Isaias 15:1-9

  • Jun aʼyej ta sventa Moab (1-9)

15  Liʼe jaʼ jun aʼyej ta sventa li Moabe:+ yuʼun ta jun noʼox akʼobal laj yichʼ lajesel,li Ar+ yuʼun Moabe solel stsʼijlan* kom. Yuʼun ta jun noʼox akʼobal laj yichʼ lajesel,li Kir+ yuʼun Moabe solel stsʼijlan kom.   Li jnaklejetike muyik batel li ta Nae* xchiʼuk li ta Dibone,+bat okʼikuk li ta tayal kʼopojebaletike.* Li Moabe ch-okʼ ta skoj li Neboe+ xchiʼuk ta skoj li Medebae.+ Skotolik juxbil li stsotsil sjolike,+ skotolik lokʼbil li yisimike.+   Li ta skayealtak Moabe slapojik chʼixal kʼuʼil.* Skotolik x-avetik ta okʼel li ta sjol snaike xchiʼuk li ta xchʼivitike;*x-okʼoletik chyalik talel.+   X-avetik li Eleale+ xchiʼuk li Esbone;li yechʼomal yeike xvinaj to kʼalal ta Jaas,+ jaʼ yuʼun li soltaroetik ta Moabe jech-o ch-avanik. Solel chnik ta xiʼel li krixchanoetik ta jteklume.   Kʼux tajek ta koʼonton li Moabe. Li buchʼutik jatavik lokʼele batik kʼalal to ta Soar+ xchiʼuk kʼalal to ta Eglat-Selisiya.+ X-okʼoletik kʼalal chmuyik batel li ta Luite;kʼalal yakal chanavik batel li ta Oronaime, solel x-avetik ta skoj li vokolile.+   Yuʼun takij xa ta jyalel li ukʼumetik ta Nimrime,li tsʼiʼlel ti yox toʼoxe takij xa,takij xa li yaxaltike xchiʼuk chʼabal xa kʼusi yox.   Jaʼ yuʼun, yakal chichʼik batel li kʼusitik te to oy yuʼunik li ta skʼejobile* xchiʼuk ti kʼu to yepal oy skʼulejalike;yakal ch-echʼ xtuchʼik li stenlejaltik* ti bu oy alamo teʼetike.   Yuʼun ti kʼu yelan x-avetik ta okʼele xaʼiik to ta sjunul yosilal Moab.+ Ti x-okʼoletike chkʼot kʼalal to ta Eglaim;ti x-avetik ta okʼele chkʼot kʼalal to ta Beer-Elim.   Akʼo mi noj xa ta chʼichʼ li voʼ ta Dimone,oy to kʼusi yan jchapanoj ta stojolal: jchapanoj jkot leon ta sventa li buchʼutik chjatavik lokʼel ta Moabexchiʼuk li buchʼutik te chkomik ta yosilalike.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «tsʼijil».
O «Temploe».
Kʼelo Glosario, tayal kʼopojebal.
Kʼelo Glosario, chʼixal kʼuʼil.
O «li ta skayetakike; ti bu oy ep krixchanoetike».
O «snakʼobile».
O «beoʼtik ta stenlejaltik».