Sventa Filipenses 3:1-21

  • «Maʼuk jpatoj koʼontontik ta sventa li bekʼete» (1-11)

    • Skotol li kʼusitike mu xa kʼusi stu ta skoj li Kristoe (7-9)

  • Snutsel batel li matanal chichʼ taele (12-21)

    • «Te oy ta vinajel li jlumaltike» (20)

3  Jaʼ yuʼun, kuni ermanotak, jechuk-o me xkuxet avoʼontonik ta stojolal li Kajvaltike.+ Muʼyuk bu chopol chkaʼi ti ta jtsʼibaboxuk talel yan velta li kʼusi laj xa onoʼox jtsʼibae, yuʼun jaʼ sventa alekilalik.  Kʼelo me abaik ta stojolal li tsʼiʼetike,* kʼelo me abaik ta stojolal li buchʼutik tspasik choplejale, kʼelo me abaik ta stojolal li buchʼutik chtuchʼik bekʼtalile.+  Yuʼun voʼotik kichʼojtik li melel sirkunsisione,*+ yakalutik spasel chʼul abtelal ta xchʼul espiritu Dios xchiʼuk xijmuyubaj ta stojolal li Kristo Jesuse+ xchiʼuk maʼuk jpatoj koʼontontik ta sventa li bekʼete.  Akʼo mi jech, voʼon oy jrason ti jech jpatoj koʼonton ta sventa li bekʼete. Voʼon mas oy jrason kʼuchaʼal li yan viniketike, yuʼun  laj kichʼ sirkunsision kʼalal vaxakib toʼox kʼakʼal kichʼoje,+ yutsʼ yalalun Israel, snitilulalun Benjamin, j-ebreoun xchiʼuk j-ebreo li jtot jmeʼe;+ jfariseoun toʼox ta sventa li mantale;+  la jkontrain tsobobbail+ ta skoj ti oy ta koʼonton spasel li kʼusitike xchiʼuk la jpas skotol li kʼusi tukʼ chal mantale.  Akʼo mi jech, li kʼusi tsots toʼox tajek skʼoplal laj kile mu xa kʼusi stu chkil* ta skoj li Kristoe.+  Ta melel, mu kʼusi xtun-o skotol chkil xtok ta skoj ti toj echʼ xa noʼox ep sbalil li yojtikinel Kristo Jesus ti jaʼ Kajvale. Jaʼ ta skoj ti kiktaoj skotol li kʼusitike xchiʼuk jech xa chkil kʼuchaʼal jtsop kʼaʼep sventa jaʼ xkʼot ta jkanal li Kristoe  xchiʼuk ti jmojuk oyun xchiʼuk xi-ilate, pe maʼuk ta sventa jtukʼilal jtuk ta sventa ti ta jpas li kʼusi chal Mantale, jaʼ ta skoj li tukʼilal ta sventa xchʼunel oʼontonal+ ta stojolal li Kristoe,+ li tukʼilal yuʼun Dios ta skoj xchʼunel oʼontonale.+ 10  Ti kʼusi ta jkʼane jaʼ ti xkojtikin li stuke xchiʼuk li juʼelal ta sventa li xchaʼkuxesele+ xchiʼuk ti xkil jvokol jech kʼuchaʼal laj yil svokole,+ ti xicham jech kʼuchaʼal chame+ 11  sventa xkil mi jta ta persa ti voʼon baʼyel xichaʼkuxi talele.+ 12  Maʼuk skʼan xal ti yuʼun jtaoj xa li jmotone o ti yuʼun tukʼibtasbilun xae, moʼoj, jnutsoj-o batel+ sventa xkil mi jta, yuʼun jaʼ la stʼujun-o li Kristo Jesuse.+ 13  Ermanoetik, maʼuk ti yuʼun jtaoj xa chkile; pe oy jtos kʼusi ti jpʼel skʼoplale: jaʼ ti ta jchʼay ta jol li kʼusi komem xa ta patile,+ jaʼ chkakʼ persa ti chi-anilaj batel sventa jta li kʼusi oy ta jelavele,+ 14  jnutsoj batel li matanal ta jkʼan ta jta+ sventa li takel ta ikʼel ta akʼol+ yuʼun Dios ta stojolal Kristo Jesuse. 15  Jaʼ yuʼun, li voʼotik ti yijutik xa ta mantale+ jechuk me jnopbentik kʼuchaʼal taje; mi oy yan-o kʼu yelan chbat anopbenike, jaʼ chakʼ anaʼik Dios li talelal ti laj kalbetik skʼoplale. 16  Akʼo mi jech, ti bu xa kʼalal chʼiemutike jaʼuk me jech lek xchapet jpastik batel li kʼusi jtamojtik xa batele. 17  Ermanoetik, chanbeikun batel+ akotolik xchiʼuk akʼo me asatik ta stojolal li buchʼutik jech yakal tspasik batel jech kʼuchaʼal laj kakʼkutik avilike. 18  Yuʼun oy ep buchʼutik ti skontrainojik li jtel teʼ sventa vokolil* yuʼun Kristoe —chkalbe onoʼox skʼoplalik, pe chi-okʼ xa chkalbe skʼoplalik li avie—. 19  Jaʼ slajebik li lajelale, jaʼ sdiosik li xchʼutike, jaʼ smukʼulalik li xkʼexlalike xchiʼuk jaʼ yakʼoj ta snopbenik li kʼusitik ta balumile.+ 20  Pe te oy ta vinajel+ li jlumaltike,+ jmalaojtik tajek jun jkoltavanej ti jaʼ te chlik talele, ti jaʼ li Kajvaltik Jesukristoe,+ 21  jaʼ tskʼatajes li jbekʼtaltik ti kʼune sventa xkoʼolaj kʼuchaʼal li sbekʼtal ti jun yutsile+ ti jaʼ tstunes li stsatsal juʼel ti xuʼ yuʼun x-akʼbat ta yok skʼob skotol li kʼusitike.+

Tsʼibetik ta yok vun

Jaʼ xkaltik, krixchanoetik ti toj ibal xa noʼox sba stalelalike.
Kʼelo Glosario, sirkunsision.
O jaʼ van skʼoplal «lokʼ ta koʼonton yiktael».
Kʼelo Glosario, jtel teʼ sventa vokolil.