Isaias 39:1-8

  • Li buchʼutik la stak tal ajvalil ta Babiloniae (1-8)

39  Li vaʼ kʼakʼale, li ajvalil ta Babilonia ti jaʼ Merodak-Baladan ti jaʼ xnichʼon Baladane la stakbe batel kartaetik xchiʼuk matanal li Esekiase,+ yuʼun laj yaʼi ti ipaj toʼoxe xchiʼuk ti echʼ xa yuʼune.+  Li Esekiase xmuyubaj xa la xchʼam* li buchʼutik takbilik tal yuʼun ajvalile, laj yakʼbe yil li snail skʼulejale:+ li platae, li oroe, li muil aseitee xchiʼuk li yan lekil aseitee, skotol li yabtejebtak sventa paskʼope xchiʼuk skotol li kʼusitik oy ta snail skʼulejale. Laj yakʼanbe yil skotol li kʼusitik te ta snae* xchiʼuk ti bu to kʼalal sventainoje.  Ta tsʼakal une, li j-alkʼop Isaiase bat skʼel li ajvalil Esekiase xchiʼuk xi la sjakʼbee: «¿Kʼusi laj yalik li viniketik ti ayike xchiʼuk bu likemik tal?». Jaʼ yuʼun, xi la stakʼ li Esekiase: «Likemik tal ta namal balumil, ta Babilonia to».+  Laje, xi to la sjakʼe: «¿Kʼusi laj avakʼbe yilik li ta anae?».* Xi la stakʼ li Esekiase: «Laj yilik skotol li kʼusitik oy ta jnae.* Muʼyuk kʼusi jtosuk ti muʼyuk laj kakʼbe yilik li ta snail jkʼulejale».  Vaʼun, li Isaiase xi laj yalbe li Esekiase: «Chikintao li kʼusi chal Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike:*  ‹¡Kʼelavil! Chkʼot skʼakʼalil ti chichʼ ichʼel batel ta Babilonia skotol li kʼusitik oy ta anae* xchiʼuk skotol li kʼusitik stsobojik tal amoltotak kʼalal to avie. Muʼyuk xa kʼusi chkom jsetʼuk›,*+ xi li Jeovae.+  ‹Jech xtok, chichʼik ikʼel batel junantik anichʼnab ti jaʼ to chvokʼike xchiʼuk chkʼotik ta bankilal j-abteletik li ta spasob mantal ajvalil ta Babiloniae›».+  Jaʼ yuʼun, li Esekiase xi laj yalbe li Isaiase: «Oy lek srasonal li kʼusi laj yal Jeova ti laj avalbune». Xi to laj yale: «Yuʼun ti kʼu sjalil* kuxulune oy-o jun oʼontonal xchiʼuk muʼyuk kʼusi xibal sba».+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «muyubaj ta stojolal».
O «spasob mantale».
O «apasob mantale».
O «jpasob mantale».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «apasob mantale».
O «jutebuk».
Literal «ti jayib kʼakʼal».