Isaias 62:1-12

  • Oy xa achʼ sbi li Sione (1-12)

62  Ta skoj li Sione, muʼyuk tsʼijil chikom+xchiʼuk ta skoj li Jerusalene, mu teuk noʼox jmeyoj jkʼob chikomjaʼ to mi laj kakʼ xojobajuk kʼuchaʼal sakil osil li tukʼilal yuʼune+xchiʼuk jaʼ to mi tsan skʼakʼal kʼuchaʼal toj li kolebal yuʼune.+   «Ants, ta xilik atukʼilal li mukʼtik lumetike+xchiʼuk ta xilik amukʼulal skotol li ajvaliletike.+ Achʼ biil xa chavichʼ albel,+ti jaʼ jech chlokʼ ta ye stuk li Jeovae.   Chakʼot ta jun kʼupil sba korona ta skʼob li Jeovaexchiʼuk chakʼot ta jlik stsʼotobil jolil sventa ajvalilal ta xpachʼomal skʼob li Adiose.   Muʼyuk xa chavichʼ albel akʼoplal ti komtsanbil antsote+xchiʼuk li avosilale muʼyuk xa chichʼ albel skʼoplal ti xokol komeme.+ Yuʼun xi chavichʼ albel akʼoplale: ‹Jaʼ Skʼupil Koʼonton›,+li avosilale xi chichʼ albel skʼoplale: ‹Malijem xa›. Yuʼun ta xkʼupij yoʼonton ta atojolal li Jeovaexchiʼuk li avosilale chichʼ albel skʼoplal ti malijem xae.   Yuʼun jech kʼuchaʼal jun kerem ti chikʼ jun tojol tsebe,jaʼ jech chanupun xchiʼuk li avalabtak eke. Jech kʼuchaʼal xkuxet yoʼonton ta stojolal jun tseb li kereme,jaʼ jech ta xmuyubaj ta atojolal li Adiose.+   Jerusalen, jvaʼanoj jkʼel-osiletik ta toyol li ta sba amuroale. Skotol ora, sjunul kʼakʼal xchiʼuk sjunul akʼobal muʼyuk tsʼijil ta xkomik. Voʼoxuk ti chavalbeik skʼoplal li Jeovae,mu me xakuxik,   mu me xavikta abaik ta skʼoponel jaʼ to mi la snakan lek li Jerusalene,jech, jaʼ to mi laj yichʼ kʼupil kʼoptael li ta balumile».+   Li Jeovae xi jamal laj yakʼ ye kʼalal la stoy li sbatsʼikʼobe, li skʼob ti lek tsotse: «Muʼyuk xa chkakʼbe slajes avajkontratak li sat atsʼunobexchiʼuk muʼyuk ta xuchʼik jyanlumetik li achʼ vino avuʼun ti tsots la-abtej sventa la atae.+   Yuʼun li buchʼutik ta stsobik li sat tsʼunobile jaʼ ta slajesik xchiʼuk tskʼupil kʼoptaik li Jeovae;li buchʼutik tstsobik li uvae jaʼ ta xuchʼik vino li ta chʼul amakʼetik* kuʼune».+ 10  Jelavanik, jelavanik li ta ochebaletike. Chʼubabeik sbe li jteklume.+ Meltsanik, meltsanik li bee. Chʼubabeik lokʼel li stanaltake.+ Vaʼanik junuk senyail* ta sventa li jteklumetike.+ 11  Li Jeovae xi yaloj batel kʼalal to ta spajeb balumile: «Xi xavalbeik li stseb Sione:‹¡Kʼelavil! Chtal xa li akolebale.+ ¡Kʼelavil! Te yichʼoj li matanal chakʼexchiʼuk te oy ta yeloval li tojolil ta xakʼe›».+ 12  Chichʼ albel skʼoplalik ti jaʼ li chʼul jteklume, li buchʼutik chaʼmanbilik yuʼun Jeovae,+li voʼote xi chavichʼ albel akʼoplale: «Li Jteklum ti Sabile, jun Jteklum ti Muʼyuk Yichʼoj Iktaele».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «tiʼ naetik». Kʼelo Glosario, amakʼ.
O «poste sventa senyail».