Isaias 35:1-10

  • Chchaʼta yav li paraisoe (1-7)

    • «Chjam satik li maʼsatetike xchiʼuk chjam xchikinik li pakʼchikinetike» (5)

  • Sbe li Buchʼutik Chʼulik ti yichʼojik chaʼmanele (8-10)

35  Li takixokol balumile xchiʼuk li takin balumile ta xmuyubajik,+li stenlejaltik ti takin tajeke xkuxet noʼox yoʼonton likel xchiʼuk chnichin kʼuchaʼal li asafran nichime.+   Persa ta xnichin;+xkuxet yoʼonton xchiʼuk ta x-avan ta muyubajel. Chichʼ akʼbel sutel yutsilal li Libanoe,+chichʼ akʼbel sutel yutsilal li Karmeloe+ xchiʼuk li Sarone.+ Li krixchanoetike ta xilbeik smukʼulal Jeova, ta xilbeik yutsilal li Jdiostike.   Tsatsubtasbeik skʼob li buchʼu kʼun skʼobexchiʼuk tukʼibtasbeik sjol yakan li buchʼu chtʼel* sjol yakane.+   Xi xavalbeik li buchʼutik tsvul yoʼontonike: «Tsotsanik. Mu xaxiʼik. ¡Kʼelavilik! Li Adiosike chtal spak sutel,li Diose chtal yakʼ kastigo.+ Chtal xchiʼuk ta spojoxuk».+   Li vaʼ kʼakʼale, chjam satik li maʼsatetike+xchiʼuk chjam xchikinik li pakʼchikinetike.*+   Li vaʼ kʼakʼale, ta xpʼitomajik kʼuchaʼal teʼtikalchij li koxoetike+xchiʼuk ch-avanik ta muyubajel li umaʼetike.+ Ta xlik lokʼuk tal voʼ li ta takixokol balumilexchiʼuk ch-ayan ukʼumetik li ta stenlejaltik ti takin tajeke.   Li balumil ti takin tajek ta kʼakʼale chkʼataj ta yavil ajtikxchiʼuk li osil ti takin tajeke chkʼot ta nioʼtik.+ Ti bu toʼox chkux yoʼonton li teʼtikal tsʼiʼetike,+chchʼi tal yaxal tsʼiʼleletik, ajetik xchiʼuk papiroetik.*   Te ch-ayan jun be,+Chʼul Be chichʼ akʼbel sbie. Muʼyuk te chanav li buchʼu ibal sbae.*+ Jaʼ noʼox te ta xanavik li buchʼutik xuʼ xanavik tee;mi junuk buchʼu bol te chanav batel.   Mi jkotuk leon chtal texchiʼuk mi jkotuk jtiʼvanej chonbolom chtal te. Muʼyuk chichʼik tael te;+jaʼ noʼox te chanavik li buchʼutik yichʼojik chaʼmanele.+ 10  Li buchʼutik manbilik yuʼun Jeovae tsutik tal+ xchiʼuk x-avetik ta muyubajel chtalik ta Sion.+ Xkuxet noʼox yoʼontonik ta sbatel osil.+ Ta xmuyubajik xchiʼuk xkuxet yoʼontonik,li at-oʼonton xchiʼuk li jikʼ oʼontone ta xchʼay batel.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «chnik».
O «koketike; li buchʼutik makal xchikinike».
Kʼelo Glosario, papiro.
Kʼelo Glosario, ibal sba.