Isaias 17:1-14

  • Jun aʼyej ta sventa Damasko (1-11)

  • Ta stsakatik ta utel yuʼun Jeova li mukʼtik lumetike (12-14)

17  Liʼe jaʼ jun aʼyej ta sventa li Damaskoe:+ «¡Kʼelavilik! Li Damaskoe maʼuk xa jun jteklum chkomxchiʼuk busul chkom slilijemal.+   Ta xichʼ komtsanel li jteklumetik yuʼun Aroere;+jaʼ xa noʼox te chbat sluban sba* chijetikti muʼyuk buchʼu tsibtasatike.   Chchʼay skʼoplal ta Efrain+ li jteklumetik ti joyobtabil ta muroexchiʼuk li ajvalilal* yuʼun Damaskoe;+jech xtok, chchʼay skʼoplal yutsilal li buchʼutik kuxul to chkomik ti likemik ta Siriae,jech chkʼot kʼuchaʼal kʼot ta stojolal li j-israeletike»,* xi li Jeova ti jaʼ bankilal yuʼun soltaroetike.*   «Li vaʼ kʼakʼale, chjutukaj yutsilal li Jakobexchiʼuk ta xbakub akʼo mi xkuxoj lek li sbekʼtale.*   Jaʼ jech chkʼot kʼuchaʼal li buchʼu tstsob li kʼusitik tsʼunbil ta osiltikexchiʼuk ti chtuchʼ ta skʼob li trigoe,xkoʼolaj kʼuchaʼal li buchʼu chkʼuxkʼulta* trigo ta stenlejaltik Refaime.+   Jaʼ xa noʼox chkom li kʼusi xuʼ xichʼ kʼuxkʼultaele,jech kʼuchaʼal jtekʼ oliva teʼ ti yichʼoj jisbel teʼe: jaʼ xa noʼox chaʼpʼej o oxpʼej sat te tʼuyul* chkom li ta skʼob ti mas toyol oye,jaʼ xa noʼox chanpʼej o voʼpʼej sat li ta skʼobtak ti lek tsatine»,+ xi li Jeova ti jaʼ li Dios yuʼun Israele.  Li vaʼ kʼakʼale, li vinike tskʼel batel li Jpasvanej yuʼune xchiʼuk tukʼ chakʼ batel sat ta stojolal li Buchʼu chʼul yuʼun Israele.  Maʼuk xa te chakʼ batel sat li ta skajleb matanaletik+ ti jaʼ yabteltak skʼob stuke;+ maʼuk xa te tukʼ tskʼel batel li yabteltak sniʼ skʼobe mi jaʼuk li chʼul posteetike* xchiʼuk li skajleb pometike.   Li vaʼ kʼakʼale, li jteklumetik yuʼun ti joyobtabil ta muroe ta xkʼotik kʼuchaʼal osil ti jipbil komel ta teʼtike,+jech chkʼotik kʼuchaʼal jun kʼob teʼ ti iktabil komel ta yeloval li j-israeletike,ta xkʼot kʼuchaʼal jun osil ti iktabil komele. 10  Yuʼun la achʼay ta avoʼonton li Dios+ ti jaʼ jkoltavanej avuʼune;muʼyuk la avules ta ajol li Mukʼta Ton+ ti jaʼ atsatsal nakʼobbaile. Jech oxal, li kʼupil sba* tsʼunobiletik chatsʼunekoʼol chatsʼun xchiʼuk li skʼelom steʼ yan krixchanoe.* 11  Kʼalal chavakʼbe lek smokal li kʼusi atsʼunoje,chavakʼ ti akʼo xvokʼ tal sbekʼ atsʼunob li ta sobe,pe te noʼox chchʼay batel li sat kʼalal ipot tajeke xchiʼuk kʼalal muʼyuk xpoxil li xkʼuxul achamele.+ 12  ¡Chikintao! ¡Xvochetik tajek li epal jteklumetike,jechik kʼuchaʼal nab ti xvoʼoʼet tajeke! ¡X-avetik tajek li mukʼta lumetike,ti kʼu yelan x-avetike jechik kʼuchaʼal voʼ ti tsots xvoʼoʼete! 13  Ti kʼu yelan ta x-avanik li mukʼta lumetike jaʼ jech kʼuchaʼal xvoʼoʼet li epal voʼe. Ta stsak ta utel, vaʼun nom ta xjatavik batel,nutsbil ta xbatik, xkoʼolajik kʼuchaʼal solepal* kʼusitik ta vitstik ti nutsbil ta ikʼe,xkoʼolajik kʼuchaʼal tomalchʼix* ti xbalalet* batel ta tsatsal ikʼe. 14  Li ta mal kʼakʼale, oy kʼusi xibal sba, pe chʼabal xa ox li ta sobe. Taje jaʼ tsparteinik li buchʼutik tspojik batel li kʼusitik oy kuʼuntikexchiʼuk jaʼ jech chkʼot ta stojolal li buchʼutik chelkʼanik batel li kʼusitik oy kuʼuntike.

Tsʼibetik ta yok vun

O «xpuchʼan sba».
Kʼelo Glosario, ajvalilal.
Literal «li xnichʼnabtak Israele».
Kʼelo Glosario, Jeova ti bankilal yuʼun soltaroetike.
Literal «jupʼem lek li sbekʼtale».
Kʼelo Glosario, kʼuxkʼultael.
O «jokʼol; jipil».
Kʼelo Glosario, chʼul poste.
O «li lekil».
O «jun dios yuʼun jyanlume».
O «spat». Kʼelo Glosario, solepal.
O «chʼix nichim; sakil chʼix».
O «kʼuchaʼal tsʼiʼlel ti xbalalet».