Jenesis 10:1-32

  • Sbi lumetik (1-32)

    • Snitilulal Jafet (2-5)

    • Snitilulal Kam (6-20)

      • Skontrainoj Jeova li Nemrode (8-12)

    • Snitilulal Sem (21-31)

10  Liʼe jaʼ sloʼil xkuxlejal li xnichʼnabtak Noee: jaʼik li Sem,+ Kam xchiʼuk Jafete. Kʼalal echʼem xa ox li Nojelal ta voʼe, vokʼ xnichʼnabik.+  Li xnichʼnabtak Jafete jaʼik Gomer,+ Magog,+ Madai, Javan, Tubal,+ Mesek+ xchiʼuk Tiras.+  Li xnichʼnabtak Gomere jaʼik Askenas,+ Rifat xchiʼuk Togarma.+  Li xnichʼnabtak Javane jaʼik Elisa,+ Tarsis,+ Kitim+ xchiʼuk Dodanim.  Li snitilulalike te bat nakiikuk ta lumetik ti joyol ta nabe, te la spuk sbaik batel ta yosilik, ta jujuchop skʼopik, yutsʼ yalalik xchiʼuk slumalik.  Li xnichʼnabtak Kame jaʼik Kus, Misraim,+ Put+ xchiʼuk Kanaan.+  Li xnichʼnabtak Kuse jaʼik Seba,+ Avila, Sabta, Raama+ xchiʼuk Sabteka. Li xnichʼnab Raamae jaʼ Seba xchiʼuk Dedan.  Li Kuse vokʼ skerem, Nemrod sbi. Jaʼ li buchʼu baʼyel ti tsots xuʼ yuʼun ta balumile.  Kʼot ta jun tsatsal jnutsol ti skontrainoj Jeovae. Jaʼ yuʼun, xi chal jun loʼile: «Jech kʼuchaʼal li Nemrod ti jaʼ jun tsatsal jnutsol ti skontrainoj Jeovae». 10  Ti bu baʼyel ajvalilaje jaʼ ta Babel,+ Erek,+ Akad xchiʼuk ta Kalne, ta yosilal Sinar.+ 11  Kʼot kʼalal to ta Asiria+ xchiʼuk la svaʼan li Ninivee,+ li Reobot-Iree, li Kalae 12  xchiʼuk li Resen ti te xkom ta oʼlol yuʼunik li Ninive xchiʼuk Kalae: taje jaʼ li mukʼta jteklume.* 13  Li Misraime jaʼ kʼot ta totil yuʼun li jludetike,+ li j-anamimetike, li jleabetike, li jnaftuimetike,+ 14  li jpatrosetike,+ li jkasluimetike xchiʼuk li jkaftoretike.+ (Li jfilisteaetike+ te lik tal stsʼunbalik li ta jkasluimetike). 15  Li Kanaane vokʼ chaʼvoʼ skerem, li sba xnichʼone jaʼ Sidon,+ li june jaʼ Et.+ 16  Jech xtok, jaʼ kʼot ta totil yuʼunik li jebusetike,+ li j-amorreoetike,+ li jguirgaseoetike, 17  li j-eveoetike,+ li j-arketike, li jsinetike, 18  li j-arvadetike,+ li jsemaretike xchiʼuk li j-amatetike.+ Ta mas tsʼakale, lik spuk sbaik batel li jkanaanetike. 19  Ti bu to kʼalal kʼot yosilik li jkanaanetike jaʼ te chlik ta Sidon kʼalal to ta Guerar+ ti nopol xil Gasae,+ kʼot kʼalal to ta Sodoma, Gomorra,+ Adma xchiʼuk Seboyim+ ti nopol xil Lasae. 20  Taje jaʼ li xnichʼnabtak Kame, ta jujuchop yutsʼ yalalik, skʼopik, yosilik xchiʼuk slumalik. 21  Li Seme, li yitsʼin Jafete,* vokʼ xnichʼnabtak xchiʼuk jaʼ kʼot ta totil yuʼunik li xnichʼnabtak Ebere.+ 22  Li xnichʼnabtak Seme jaʼik Elam,+ Asur,+ Arpaksad,+ Lud xchiʼuk Aram.+ 23  Li xnichʼnabtak Arame jaʼ Us, Ul, Gueter xchiʼuk Mas. 24  Li Arpaksade vokʼ skerem, Sela+ sbi, li Selae vokʼ skerem, Eber sbi. 25  Vokʼ chaʼvoʼ xnichʼon li Ebere. Peleg*+ sbi li june, yuʼun jaʼo kuxi kʼalal la xchʼak sba li krixchanoetike.* Li jun xchiʼil ta vokʼele Joktan+ sbi. 26  Li Joktane vokʼ xnichʼnabtak, jaʼ Almodad, Selef, Asarmavet, Jera,+ 27  Adoram, Usal, Dikla, 28  Obal, Abimael, Seba, 29  Ofir,+ Avila xchiʼuk Jobab; taje jaʼ xnichʼnabtak skotol li Joktane. 30  Ti bu nakalike te chlik ta Mesa kʼalal to ta Sefar li ta vitstikaltik ta Slokʼeb Kʼakʼale. 31  Taje jaʼ li xnichʼnabtak Seme, ta jujuchop yutsʼ yalalik, skʼopik, yosilik xchiʼuk slumalik.+ 32  Skotol taje jaʼ li yutsʼ yalal xnichʼnabtak Noe ta jujuchop snitilulalik xchiʼuk slumalik. Kʼalal echʼ xa ox li Nojelal ta voʼe, li jteklumetik ti te likik talel li ta utsʼ alalil taje la spuk sbaik batel ta balumil.+

Tsʼibetik ta yok vun

Yikʼaluk jaʼ skʼoplal Ninive, Reobot-Ire, Kala xchiʼuk Resen li mukʼta jteklume.
O jaʼ van skʼoplal «li sbankil Jafete».
Jaʼ skʼan xal ‹chʼakbail›.
O «li jnaklejetike».