Isaias 61:1-11

  • Laj yichʼ tʼujel sventa xalbe skʼoplal lekil aʼyejetik (1-11)

    • «Li sjabilal ti chakʼ ta ilel slekil yoʼonton Jeovae» (2)

    • «Mukʼta teʼetik sventa tukʼilal» (3)

    • Chkoltavan li jyanlumetike (5)

    • Paleetik yuʼun Jeova (6)

61  Liʼ oy ta jtojolal xchʼul espiritu li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale,+yuʼun li Jeovae la stʼujun sventa xkalbe lekil aʼyejetik li manxoetike.+ La stakun tal sventa jpixbe syayijemal li buchʼutik vochʼem* yoʼontonike,sventa xkalbe skʼoplal kolebal li buchʼutik chukbilik batelexchiʼuk sventa xkalbe skʼoplal ti chjam lek satik li jchukeletike,+   sventa xkalbe skʼoplal li sjabilal ti chakʼ ta ilel slekil yoʼonton Jeovaexchiʼuk li skʼakʼalil ti tspak sutel li Jdiostike,+sventa ta jpatbe yoʼontonik skotol li buchʼutik chat yoʼontonike,+   sventa xkakʼbe kʼusi chtun yuʼunik li buchʼutik chat yoʼontonik ta stojolal Sione,sventa xkakʼbe sdiademaik yoʼ maʼukuk xa tan oy ta sjolike,sventa xkakʼbe aseite sventa kuxetel oʼontonal yoʼ mu xa xat yoʼontonikexchiʼuk sventa xkakʼbe kʼuʼil pokʼil sventa kʼupil kʼoptael yoʼ mu xa svul yoʼontonike. Mukʼta teʼetik sventa tukʼilal chichʼ albel skʼoplalik,jaʼ li kʼusitik stsʼunoj Jeova sventa xichʼ toybel-o skʼoplale.*+   Ta xchaʼvaʼanik li kʼusitik jinem ta voʼnee;ta smeltsanik ti butik xokol komem ta voʼnee+xchiʼuk ta xchaʼmeltsanik li jteklumetik ti jinemike,+ti butik jecheʼ xokol komem ta jaylajunkʼol kuxlejale.+   «Ta xtalik li yan krixchanoetike xchiʼuk chchabiik li achijike,li jyanlumetike+ jaʼ ta xabtelan li avosilike xchiʼuk ti bu atsʼunoj a-uvaike.+   Li voʼoxuke ta xavichʼik albel ti paleoxuk yuʼun Jeovae;+chalboxuk ti jaʼoxuk yajtunel li Jdiostike. Voʼoxuk chalajesbeik li kʼusitik oy yuʼunik li mukʼtik lumetike+xchiʼuk xkuxet avoʼontonik yuʼun li skʼulejalike.*   Ta xkʼexol li kʼexlal laj avaʼiike chib to velta chavichʼ aparteik,ta xkʼexol li labanele ch-avanik ta muyubajel ta skoj li sparte tstaike. Ta melel, chib to velta chichʼ sparteik li ta yosilalike.+ Tstaik muyubajel ta sbatel osil.+   Yuʼun voʼon Jeovaun, jkʼanoj li kʼusi tukʼe;+jpʼajoj li elekʼe xchiʼuk li kʼusi muʼyuk tukʼe.+ Tukʼ koʼonton, jaʼ yuʼun chkakʼbe stojolikxchiʼuk ta jpas jun trato xchiʼukik ta sbatel osil.+   Li snitilulalike ta xichʼik ojtikinel ta stojolal li mukʼtik lumetike+xchiʼuk li xnichʼnabtakike ta xichʼik ojtikinel ta stojolal li jteklumetike. Skotol li buchʼutik ta x-ilatiketa snaʼik ti jaʼik li nitilulal ti akʼbilik bendision yuʼun li Jeovae».+ 10  Ta ximuyubaj tajek ta stojolal Jeova. Solel xkuxet tajek koʼonton ta stojolal li Jdiose.+ Yuʼun la slapbun li kʼuʼil pokʼil sventa kolebale;+la xpixun ta natil kʼuʼil* sventa tukʼilal,xikoʼolaj kʼuchaʼal jun jnupunel kerem ti yakʼoj stsʼotobil sjol kʼuchaʼal jun palee,+xikoʼolaj kʼuchaʼal jun jnupunel tseb ti lek smeltsanoj sba ta kʼusitik alakʼik sbae. 11  Yuʼun jech kʼuchaʼal li balumil ti oy kʼusi ch-ayan talel yuʼunexchiʼuk jech kʼuchaʼal li nichimaltik ti chakʼ chʼiuk li kʼusitik te chichʼ tsʼunele,jaʼ jech tspas li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale,chakʼ ayanuk tukʼilal+ xchiʼuk kʼupil kʼoptael+ ta yeloval skotol li mukʼtik lumetike.

Tsʼibetik ta yok vun

O «tʼusem».
O «kʼupiltasel-oe».
O «li smukʼulalike».
O «natil kʼuʼil ti muʼyuk skʼob».