Isaias 2:1-22

  • Li vits yuʼun Jeovae chichʼ toyel muyel (1-5)

    • «Tspasik ta jos li slansaike» (4)

  • Li ta skʼakʼalil Jeovae, chbikʼtaj skʼoplalik li jtoybaetike (6-22)

2  Liʼe jaʼ li kʼusi laj yil ta sventa Juda xchiʼuk Jerusalen li Isaias ti jaʼ xnichʼon Amose:+   li ta slajebaltik kʼakʼale,li vits ti bu oy sna Jeovaejaʼ mas toyol chkʼot kʼuchaʼal li yan vitsetike xchiʼuk lek nakal chkom,+chichʼ toyel muyel ta yakʼol li bikʼtal vitsetikexchiʼuk te chbatik li mukʼtik lumetike.+   Epal jteklumetik te chbatik xchiʼuk xi chalike: «Laʼik, muykutik batel li ta vits yuʼun Jeovae,li ta sna Sdios Jakobe.+ Jaʼ ta xchanubtasutik ta sventa li beetik yuʼunexchiʼuk te chijxanav li ta sbetake».+ Yuʼun te chlokʼ tal mantal* li ta Sionexchiʼuk te chlokʼ tal ta Jerusalen li skʼop Jeovae.+   Jaʼ chchapan li mukʼtik lumetikexchiʼuk jaʼ tsbeiltas li epal jteklumetike. Tspasik ta slokobil balumil li s-espadaikexchiʼuk tspasik ta jos* li slansaike.+ Muʼyuk xa tstsak sbaik ta kʼop li mukʼtik lumetike*xchiʼuk mi jaʼuk xa chchanik paskʼop.+   Laʼik, snitilulal Jakob,xanavkutik li ta sakil osil yuʼun Jeovae.+   Dios, la akomtsan xa li ateklumale, li snitilulal Jakobe.+Yuʼun li slumalike nojem xa ta kʼusitik ti likemik tal ta Slokʼeb Kʼakʼale;tspasik majia+ jech kʼuchaʼal li jfilisteaetikexchiʼuk epajem yalab xnichʼnabik te li jyanlumetike.   Nojem ta plata xchiʼuk ta oro li slumalike,muʼyuk xa noʼox spajeb li skʼulejalike. Nojem ta kaʼetik li slumalikexchiʼuk muʼyuk xa noʼox spajeb li skaretaike.+   Li slumalike noj ta diosetik ti chʼabal sbalile.+ Tsnijan sbaik ta stojolal li yabtel yok skʼobike,tsnijan sbaik ta stojolal li yabtel sniʼ skʼobike.   Jech ta snijan sba li vinike, ta xichʼ akʼel ta kʼexlal,vaʼun mu xa xuʼ avuʼun xavakʼ ta perton. 10  Ochan li ta chʼene xchiʼuk nakʼo* aba ta pukuk*ta skoj ti toj xibal sba li skʼakʼal yoʼonton Jeovaexchiʼuk li smukʼulal ti toj labal xa noʼox sbae.+ 11  Li jtoybaetike skʼan snijan sbaikxchiʼuk li buchʼu xtoyet chaʼi sbaike skʼan sbikʼtajes sbaik.* Li vaʼ kʼakʼale, jaʼ xa noʼox chichʼ toybel skʼoplal li Jeovae. 12  Yuʼun jaʼ skʼakʼalil li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike.*+ Chtal ta stojolal skotol li jtoybae xchiʼuk li buchʼu xtoyet chaʼi sbae,chtal ta stojolal skotolik akʼo mi tsots skʼoplalik o mi bikʼit skʼoplalik,+ 13  chtal ta stojolal skotol li sedro teʼetik ta Libano ti natik tajeke xchiʼuk ti labalik sbae,chtal ta stojolal skotol li tulanetik ta Basane, 14  chtal ta stojolal skotol li tayal vitsetikexchiʼuk chtal ta stojolal skotol li tayal bikʼtal vitsetike, 15  chtal ta stojolal skotol li tayal kʼelob osile xchiʼuk ta skotol li tsatsal muroetike, 16  chtal ta stojolal skotol li varkoetik ta Tarsise+xchiʼuk ta stojolal skotol li kʼupil sba varkoetike. 17  Li jtoybaetike skʼan snijan sbaikxchiʼuk li buchʼu xtoyet chaʼi sbaike skʼan sbikʼtajes sbaik.* Li vaʼ kʼakʼale, jaʼ xa noʼox chichʼ toybel skʼoplal li Jeovae. 18  Chchʼay skʼoplal ta j-echʼel li diosetik ti muʼyuk sbalilike.+ 19  Li krixchanoetike ch-ochik ta chʼenxchiʼuk ti bu jomajtik yut balumil+ta skoj ti toj xibal sba li skʼakʼal yoʼonton Jeovaexchiʼuk li smukʼulal ti toj labal xa noʼox sbae,+solel chnik ta xiʼel yuʼun balumil kʼalal chtotse. 20  Li vaʼ kʼakʼale, li viniketike tstsakik li sdiosik ti muʼyuk sbalil ti pasbil ta plata xchiʼuk ta oroti laj toʼox spasik sventa snijan sbaik ta stojolale,ta sjipik batel ti bu oy li chʼoetike* xchiʼuk li sotsʼetike,+ 21  vaʼun ch-ochik batel ti bu jomajtik li tonetikexchiʼuk ch-ochik ti bu sjavbenal tayal tonetikta skoj ti toj xibal sba li skʼakʼal yoʼonton Jeovaexchiʼuk li smukʼulal ti toj labal xa noʼox sbae,solel chnik ta xiʼel yuʼun balumil kʼalal chtotse. 22  Mu xapat avoʼontonik ta stojolal li jun noʼox vinik ti chichʼ ikʼe,yuʼun jaʼ sventa alekilalik. ¿Kʼu yuʼun ti chatsakik ta venta li vinike?

Tsʼibetik ta yok vun

O «chanubtasel».
Jun lukluk natil kuchilu ti jaʼ sventa xtuchʼobil li kʼusitik tsʼunbile o sventa chichʼ tsobbel-o sat.
O «Li jun mukʼta lume muʼyuk xa tstsak s-espada ta skontrainel li yan mukʼta lume».
O «muko».
O «lum».
O «chichʼik kʼexlaltasel».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
O «chichʼik kʼexlaltasel».
O «musaranyaetike».