Isaias 31:1-9

  • Chlik tal ta stojolal Dios li melel koltaele, maʼuk ta stojolal krixchanoetik (1-9)

    • Li skaʼik j-ejiptoetike jaʼik noʼox bekʼet (3)

31  Abol sbaik li buchʼutik chyal skʼanik koltael ta stojolal li Ejiptoe,+li buchʼutik spatoj yoʼontonik ta stojolal kaʼetike,+ti spatoj yoʼontonik ta stojolal karetaetik sventa paskʼop ta skoj ti ep tajekexchiʼuk ti spatoj yoʼontonik ta stojolal kaʼetik sventa paskʼop* ta skoj ti tsotsike. Pe maʼuk te chakʼ batel satik ta stojolal li Buchʼu chʼul yuʼun Israelexchiʼuk muʼyuk tsaʼik li Jeovae.   Pe pʼij li Diose xchiʼuk chakʼ tal vokolilxchiʼuk persa chkʼot ta pasel li kʼusi chale. Chlik stsak ta kʼop li jtsop jpaschoplejaletikexchiʼuk tstsak ta kʼop li buchʼutik tskoltaik li jpaschoplejaletike.+   Pe li j-ejiptoetike jaʼ noʼox krixchanoetik, maʼukik Dios;li skaʼike jaʼik noʼox bekʼet, maʼukik kuxlejal ti mu xvinaj ta kʼelele.+ Kʼalal mi la syeʼ tal skʼob li Jeovae,chmak* yakan li buchʼu chkoltavane,chyal ta lum li buchʼu chichʼ koltaele,skotolik ta jun noʼox yorail chlajik.   Yuʼun xi laj yalbun li Jeovae: «Jech kʼuchaʼal jkot leon, jkot chʼiom tsatsal leon* ti x-avet ta sba li kʼusi staoj ta tsakele,ti akʼo mi ch-ikʼatik tal epal jchabichijetik sventa tsibtasike,muʼyuk ta xiʼo yuʼun li yechʼomal yeikexchiʼuk muʼyuk chiʼo ta skoj ti xvochlajetike,jaʼ jech chyal tal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetik* sventa tspas kʼopli ta vits Sione xchiʼuk li ta bikʼit vits yuʼune.   Jech kʼuchaʼal jkot mut ti xvilet ta xchabiel li yalabe, jaʼ jech ta xchabi Jerusalen+ li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike. Ta spakbe skʼoplal xchiʼuk ta spoj. Ta skolta xchiʼuk kuxul ta xikta».  «Jteklum Israel, sutanik ta stojolal li buchʼu muʼyuk akʼexlalik la atoy abaik ta stojolale.+  Yuʼun li vaʼ kʼakʼale, ta jujuntal ta spʼajik li sdiosik ta plata ti muʼyuk kʼusi xtun-oe xchiʼuk li sdiosik ta oro ti muʼyuk sbalile, taje jaʼ yabtel skʼobik xchiʼuk la sta-o smulik ti jech la spasike.   Li j-asiriaetike chyalik ta lum ta espada, maʼuk ta s-espada jun vinik;chlajik ta espada, maʼuk ta s-espada jun krixchano.+ Chjatavik batel ta skoj li espadaexchiʼuk li keremetik yuʼunike ta sujatik ta spasel tsatsal abtelal.   Li tayal ton yuʼune tsakchʼay ta skoj noʼox xiʼelxchiʼuk li bankilaletik yuʼune ta xiʼik ta skoj li poste sventa senyaile», xi li Jeovae,ti te oy xojobal* li ta Sione xchiʼuk ti te oy ta Jerusalen li s-ornoe.

Tsʼibetik ta yok vun

O «viniketik ti kajajtik ta kaʼ».
O «chtʼab».
O «chʼiom leon ti xtinlajet sjol».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «skʼokʼ».