Isaias 56:1-12

  • Tsta bendision li jyanlumetike xchiʼuk li kapon viniketike (1-8)

    • Jpʼej na sventa spasobil orasion sventa skotol krixchanoetik (7)

  • Jkʼel-osiletik ta toyol ti maʼsatetike, umaʼ tsʼiʼetik (9-12)

56  Xi chal li Jeovae: «Pakbeik skʼoplal li tukʼilale+ xchiʼuk pasik li kʼusi tukʼe,yuʼun poʼot xa xtal li kolebal kuʼunexchiʼuk chichʼ akʼel ta ilel li tukʼilal kuʼune.+   Xmuyubaj noʼox li jun vinik ti jech tspas tajexchiʼuk li xnichʼon krixchano ti te napʼal-o ta stojolale,ti ta xchabi li savadoe xchiʼuk ti muʼyuk tsokesbe skʼoplale+xchiʼuk ti spajtsanoj skʼob ta spasel li kʼusitik chopole.   Li jyanlum ti chichʼ ta mukʼ Jeovae+ skʼan mu xiuk xale:‹Ta melel, ta xchʼakun lokʼel ta steklumal li Jeovae›. Xchiʼuk skʼan mu xiuk xal li kapon vinike:* ‹Jaʼun takin teʼ›».  Li Jeovae xi chalbe li kapon viniketik ti chchabiik li savado yuʼune,* ti jaʼ tstʼujik spasel li kʼusi tskʼupin yoʼontone xchiʼuk ti jaʼ stsakojik lek li stratoe:   «Chkakʼboxuk jun avavilik li ta jnae xchiʼuk ta jvules-o ta jol li abiikti jaʼ x-echʼ to slekil kʼuchaʼal ti x-ayan akerem atsebike. Ta xkakʼboxuk jun abiik ti chjalij ta sbatel osile,jun biil ti muʼyuk chlaj-o skʼoplale.   Li jyanlumetik ti chtalik ta stojolal Jeova sventa chichʼik ta mukʼe,sventa tskʼanbeik li sbi Jeovae+xchiʼuk sventa chkʼotik ta yajtuneltake,skotol li buchʼutik chchabiik li savadoe, ti muʼyuk tsokesbeik skʼoplalexchiʼuk ti jaʼ stsakojik lek li jtratoe,   ta xkikʼik tal ek li ta chʼul vits kuʼune+xchiʼuk chkakʼ ti xkuxetuk yoʼontonik te ta yut jna sventa spasobil orasione. Li skotlej matanal chakʼike xchiʼuk li chikʼbil matanal chakʼike te chichʼ chʼamel li ta skajleb jmotone. Yuʼun li jnae spasobil orasion sventa skotol jteklumetik chichʼ albel skʼoplal».+  Xi chal li Ajvalil Jeova ti jaʼ Mukʼul Jpasmantale, ti yakal tstsob li buchʼutik tanpuk batemik yuʼun Israele:+ «Ta jtsob to talel yantik ta stojolalik, maʼuk noʼox li buchʼutik yichʼojik xa tsobele».+   Akotolik teʼtikal chonbolometik ti oyoxuk ta osiltike, laʼ veʼanik,akotolik chonbolometik ta teʼtikaltik.+ 10  Li jkʼel-osiletik ta toyole jaʼik maʼsatetik,+ muʼyuk chakʼik venta ti oy kʼusi xuʼ xkʼot ta pasele.+ Jaʼik umaʼ tsʼiʼetik, mu snaʼ xtiʼvanik.*+ Te noʼox lukulik* xchiʼuk xlejlajetik,* jun yutsil chaʼiik li vayele. 11  Xkoʼolajik kʼuchaʼal tsʼiʼetik ti chchamik xa ta viʼnale;solel mu xnoj xchʼutik. Jaʼik jkʼelchijetik ti muʼyuk kʼusi xaʼibeik smelolale.+ Ta jujuntal stamoj batel sbeik skotolik;batsʼi skotolik chloʼlavanik sventa spasik kanal takʼin xchiʼuk xi chalike: 12  «Laʼik, laʼ kuchʼtik vino;kuchʼtik jaʼ to ti kʼuxi xijyakube.+ ¡Li okʼome mas to lek kʼuchaʼal li avie, jech, mas to lek tajek!».

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, kapon.
Literal «li savado kuʼune».
O «xvojlajetik».
O «puchʼulik».
O «xjejlajetik».