Isaias 54:1-17

  • Li Sion ti mu snaʼ x-alaje chil ep skeremtak (1-17)

    • Li Sione jaʼ kʼotem ta smalal li Jeovae (5)

    • Li skeremtak Sione chchanubtasatik yuʼun Jeova (13)

    • Mi junuk abtejebal tstsalat li Sione (17)

54  Xi chal li Jeovae: «Ants ti mu xanaʼ xa-alaje,+ ¡avanan ta muyubajel! Voʼot ti mu bakʼinuk avabinojbe xkʼuxul alajele,+ kuxetuk avoʼonton xchiʼuk avanan ta muyubajel,+yuʼun mas to ep skerem* li buchʼu iktabile,jaʼ mu sta li jun ants ti oy smalale.*+   Mukʼibtaso batel li akarpanae.+ Lichʼanbo batel spokʼal li avaxibalna ti jun yutsile. Ti bu kʼalal xuʼ avuʼune, xachʼbo batel xchʼojonal li akarpanaexchiʼuk tsinanbo lek li s-estakaile.+   Yuʼun chapuk aba batel ta batsʼikʼob xchiʼuk ta tsʼetkʼob.* Li anitilulale chuʼunin li mukʼtik lumetikexchiʼuk tsnaklebinik li jinesbil jteklumetike.+   Mu xaxiʼ,+ yuʼun muʼyuk chavichʼ kʼexlaltasel;+mu chopoluk xavaʼi aba, yuʼun muʼyuk chavichʼ labanel. Yuʼun chchʼay ta ajol li kʼusi lakʼexav yuʼun ta atsebalexchiʼuk muʼyuk xa chvul ta ajol li avokol ti cham amalale».   «Yuʼun li Mukʼul Jpasvanej avuʼune+ xkoʼolaj kʼuchaʼal amalal,*+li sbie jaʼ Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike*xchiʼuk li Buchʼu chʼul yuʼun Israele jaʼ Jchaʼmanvanej avuʼun.+ Chichʼ albel skʼoplal ti jaʼ Dios ta sjunul balumile.+   Yuʼun li Jeovae la stakot ta ikʼel kʼuchaʼal jun ajnilal ti iktabil xchiʼuk ti chat yoʼontone,+kʼuchaʼal jun ajnilal ti ta stsebal malije xchiʼuk ti laj yichʼ pʼajel ta tsʼakale», xi li Dios avuʼune.   «Laj kiktaot kʼuk yuni jalil,pe solel ta xkʼuxul koʼonton chkikʼot tal yan velta.+   Ta skapemal jol la jnakʼ* jsat ta atojolal uni jlikel,+pe ta skoj ti te oy-o sbatel osil li tukʼil kʼanelal kuʼune, chakʼuxubaj ta koʼonton»,+ xi li Jeova ti jaʼ Jchaʼmanvanej avuʼune.+   «Taje xkoʼolaj chkil kʼuchaʼal ta skʼakʼalil Noe.+ Jech kʼuchaʼal laj kakʼ ke ta skʼakʼalil Noe ti muʼyuk xa ta jnojes ta voʼ li balumile,+jaʼ jech ta xkakʼ ke ti muʼyuk xa chi-ilin ta atojolale xchiʼuk ti muʼyuk xa ta xkutote.+ 10  Yuʼun li vitsetike xuʼ xichʼ lokʼesel ta yavilxchiʼuk li bikʼtal vitsetike xuʼ xichʼ nikesel,pe li tukʼil kʼanelal kuʼune mu xuʼ xichʼ lokʼesel ta atojolal+mi jaʼuk xuʼ xichʼ nikesel li jtrato sventa jun oʼontonale»,+ xi li Jeova ti jaʼ li buchʼu chkʼuxubinote.+ 11  «Ants ti oy avokole,+ ti jipbilot batel ta tsatsal ikʼaloʼe, ti muʼyuk buchʼu spatbot avoʼontone,+yakal ta jvaʼan amuroal ta ton xchiʼuk ta lekil mesklaxchiʼuk ta safiro ton ta jpas li anaklebtake.+ 12  Ta jpas ta rubi tonetik li sjol muroetik avuʼune,li ochebaletik avuʼune ta jpas ta tonetik ti stsʼaylajetexchiʼuk skotol li tsʼaketik avuʼune ta jpas ta lekil tonetik. 13  Chchanubtasatik yuʼun Jeova skotol li akeremtake*+xchiʼuk ta x-epaj li jun oʼontonal chaʼiike.+ 14  Jaʼ chkʼot lek ta anakleb li tukʼilale.+ Chichʼ namajesel batel ta atojolal li j-ilbajinvaneje,+muʼyuk kʼusi chaxiʼo yuʼun jutebuk xchiʼuk chʼabal kʼusi ti chchʼay-o achʼulel ta xiʼel yuʼune,yuʼun muʼyuk chnopaj tal ta atojolal.+ 15  Mi oy buchʼu tal stsakot ta kʼope,maʼuk ta jmantal. Buchʼuuk noʼox ti xtal stsakot ta kʼope chlaj ta tsalel».+ 16  «¡Kʼelavil! Voʼon la jpas li buchʼu xtojob spasel kʼusitike,li buchʼu tsjubbe skʼakʼal li akʼalexchiʼuk ti tspas abtejebale. Jech xtok, voʼon la jpas li j-akʼvokolil vinik ti chmilvane.+ 17  Muʼyuk pasbil mi junuk abtejebal ti xuʼ stsalote+xchiʼuk jamal chaval ti oy smul li buchʼu tskontrainot ta chapanobbaile. Taje jaʼ sparte chkʼot li yajtuneltak Jeovaexchiʼuk li stukʼilalike jaʼ likem tal ta jtojolal», xi li Jeovae.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «yalab».
O «yajvale».
O «surtokʼob».
O «avajval».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «jmuk».
O «avalabe».