ talel li Abran ti jaʼ xnichʼone xchiʼuk li Lot ti jaʼ smome,+ ti jaʼ skerem Arane xchiʼuk li yajnil Abran ti Sarai sbi ti jaʼ yalibe, lokʼik batel ta Ur ti jaʼ yosil jkaldeaetike sventa xbatik ta yosilal Kanaan.+ Ta tsʼakale, kʼotik ta Aran,+ vaʼun te nakiik. 32  Ti kʼu sjalil kuxi li Taree jaʼ 205 jabil. Vaʼun, li Taree te cham ta Aran.

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ skʼan xal ‹kapel›.