Isaias 23:1-18

  • Jun aʼyej ta sventa Tiro (1-18)

23  Jun aʼyej ta sventa li Tiroe:+ ¡avananik ta okʼel, varkoetik ta Tarsis!+ Yuʼun laj xa yichʼ lajesel li skotleb varkoe, muʼyuk xa buchʼu xuʼ x-och batel te. Kʼot xa ta xchikinik kʼalal to ta yosilal Kitim.+   Jnaklejetik ta tiʼtiʼ nab, tsʼijlanik. Epajem xa akʼulejalik yuʼun li jpʼolmajeletik ta Sidon+ ti chtuchʼik nabe.   Ta ba voʼ chjelav batel li sat stsʼunob Siore,*+li kʼusitik chlokʼ ta xokontak Niloe jaʼ skanal li Tiroe,chichʼbe tal skanal li mukʼtik lumetike.+   Kʼexavan, Sidon, ti voʼot tsatsal pojobbailot ta nabe,yuʼun xi laj yal li nabe: «Muʼyuk xkaʼibe xkʼuxul alajel, muʼyuk jvokʼesoj olol,muʼyuk jtsʼitesoj keremetik mi jaʼuk jtsʼitesoj tsebetik».*+   Jech kʼuchaʼal laj yat yoʼontonik kʼalal laj yaʼibeik skʼoplal li Ejiptoe,+jaʼ jech solel chat yoʼontonik li krixchanoetik ta skoj ti chaʼibeik skʼoplal li Tiroe.+   ¡Batanik ta Tarsis! ¡Avananik ta okʼel, jnaklejetik ta tiʼtiʼ nab!   Leʼe, ¿mi jaʼ li ateklumal ti xmuyubaj toʼox ta voʼne ti kʼuxi lik tale? Xanav batel ta yakan sventa bat nakiuk ta namal lumetik.   ¿Buchʼu ti jech kʼot ta nopel yuʼun ti xichʼ kontrainel li Tiroe,ti jaʼ li buchʼu chakʼ koronaetike,ti jaʼ toʼox bankilaletik li jpʼolmajeletik yuʼune,ti ichʼbilik toʼox ta mukʼ ta spʼejel balumil li jchonolajeletik yuʼune?+   Jaʼ jech kʼotem ta nopel yuʼun li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike,*sventa slajesbe skʼoplal li stoyobbail ta skoj ti kʼupil sbae,sventa xkʼexlaltas skotol li buchʼutik ichʼbilik toʼox ta mukʼ ta spʼejel balumile.+ 10  Stseb Tarsis, echʼan batel ta alumal jech kʼuchaʼal li ukʼum Niloe. Chʼabal xa ti bu tsmeltsanik varkoetike.*+ 11  Li Diose syeʼoj batel skʼob ta ba nab;snikesoj li mukʼtik lumetike. Li Jeovae yaloj xa mantal ti chichʼ akʼbel slajeb li tsatsal pojobbailetik yuʼun Fenisiae.+ 12  Xi chale: «Stojol tseb Sidon, voʼot ti ilbajinbilote,muʼyuk xa chamuyubaj.+ Likan, echʼan batel ta Kitim.+ Akʼo mi te xa-echʼ, muʼyuk chata xkuxobil avoʼonton». 13  ¡Kʼelavilik li yosilal jkaldeaetike!+ Jaʼ jkaldeaetik ti la skʼatajesik* li jteklum ta yavil chonbolometikti nakalik ta takixokol balumile, maʼuk li Asiriae.+ Svaʼanoj xa tayal luchlebaletik yuʼunik sventa stsakvanik ta kʼop,laj xa sjinesik li tsatsal tayal kʼelob osiletik yuʼune,+jaʼ xa noʼox xchʼuchʼulil te kom. 14  Avananik ta okʼel, varkoetik ta Tarsis,yuʼun laj yichʼ lajesel li tsatsal pojobbailetik avuʼunike.+ 15  Li vaʼ kʼakʼale, 70 jabil chichʼ chʼayel ta jolil li Tiro+ jech kʼuchaʼal ti kʼu sjalil chkuxi* jun ajvalile. Vaʼun, mi echʼ li 70 jabile, li Tiroe jaʼ jech chkʼot ta stojolal kʼuchaʼal li kʼejimol ta sventa jchonbail antse: 16  «Jchonbail ants ti chʼaybilot ta oʼontonale, tsako jun arpa xchiʼuk bat xanavan ta sjunul li jteklume. Lek tajek xatij li a-arpae;kʼejintao epal sonetiksventa xlik svulesoxuk ta sjolik». 17  Mi tsuts li 70 jabile, li Jeovae chlik yakʼ batel sat yan velta ta stojolal li Tiroe, vaʼun chlik stsak yan velta stojol xchiʼuk chlik xchon sba ta stojolal skotol li mukʼtik lumetik ti oy ta sba balumile. 18  Pe li skanal ta stae xchiʼuk li stojole chʼul ta xil li Jeovae. Muʼyuk chichʼ tsobel xchiʼuk muʼyuk chichʼ kʼejel,* yuʼun li stojole jaʼ chichʼ li steklumal Jeova sventa lek xveʼik jaʼ to mi noj xchʼutike xchiʼuk sventa slapik kʼupil sba kʼuʼil pokʼiletik.+

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ xkaltik, jun yok li ukʼum Niloe.
Literal «tojol tsebetik».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O jaʼ van skʼoplal «skotleb varkoetike».
Jaʼ van skʼoplal li Tiroe.
Literal «skʼakʼalil».
O «nakʼel».