Isaias 34:1-17

  • Li Jeovae tspakbe sutel li mukʼtik lumetike (1-4)

  • Muʼyuk kʼusi chkom li ta Edome (5-17)

34  Mukʼtik lumetik, nopajanik tal sventa xachikintaik,jteklumetik, tsʼet chikintaik. Akʼo yaʼiik ek li balumil xchiʼuk li kʼusitik te oye,li osile xchiʼuk li kʼusitik te kuxajtike.   Yuʼun li Jeovae kapem sjol ta stojolal skotol li mukʼtik lumetike+xchiʼuk oy skʼakʼal yoʼonton ta stojolal skotol li yajsoltarotakike.+ Ta xakʼbe slajeb ta j-echʼel skotolik;chakʼ ta milel skotolik.+   Te noʼox telajtik chkom li yanimaikexchiʼuk chlokʼ tal stuil li yanimaike;+chjem yalel vitsetik ta skoj* li xchʼichʼelike.+   Ta xkʼaʼ skotol li yajsoltarotak vinajelexchiʼuk li vinajele tsbal sba jech kʼuchaʼal li balbalvune. Skotol li yajsoltarotake ta xtakijik,jech kʼuchaʼal kʼalal chlilij stakin anal li steʼel uvaexchiʼuk jech kʼuchaʼal chlilij yalel li sat igo ti takin xae.   «Yuʼun ta xtʼuxij li j-espada ta vinajele.+ Ta jyeʼ tal ta stojolal Edom sventa xichʼ chapanel,+jun jteklum ti jnopoj xa chkakʼbe slajeb ta j-echʼele.   Oy s-espada li Jeovae; balom* chʼichʼ chkom. Balal ta xepuʼ chkom,+balal chkom ta xchʼichʼel chʼiom tot chijetik xchiʼuk tentsunetik,balal chkom ta xepuʼal srinyon tot chijetik. Yuʼun li Jeovae chakʼ milbil matanal ta Bosra,ep kʼusitik chichʼ milel li ta yosilal Edome.+   Koʼol ta xyal batel xchiʼukik li teʼtikal tot vakaxetike,li chʼiom tot vakaxetike koʼol chyalik batel xchiʼuk li tsatsal tot vakaxetike. Tʼuxul ta xkom ta chʼichʼ li yosilikexchiʼuk balal* chkom ta xepuʼ li pukuktik* yuʼunike».   Yuʼun li Jeovae oy jun skʼakʼalil yuʼun sventa tspak sutel,+jun jabil ti chakʼ kastigo sventa tspakbe skʼoplal li Sione.+   Li yukʼumtake* ta xjoypʼij ta chachapotexchiʼuk ta xjoypʼij ta asufre li pukuktik* yuʼune;jech xtok, li yosile ta xkʼot kʼuchaʼal chachapote ti xtiltun* skʼakʼale. 10  Ta kʼakʼal akʼobal muʼyuk ta xtupʼ-o;xtoket-o xchʼailal* sbatel osil. Akʼo mi x-echʼ jaykʼol kuxlejal, jech-o lilijem chkom;muʼyuk buchʼu te chjelav ta sbatel osil.+ 11  Jaʼ te ta xnaki li pelikano mute xchiʼuk li chʼix-uche,te chnakiik ek li kuxkuxetike* xchiʼuk li joj mutetike. Li Diose ta spʼis lek ta chʼojon sventa spʼisobil xchiʼuk ta plomo* li lum tajesventa chakʼ ta ilel ti xokol xchiʼuk ti jinem chkome. 12  Mi junuk ch-och ta ajvalil li bankilaletik yuʼunexchiʼuk chlaj skʼoplal skotol li bankilaletik yuʼune. 13  Chchʼi chʼixetik li ta tsatsal tayal kʼelob osiletikyuʼune,chchʼi laetik* xchiʼuk chʼixetik ti butik joyol lek ta muroe. Chkʼot ta sna teʼtikal tsʼiʼetik+xchiʼuk te chnaki li avestrusetike. 14  Li chonbolometik ta takixokol balumile koʼol te tsta sbaik xchiʼuk li chonbolometik ti ch-avanike,li teʼtikal tentsune* xmeʼet chikʼ tal li xchiʼile. Jech, te ta xnaki li chotakavra mute xchiʼuk te chkux yoʼonton. 15  Te tspas stas li kiletel chone xchiʼuk te chakʼ ston,te tslutsʼ li stone xchiʼuk chchabi. Ta melel, te tstsob sbaik li milano mutetike, oy xchiʼilik jujukot. 16  Chajik ta saʼel li ta slivro Jeovae xchiʼuk tsots xavaptaik: tsʼakal lek skotolik,mi jkotuk ti muʼyuk xchiʼil chkome,yuʼun jaʼ jech lokʼem ta ye stuk li Jeovaexchiʼuk jaʼ tsobbilik yuʼun li xchʼul espiritue. 17  Jaʼ kʼotem ta nopel yuʼun kʼu yepal sparte ta staikxchiʼuk jaʼ spʼisoj lek ta skʼob stuk ti bu ta staike.* Chuʼuninik ta sbatel osil;te chnakiik-o akʼo mi x-echʼ jaykʼol kuxlejal.

Tsʼibetik ta yok vun

O «chbein yalel vitsetik xchiʼuk».
O «balem; bonol ta».
O «balem; bonol».
O «lumtik».
Yaʼeluke, jaʼ skʼoplal li Bosrae, jaʼ li skapitalil Edome.
O «lumtik».
O «xloklun; xpulpun».
O «xchʼayilal».
O «xkujetike».
Li plomoe ol xchiʼuk oy yakʼil ti tstunesik sventa lek tukʼ xbat li kʼusi tsvaʼanike.
O «ortiga tsʼiʼleletik».
O jaʼ van skʼoplal «li pukuj ti xkoʼolaj ta tentsune».
Literal «chʼakbil sparteik ta jun chʼojon sventa spʼisobil».