Isaias 38:1-22

  • Kʼalal ipaj xchiʼuk kʼalal echʼ yuʼun xchamel li Esekiase (1-22)

    • Kʼejin sventa tstoj ta vokol (10-20)

38  Li vaʼ kʼakʼale, ipaj li Esekiase xchiʼuk jutuk xa mu cham.+ Li j-alkʼop Isaias+ ti jaʼ xnichʼon Amose bat skʼel xchiʼuk xi laj yalbee: «Xi chal li Jeovae: ‹Albo komel mantal li avutsʼ avalale, yuʼun chacham; muʼyuk xa ch-echʼ avuʼun›».+  Kʼalal jech laj yaʼie, la sjoypʼin batel sat ta pakʼbal na* li Esekiase xchiʼuk xi lik skʼopon li Jeovae:  «Kajval Jeova, ta jkʼanbot vokol, avokoluk, vuleso ta ajol+ ti kʼu yelan tukʼ kakʼoj jba tal ta atojolale xchiʼuk ti ta sjunul koʼonton laj kakʼ jba ta atojolale,+ jech xtok, jaʼ jpasoj li kʼusi lek chavile». Vaʼun, lik smil sba ta okʼel li Esekiase.  Laje, li Isaiase xi albat yuʼun li Jeovae:  «Sutan batel xchiʼuk xi xbat avalbe li Esekiase:+ ‹Xi chalbot li Jeova ti jaʼ Sdios li David ti jaʼ amoltote: «Laj kaʼi li a-orasione.+ Laj kil ti la amal li yaʼlel asate.+ Kʼelavil, ta to jnatubtasbot 15 jabil li akuxlejale,*+  ta jpojot lokʼel ta skʼob li ajvalil ta Asiriae xchiʼuk ta jpoj lokʼel li jteklume xchiʼuk ta jpakbe skʼoplal.+  Liʼe jaʼ li senyail likem tal ta stojolal Jeova sventa chakʼbot avil ti tspas onoʼox li kʼusi yaloj Jeovae:+  kʼelavil, ta xkakʼ ti sut muyel lajunkojuk ta s-eskalera* Akas li xojobal kʼakʼale»›».+ Jaʼ yuʼun, sut muyel lajunkoj ta eskalera li xojobal kʼakʼal ti yalem xa ox talele.  Liʼe jaʼ la stsʼiba Esekias ti jaʼ ajvalil ta Juda kʼalal ipaje xchiʼuk kʼalal echʼ yuʼun li xchamele. 10  Xi laj kale: «Kʼalal j-oʼlol to xbat li jkuxlejale,chi-och batel li ta stiʼ Mukinale.* Muʼyuk xa chi-akʼbat ti jayib to jabil jkuxlejale». 11  Xi laj kale: «Muʼyuk xa chkil li Jeovae,* muʼyuk xa chkil Jeova li ta balumil ti bu oy li buchʼutik kuxajtike.+ Muʼyuk xa chkil yan velta li krixchanoetike,yuʼun jaʼ xa te ta jchiʼin li buchʼutik chamemike. 12  Yuʼun ti bu nakalune xkoʼolaj kʼuchaʼal skarpana jchabichijti laj yichʼ pojbel xchiʼuk ti laj yichʼ jochbel batele.+ Jbaloj jkuxlejal jech kʼuchaʼal tsbal sjolob* li j-abtel kʼalal tsutsem xa yuʼune;li Diose ta xtuchʼun kʼuchaʼal snaul jolobil. Ta kʼakʼal akʼobal jech-o chakʼbun jvokol.+ 13  Chkakʼ persa ti junuk koʼonton kʼalal to ta sobe. Jech-o chvochʼbun skotol jbakil jech kʼuchaʼal tspas li jkot leone;ta kʼakʼal akʼobal jech-o chakʼbun jvokol.+ 14  Xikoʼolaj kʼuchaʼal vensejo mut o kʼuchaʼal sorsal* mut ti te xchʼivchʼune;+xivuʼet* ta okʼel kʼuchaʼal paloma.+ Solel lubem li jsat kʼalal ta jtoy muyele:+ ‹Kajval Jeova, solel mu albajuk li jvokole.¡Kʼotan ta jkoltavanej kuʼun!›.*+ 15  ¿Kʼusi van stakʼ xkal? Oy kʼusi laj yalbun xchiʼuk kʼot ta pasel yuʼun. Ta skoj ti toj tsots laj kil li jvokole,bikʼit chkakʼ jba ti jayib jabil kuxulune. 16  ‹Kajval Jeova, jaʼ kuxul-o skotol krixchanoetik ta skoj li kʼusitik taje*xchiʼuk jaʼ te oy li yip jkuxlejale.* Voʼot chapoxtaun xchiʼuk kuxul chaviktaun.+ 17  ¡Kʼelavil! Ep tajek laj kil jvokol, muʼyuk la jta jun oʼontonal;pe ta skoj ti akʼanojune,la achabiun sventa mu xibat li ta xchʼenal lajelale.+ Laj xa ajip batel ta apat skotol li jmultake.*+ 18  Yuʼun mu xuʼ skʼupil kʼoptaot li Mukinale,*+mu xuʼ slekil kʼoptaot li lajelale.+ Li buchʼutik chyalik batel ta chʼene muʼyuk xa chilik li stukʼil avoʼontone.+ 19  Jaʼ noʼox xuʼ skʼupil kʼoptaot li buchʼutik kuxulikjech kʼuchaʼal xuʼ jkʼupil kʼoptaot li avi kʼakʼale. Li jun totile xuʼ xchanubtas xnichʼnab ta sventa li stukʼil avoʼontone.+ 20  Kajval Jeova, koltaun,vaʼun ti jayib kʼakʼal kuxulunkutike,ta jtijkutik sonetik ta arpa xchiʼuk yantik+ li ta sna Jeovae›».+ 21  Laje, xi laj yal li Isaiase: «Sventa xpoxtaje, ichʼik tal noybil takin sat igo* xchiʼuk te xajaxbeik ta sba li xchinale».+ 22  Xi xa onoʼox sjakʼoj li Esekiase: «¿Kʼusi senyail ti chimuy batel li ta sna Jeovae?».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «pakʼ na; kʼal na; chʼut na».
Literal «li akʼakʼalile».
Li eskalera taje jaʼ van tstunesik sventa skʼelik li orae, kʼuchaʼal jun reloj ti ta xojobal kʼakʼal chichʼ kʼelele.
O «Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
Literal «Jae». Taje jaʼ skomkom bi li Jeovae.
O «sjalob».
O jaʼ van skʼoplal «gruya».
O «xijuet».
Literal «¡Kʼotan ta jprental!».
Jaʼ xkaltik, li kʼusitik yaloj xchiʼuk li kʼusitik kʼotem ta pasel yuʼune.
O «li jchʼulele».
O «La alokʼes batel ta yeloval asat skotol li jmultake».
O «Seole», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
Literal «jun pan pasbil ta takin sat igo».