Isaias 21:1-17

  • «Jun aʼyej ta sventa li nab ta takixokol balumile» (1-10)

    • Te to chkʼelvan tal ta tayal kʼelob osil (8)

    • «¡Lom xa li Babiloniae!» (9)

  • Jun aʼyej ta sventa li Dumae xchiʼuk li stenlejaltik takixokol balumile (11-17)

    • «Jkʼel-osil ta toyol, ¿mi jal to skʼan x-echʼ li akʼobale?» (11)

21  Jun aʼyej ta sventa li nab ta takixokol balumile:*+ li aʼyeje chtal kʼuchaʼal tsatsal ikʼ ti te chlik talel ta sure,ti chlik talel ta takixokol balumile, ta jun lum ti xibal sbae.+   Oy kʼusi laj kichʼ akʼbel kil ti chakʼ at-oʼontone: li jloʼlavaneje naka loʼlavanej tspasxchiʼuk li jlajesvaneje yakal chlajesvan. ¡Muyan talel, Elam! ¡Joyobtavanan, Media!+ Chkakʼbe slajeb skotol li jikʼ oʼonton laj yakʼe.*+   Jech oxal, ta jvul tajek koʼonton.*+ Solel kʼux chkaʼijech kʼuchaʼal chaʼibe xkʼuxul kʼalal chvokʼ yol jun antse. Mu xa xkaʼi ta skoj ti ta jvul koʼontone;mu xa xkil ta skoj ti mu xa jnaʼ kʼusi ta jpase.   Solel xpʼitpʼun li koʼontone; solel chinik ta xiʼel. Oy toʼox tajek ta koʼonton ti xchʼay batel li kʼakʼale, avie, chinik xa yuʼun ta xiʼel.   ¡Akʼo li kʼusitik chtun ta mexae xchiʼuk chapano li chotlebaletike! ¡Veʼan xchiʼuk uchʼbolajan!+ ¡Likanik, bankilaletik, akʼbeik aseite li eskudoe!*   Yuʼun xi laj yalbun li Jeovae: «Batan, bat vaʼano jun jchabivanej, vaʼun albo ti akʼo yal li kʼusi chile».   Vaʼun, laj yil jun kareta sventa paskʼop ti nitbil ta kaʼetike,jkot kareta sventa paskʼop ti nitbil ta vuroetikexchiʼuk jkot kareta sventa paskʼop ti nitbil ta kameyoetike. Lek tajek skʼeloj batel, solel laj yakʼ ta yoʼonton skʼelel.   Vaʼun, xi avan kʼuchaʼal jkot leone: «Kajval Jeova, te oyun-o li ta tayal kʼelob osile, te vaʼalun-o skotol kʼakʼalxchiʼuk te oyun-o ta kavil sventa chichabivan skotol akʼobal.+   Kʼelavil li kʼusi leʼ xtale: ¡viniketik ti kajajtik ta jun kareta sventa paskʼop ti nitbil tal ta kaʼetike!».+ Vaʼun, lik kʼopojuk xchiʼuk xi laj yale: «¡Lom xa! ¡Lom xa li Babiloniae!+ ¡Skotol li slokʼoltak sdios spasoje laj xa yichʼ lilinel ta lumtik!».+ 10  Kuni teklumal ti laj xa avichʼ majel jech kʼuchaʼal chichʼ majel li sat tsʼunobile,li sat tsʼunobil* ti te oy ta yikʼaobil jtsʼunobe,+kalojboxuk xa ti kʼusi kaʼioj ta stojolal li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike,* li Dios yuʼun Israele. 11  Jun aʼyej ta sventa li Dumae:* oy buchʼu chaptaun tal te to ta Seir:+ «Jkʼel-osil ta toyol, ¿mi jal to skʼan x-echʼ li akʼobale? Jkʼel-osil ta toyol, ¿mi jal to skʼan x-echʼ li akʼobale?». 12  Xi laj yal li jkʼel-osil ta toyole: «Poʼot xa sakub, jech xtok, poʼot xa x-ikʼub. Mi chakʼan chajakʼike, jakʼik. ¡Te xatalik yan velta!». 13  Jun aʼyej ta sventa li stenlejaltik takixokol balumile: jtsop jxanviletik yuʼun Dedan+ ti oy akameyoike,te ch-echʼ avuʼunik akʼobal li ta stenlejaltik takixokol balumil ti oy bikʼtal teʼetike. 14  Voʼoxuk jnaklejetik ta yosilal Tema,+ichʼik tal voʼ sventa xbat yichʼ nupel ta be li buchʼu takin yoʼontonexchiʼuk ichʼik tal pan ta sventa li jatvile. 15  Yuʼun jatavemik ta skoj li espadae, li espada ti lokʼesbil xa ta yavile,jatavemik xa ta skoj li arko ti lek xa lapʼujeme xchiʼuk ta skoj li paskʼop ti chakʼ epal vokolile. 16  Yuʼun xi laj yalbun li Jeovae: «Leʼ batel ta jun jabile, jech kʼuchaʼal chchap lek jun jsaʼabtele,* chlaj skʼoplal skotol li smukʼulal Kedare.+ 17  Jutuk xa kuxul chkomik li jayvoʼ j-akʼflechaetik oy ta yajsoltarotak Kedare, yuʼun jech xa lokʼem ta ye li Jeova ti jaʼ Dios yuʼun Israele».

Tsʼibetik ta yok vun

Yaʼeluke, jaʼ skʼoplal li yosilal voʼneal Babiloniae.
Yaʼeluke, jaʼ skʼoplal li Babiloniae.
Literal «solel kʼux sjunul li jchukbenale».
O «makobbaile».
Literal «nichʼonil».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
Jaʼ skʼan xal ‹stsʼijlan›.
Jaʼ xkaltik, tsʼakal lek jun jabil.