Isaias 63:1-19

  • Li Jeovae tspakbe sutel li mukʼtik lumetike (1-6)

  • Li tukʼil kʼanelal laj yakʼ ta ilel Jeova ta voʼnee (7-14)

  • Jun orasion ti chakʼ ta ilel ti sutesoj yoʼontone (15-19)

63  ¿Buchʼu ti leʼ chlik tal ta Edome,+ti stsʼayayet skoloral* skʼuʼ spokʼ te chlik tal ta Bosrae,+ti toj kʼupil sba li skʼuʼ spokʼe,ti chakʼ ta ilel ti mu albajuk sjuʼel kʼalal chchan yakane? «Voʼon, voʼon ti tukʼ chikʼopoje,ti tsots lek juʼel sventa xikoltavane».   ¿Kʼu yuʼun tsoj li akʼuʼ apokʼexchiʼuk kʼu yuʼun xkoʼolaj akʼuʼ apokʼ xchiʼuk li buchʼu tspitsʼ uva ta yavile?+   «Jtuk la jpechʼ ta tekʼel li yavil vinoe, muʼyuk buchʼu te la xchiʼinun. Jech-o la jpechʼik ta tekʼel ta skʼakʼal koʼontonxchiʼuk jech-o la jtʼusik ta tekʼel ta skapemal jol.+ Chʼitemik ta jkʼuʼ jpokʼ li xchʼichʼelikexchiʼuk laj xa yatin sliklej li jkʼuʼ jpokʼe.   Yuʼun jnopoj xa ti oy jun skʼakʼalil ta jpak sutele+xchiʼuk ti oy jun jabil ta jchaʼmanik sutel tale.   La jkʼel ta jujujot, pe muʼyuk buchʼu xtal skoltaun;labal sba laj kil ti muʼyuk buchʼu tal koltavanuke. Jaʼ yuʼun, jaʼ la spojun* li jkʼobe+xchiʼuk jaʼ la skoltaun li skapemal jole.   Ta skapemal jol la jpechʼilan ta tekʼel li jteklumetike,yakubik kuʼun li ta skʼakʼal koʼontone+xchiʼuk la jmalbe ta lumtik li xchʼichʼelike».   Ta xkal li kʼusitik spasoj Jeova ta skoj li tukʼil kʼanelal yuʼunexchiʼuk li kʼusitik spasoj Jeova ti sta-o kʼupil kʼoptaele,jaʼ ta skoj skotol li kʼusitik spasoj Jeova ta jtojolaltike,+ti ep kʼusitik lekik spasoj ta stojolal li jteklum Israelta skoj li xkʼuxul yoʼontone xchiʼuk li tukʼil kʼanelal ti mu albajuk oy yuʼune.   Yuʼun xi laj yale: «Ta melel, leʼe jaʼik li jteklumale, jaʼik nichʼnabiletik ti tukʼ-o chakʼ sbaike».*+ Jaʼ yuʼun, jaʼ kʼot ta Jkoltavanej yuʼunik.+   Ti kʼu sjalil laj yil svokolike, jech laj yil svokol ek.+ Jech xtok, jaʼ koltaatik lokʼel yuʼun li anjel ti te oy ta yelovale.*+ Ta skoj ti kʼanvaneme xchiʼuk ti oy xkʼuxul yoʼontone, la xchaʼman sutel tal,+la stoy likel xchiʼuk la xchabi ta skotol ora li ta voʼnee.+ 10  Pe la stoy sbaik+ xchiʼuk laj yakʼbeik yat yoʼonton li xchʼul espiritue.+ Vaʼun, kontrainatik+xchiʼuk tsakatik ta kʼop.+ 11  Laje, vul ta sjolik li kʼusitik kʼot ta pasel ta voʼneli ta skʼakʼalil Moises ti jaʼ yajtunele xchiʼuk xi laj yalike: «¿Bu oy ti buchʼu ikʼatik lokʼel tal ta nab+ ta stojolal li jchabichijetik yuʼune?+ ¿Bu oy li buchʼu laj yakʼ xchʼul espiritu ta stojolale?+ 12  ¿Bu oy li buchʼu la stunes li skʼob ti kʼupil sba sventa tsbeiltasbe sbatsʼikʼob li Moisese,+ti buchʼu la xchʼak li voʼ ta yelovalike,+sventa teuk-o yuʼun sbatel osil li sbie?+ 13  ¿Bu oy li buchʼu laj yakʼ xanavikuk ta voʼ ti xyukʼlajete,*ti muʼyuk la smak* yakanik kʼalal xanavike,ti xkoʼolajik kʼuchaʼal jkot kaʼ ti chanav ta jamal yaxaltike?* 14  Jech kʼuchaʼal tsʼunbal chonbolometik ti chyalik batel ta stenlejaltik sventa xkuxike,jech akʼbat xkux yoʼontonik yuʼun li s-espiritu Jeovae».+ Jaʼ jech la abeiltas ateklumalsventa kʼupiluk sba xkʼot avuʼun li abie.+ 15  Te to ta vinajel xavakʼ yalel tal asat xchiʼuk kʼelo yalel,te to ti bu nakalot ta toyol ti chʼule xchiʼuk ti jun yutsile. ¿Kʼu yuʼun muʼyuk xa chatsʼetan achikin? ¿Kʼu yuʼun muʼyuk xa chavakʼ ta ilel li ajuʼele?¿Kʼu yuʼun ti muʼyuk xa chakʼuxubinvane+ xchiʼuk ti muʼyuk xa xkʼuxul avoʼontone?+ Taje muʼyuk xa chavakʼ ta ilel ta jtojolalkutik. 16  Yuʼun voʼot Jtototkutik;+akʼo mi mu xojtikinunkutik li Abraanexchiʼuk akʼo mi mu xojtikinunkutik li Israele,voʼot Jtototkutik, Jeova. Voʼot li Jchaʼmanvanejot kuʼunkutik ta voʼnee.+ 17  Jeova, ¿kʼu yuʼun chavakʼ ti xikʼejpʼujkutik* lokʼel* li ta abetake? ¿Kʼu yuʼun chavakʼ* ti xyijub li koʼontonkutik sventa mu xa jxiʼtaotkutike?*+ Sutan tal ta skoj li avajtuneltake,ta skoj li snitilultak arextoe.*+ 18  Li achʼul teklumale laj toʼox yuʼunin kʼuk sjalil li osile. Li kajkontrakutike la xpechʼilanik ta tekʼel ti bu chʼul avuʼune.+ 19  Jal xa tajek ti xikoʼolajkutik xchiʼuk li buchʼutik muʼyuk onoʼox la aventainane,xikoʼolajkutik xchiʼuk li buchʼutik muʼyuk onoʼox laj yichʼik biiltasel ta abie.

Tsʼibetik ta yok vun

O jaʼ van skʼoplal «ti stsʼayayet stsajal».
O «kuch yuʼun».
O «ti muʼyuk chloʼlavanike».
Literal «li j-almantal ti jaʼ yuʼune».
O «ta voʼ ti nat tajeke».
O «muʼyuk tʼab».
O «ta takixokol balumile».
O «xikʼejevkutik; xitsʼepʼujkutik».
O «ti xikʼejpʼujkutik lokʼel avuʼun».
Literal «chapas».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «apukulale; apartee».