Isaias 16:1-14

  • Oy to yan aʼyej ta sventa Moab (1-14)

16  Takbeik batel jkotuk tot chij li ajvalil ta jteklume,li ta vits yuʼun jteklum Sione,te to xavikʼik tal ta Sela xchiʼuk echʼ tuchʼik li takixokol balumile.   Kʼalal te oyik li jnaklejetik ta Moab li ta ukʼum Arnon+ ti bu komkom noʼoxe,jech chkʼotik kʼuchaʼal jkot mut ti chichʼ sibtasel lokʼel ta stase.+   «Tojobtasvananik, pasik li kʼusi kʼot xa ta nopele. Kʼalal jaʼo oʼlol lek kʼakʼale, jechuk avaxinalik* kʼuchaʼal li akʼobale. Chabiik li buchʼutik tanpuk batemike xchiʼuk mu xaloʼlaik li buchʼutik yakal chjatavike.   Moab, teuk xnakiik ta atojolal li buchʼutik tanpuk batemike. Kʼotan ta nakʼobbail yuʼunik ta skoj li jlajesvaneje.+ Tsta slajeb li j-ilbajinvaneje,chkʼot yorail chichʼ lajesel li lajebalexchiʼuk chichʼ tupʼbel skʼoplalik ta balumil li buchʼutik chpechʼilanik ta tekʼel yantike.   Vaʼun, chichʼ nakanel lek jun chotlebal sventa ajvalil ta skoj li tukʼil kʼanelale. Li chotlebal taje te oy ta skarpana David, tukʼ chakʼ sba li buchʼu te chchotie;+muʼyuk chtʼujvan kʼalal chchapanvane xchiʼuk ta anil noʼox tukʼ chchapanvan».+   Kʼotem ta jchikintik li stoyobbail Moabe... li stuke toj echʼ xa noʼox jtoyba,+kʼotem ta jchikintik ti stuk xa noʼox chaʼi sbae, ti jpʼel xale xchiʼuk li skapemal sjole;+pe li kʼusi jecheʼ chlokʼ ta yee muʼyuk sbalil.   Jaʼ yuʼun, li Moabe ta x-okʼ ta skoj li svokole;skotolik li jnaklejetik ta Moabe ta x-okʼik.+ Li buchʼutik ta xil svokolike ta x-okʼik ta skoj li pan ti pasbil ta takin sat uva ta Kir-Aresete.+   Yuʼun takijem xa li tsʼunbil uvaetik ta Esbone,+li tsʼunbil uvaetik ta Sibmae,+niʼil* xa ox batel kʼalal ta Jaser;+li skʼobkʼobtake slinoj toʼox sba batel ta takixokol balumil.Batem xa ox tajek, kʼotem xa ox kʼalal ta nab, pe li ajvaliletik ta mukʼtik lumetike la xpechʼilanik ta tekʼel li skʼobkʼobtak ti pim tajek sate.*   Jaʼ yuʼun, ta xkokʼita li tsʼunbil uvaetik ta Sibma jech kʼuchaʼal chi-okʼ ta skoj li Jasere. Li Eleale+ xchiʼuk Esbone ta jtʼuxubtas ta yaʼlel jsat,yuʼun laj xa ti kʼu yelan x-avet ta muyubajel ta skoj li sat stsʼunob ta veranoe* xchiʼuk li stsobbel sat stsʼunobe.* 10  Muʼyuk xa muyubajel xchiʼuk kuxetel oʼontonal li ta tsʼunobaltike;chʼabal xa buchʼu chkʼejin ta muyubajel xchiʼuk muʼyuk xa ch-avanik ta muyubajel ti bu tsʼunajtik uvae.+ Muʼyuk xa buchʼu tspas vino li ta spitsʼobiltak uvae,yuʼun laj xa kuʼun skʼoplal ti x-avetik toʼox ta muyubajele.+ 11  Jech oxal, solel xniknun li koʼonton kʼuchaʼal jun arpa kʼalal chichʼ tijele,xniknun ta skoj li Moabe+xchiʼuk xniknun ta skoj li Kir-Aresete.+ 12  Akʼo mi te xbat slubtsan sba ta tayal kʼopojebaletik* li Moabe xchiʼuk ti xbat spas orasion ti bu chʼul yuʼune, muʼyuk kʼusi tstabe sbalil.+ 13  Taje jech xa onoʼox yaloj Jeova ta stojolal li Moabe. 14  Avi une, xi chal li Jeovae: «Leʼ batel ta oxib jabile, ti lek chapbil jech kʼuchaʼal chchap jun jsaʼabtele,* li smukʼulal Moabe chichʼ akʼel ta kʼexlal ta skoj ti solel xvochlajetike.* Jech xtok, toj juteb ti buchʼu te chkomike xchiʼuk muʼyuk sbalilik».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «akeovalik».
O «niʼinem».
O «li skʼobkʼobtak ti pim tajek sat xchiʼuk ti lek tsojike».
Jaʼ xkaltik, yorail kʼepelaltik.
O jaʼ van skʼoplal «yuʼun ti kʼu yelan x-avetik ta paskʼope vul xa ta stojolal li stsʼunobik ta veranoe xchiʼuk li sat stsʼunobike».
Kʼelo Glosario, tayal kʼopojebal.
Jaʼ xkaltik, tsʼakal lek oxib jabil.
O «x-avlajetike».