Isaias 53:1-12

  • Li svokol, li slajel xchiʼuk kʼalal laj yichʼ mukel li yajtunel Jeovae (1-12)

    • «Laj yichʼ pʼajel xchiʼuk muʼyuk laj yichʼ kʼanel» (3)

    • Ta xkuch batel li chameletike xchiʼuk li kʼusitik kʼux chkaʼitike (4)

    • «Laj yichʼ ikʼel batel kʼuchaʼal jkot chij ti chichʼ milele» (7)

    • «La xkuchbe batel smul epal krixchanoetik» (12)

53  ¿Buchʼu laj yakʼ xchʼunel yoʼonton ta sventa li kʼusi laj kalkutike?+ Li Jeovae,+ ¿buchʼu yakʼojbe yil li sjuʼele?*+   Li jtunele chchʼi muyel kʼuchaʼal skʼelom teʼ+ te ta yeloval,* xkoʼolaj kʼuchaʼal yibel teʼ ta takin balumil. Mu xvinaj mi likem tal ta yutsʼ yalal ajvalil, mi jutebuk yutsilal;+jech xtok, kʼalal ta jkʼeltike, muʼyuk kʼupil sba ta kʼelel li sate.*   Laj yichʼ pʼajel xchiʼuk muʼyuk laj yichʼ kʼanel yuʼun krixchanoetik,+jaʼ jun vinik ti laj yaʼibe smelolal* li kʼusitik kʼux-ipe xchiʼuk laj yaʼibe smelolal li chamele. Xkoʼolaj kʼuchaʼal nakʼal* ta jtojolaltik li sate.* Laj yichʼ pʼajel xchiʼuk muʼyuk sbalil laj yichʼ ilel.+   Ta melel, jaʼ laj yichʼ batel li jchameltike+xchiʼuk jaʼ la xkuch batel li kʼusitik kʼux chkaʼitike.+ Pe li voʼotike la jnoptik ti akʼbil kastigo* yuʼun Diose, ti majate xchiʼuk ti akʼbat svokole.   Pe oy kʼusi laj yichʼ pajbel+ ta skoj li jmultike;+laj yil svokol ta skoj li jpaltailtike.*+ Kuch yuʼun kastigo sventa jta jlekilaltik+xchiʼuk ta skoj li syayijemale, laj kichʼtik poxtael.+   Xijkoʼolaj kʼuchaʼal chijetik ti xijtal xijbat jkotoltike,+ta jujuntal jtamoj batel jbe jtuktik,jaʼ yuʼun li Jeovae laj yakʼbe xkuch li jpaltailtik* jkotoltike.+   Laj yichʼ akʼbel svokol+ xchiʼuk laj yakʼ sba ta ilbajinel,+pe muʼyuk kʼusi laj yal. Laj yichʼ ikʼel batel kʼuchaʼal jkot chij ti chichʼ milele,+jech kʼuchaʼal jkot chij ti chʼan xi kʼalal chichʼ lokʼbel stsotsilexchiʼuk muʼyuk kʼusi laj yal.+   Ta skoj ti muʼyuk tukʼ laj yichʼ chapanele, laj yichʼ milel;jech xtok, ¿buchʼu van tsots skʼoplal chaʼi ti bu likem tale? Yuʼun laj yichʼ tupʼbel skʼoplal xkuxlejal li ta balumil ti bu oy li kʼusitik kuxajtike;+laj yichʼ yayijesel* ta skoj li smul jteklumale.+   Akʼo mi muʼyuk kʼusi chopol spasoj*xchiʼuk mi jaʼuk bu loʼlavan ta skʼopojel,+jmoj xchʼenal laj yichʼ akʼel xchiʼuk li buchʼutik toj chopolike+xchiʼuk kʼalal chame, jmoj laj yichʼ mukel xchiʼuk li jkʼuleje.*+ 10  Pe jaʼ jech la skʼan yoʼonton Jeova* ti laj yil svokol li yajtunele xchiʼuk laj yakʼ ti x-ipaje. Dios, ti xavakʼ ta matanal ta skoj mulil li xkuxlejale,+ta xil snitilulal, ta xnatub li skʼakʼalile+xchiʼuk jaʼ ta stojolal chkʼot ta pasel li kʼusi oy ta yoʼonton Jeovae.+ 11  Ta skoj ti laj yil svokole, jun yoʼonton chkom ti chilbe sbalil li kʼusi la spase. Ta skoj ti ep kʼusitik echʼ ta xkuxlejal* li buchʼu tukʼe, li kajtunele,+tskolta ep krixchanoetik sventa tukʼ x-albat skʼoplalik+xchiʼuk jaʼ chkuchbe li spaltailike.*+ 12  Jaʼ yuʼun, chkakʼbe sparte jech kʼuchaʼal ep buchʼutik tsta sparteike,vaʼun li stuk eke chchʼakbe sparteik li buchʼutik tsotsike, jaʼ li kʼusitik tabil tal ta paskʼope,yuʼun laj yakʼ xkuxlejal+xchiʼuk jpasmulil albat skʼoplal.+La xkuchbe batel smul epal krixchanoetik+xchiʼuk kʼot ta jkʼopojel ta stojolal li jpasmuliletike.+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «li skʼobe».
Taje jaʼ van skʼoplal buchʼuuk noʼox krixchanoal ti te skʼeloje o jaʼ van skʼoplal li Diose.
O «muʼyuk yan xa sba yutsil sat ti ta jkʼan xa ta jkʼeltike».
O «ti jaʼ sventa».
O «mukul».
O jaʼ van skʼoplal «Xkoʼolaj kʼuchaʼal jun krixchano ti tsjoypʼin satik ta stojolale».
O «akʼbil xchamel».
O «jchopoliltike».
O «jchopoliltik».
O «milel».
O «saʼoj kʼop».
Literal «jkʼulej vinike».
O «Pe lek laj yil Jeova».
Literal «ti oy yojtikinobil yuʼun».
O «xchopolilike».