Isaias 46:1-13

  • Li Dios yuʼun Israele tskontrain li diosetik ta Babiloniae (1-13)

    • Li Jeovae chal kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakal (10)

    • Jkot aguila te to chlik tal ta slokʼeb kʼakʼal (11)

46  Li dios Bele tsnijan sba,+ li dios Neboe tskujan sba. Li slokʼolike kuchbil batel ta chonbolometik, ta sba j-ikatsnom chonbolometik,+xkoʼolaj kʼuchaʼal alal ikatsil chaʼiik li chonbolometik ti lubemike.   Koʼol ta snijan sbaik xchiʼuk ta skujan sbaik;mu xpoj yuʼunik tal li ikatsile*xchiʼuk chichʼik chukel batel ek.   «Snitilulal Jakob xchiʼuk akotolik ti jayvoʼ xa oyoxuk li ta jteklum Israele,+ chikintabeikun,voʼoxuk ti la jchabioxuk tal kʼalal te toʼox oyoxuk ta yalajeb li ameʼike xchiʼuk ti la jkoltaoxuk tal kʼalal lavokʼike.+   Li voʼone muʼyuk ta xijel-o akʼo mi xamalub;+akʼo mi sak xa ox ajol, ta jkuchot-o. Voʼon ta xkikʼot batel, ta jkuchot xchiʼuk ta jpojot jech kʼuchaʼal jpasoj talele.+   ¿Buchʼu ta xakoʼoltasikun-o+o buchʼu chavalik ti xikoʼolaj-o xchiʼuke?+   Oy buchʼutik ti ixtol ta xaʼiik li oro ti te oy ta yavil yuʼunike;ta spʼisik ta kilo li platae. Ta stojik li buchʼu chabtelan takʼine, vaʼun ta spas-o ta jun dios li platae.+ Laje, tskejan tspatan sbaik ta stojolal, ta xichʼik ta mukʼ.*+   Ta skajan batel ta snekebik;+ta xkuchik batel xchiʼuk ta xakʼik ta yavil, vaʼun jecheʼ noʼox te vaʼal chkom.+ Mi jaʼuk tsjel yavil, te chkom ti bu akʼate. Ta skʼoponik, pe mu xtakʼav;mu xpoj yuʼun li buchʼu chil svokole.+   Voʼoxuk ti jpasmuliloxuke, akʼo ta avoʼontonik liʼe, vuleso ta ajolik xchiʼuk tsotsanik.   Vuleso ta ajolik li kʼusitik kʼotemik ta pasel ta voʼnee,*ti voʼon Diosune, muʼyuk yan. Voʼon Diosun, muʼyuk yan kʼuchaʼal li voʼone.+ 10  Ta slikebal onoʼox chkal ti kʼu yelan chkʼot ta tsutselexchiʼuk ta voʼne laj kal li kʼusitik muʼyuk to kʼotemik ta pasele.+ Xi chkale: ‹Chkʼot ta pasel li kʼusi kʼotem ta nopel kuʼune*+xchiʼuk ta jpas li kʼusi tskʼan koʼontone›.+ 11  Yakal ta jtak ta ikʼel jkot aguila te to ta slokʼeb kʼakʼal,+yakal ta jtak ta ikʼel ta namal lum jun vinik sventa spas li kʼusi kʼotem ta nopel kuʼune.*+ Jech kaloj xchiʼuk chkakʼ kʼotuk ta pasel. Jech kʼotem ta nopel kuʼun xchiʼuk jech chkakʼ kʼotuk ta pasel.+ 12  Chikintabeikun voʼoxuk ti yijubem* avoʼontonike,voʼoxuk ti nom oyoxuk ta stojolal li tukʼilale. 13  Poʼot xa chkakʼ ta ilel li tukʼilal kuʼune;muʼyuk xa chjalijxchiʼuk chkakʼ xa noʼox talel li kolebale.+ Ta xkakʼ kolebal li ta Sione, chkakʼ ta ilel jmukʼulal li ta Israele».+

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ xkaltik, li lokʼoletik ti kuchbil chbat ta chonbolometike.
Literal «ta snijan sbaik ta stojolal».
Literal «ta baʼyele».
O «li kʼusi ta jkʼane; li tojobtasel kuʼune».
O «li kʼusi ta jkʼane; li tojobtasel kuʼune».
Literal «tsatsubem».