Eksodo 1:1-22

  • Ch-epaj j-israeletik li ta Ejiptoe (1-7)

  • Akʼbat svokolik yuʼun faraon li j-israeletike (8-14)

  • Muʼyuk xmilvanik li parteraetik ti xiʼtaojik Diose (15-22)

1  Liʼe jaʼ sbiik li xnichʼnabtak Israel ti ochik batel ta Ejipto xchiʼuk li Jakobe, jujun vinik xchiʼuk yutsʼ yalalik:+  Ruben, Simeon, Levi xchiʼuk Juda;+  Isakar, Sabulon xchiʼuk Benjamin;  Dan xchiʼuk Neftali; Gad xchiʼuk Aser.+  Skotol li buchʼutik te likik tal ta stojolal Jakobe* jaʼ 70 ta voʼ. Pe li Josee te xa onoʼox oy ta Ejipto.+  Li Jose xchiʼuk skotol xchiʼiltak ta vokʼele xchiʼuk skotol li jkʼol kuxlejal taje kʼunkʼun chamik batel.+  Ayan ep xnichʼnabik li j-israeletike,* pʼolik tajek. Lik epajikuk ta jyalel xchiʼuk mas to la stsak yipik ta skoj ti epajike. Jech oxal, noj yuʼunik li lume.+  Ta tsʼakale, och jun achʼ ajvalil li ta Ejiptoe, jun ajvalil ti mu xojtikin li Josee.  Xi laj yalbe li steklumale: «¡Kʼelavilik!, li steklumal Israele mas xa epajik xchiʼuk mas xa la stsak yipik, jaʼ lijkom xa li voʼotike.+ 10  Manyauk ti kʼu yelan ta jpastik ta stojolalike, yuʼun mi moʼoje, jech-o ch-epajik batel. Jaʼ xa chbat xchiʼinik kajkontratik mi lik paskʼope, vaʼun koʼol xa tstsakutik ta kʼop, mi laje, chlokʼik batel li ta jlumaltike». 11  Jech oxal, sventa xakʼbeik svokol ta tsatsal abtele,+ la svaʼanik bankilaletik* sventa li tsatsal abtelale. Akʼbat svaʼanik jteklumetik ti Pitom xchiʼuk Raamses+ sbie. Jaʼ li jteklumetik ti bu tskʼejik* veʼlil xchiʼuk yan kʼusitik ti jaʼ yuʼun faraone. 12  Kʼalal mas ch-ilbajinatike, mas to ch-epajik batel xchiʼuk mas to tspuk sbaik batel. Jaʼ yuʼun, li j-ejiptoetike ch-ipajik xa ta xiʼel laj yaʼiik ta skoj li j-israeletike.+ 13  Jech oxal, li j-ejiptoetike abol sbaik tajek yuʼunik ta tsatsal mosoinel+ li j-israeletike. 14  Li j-israeletike laj yil tajek svokolik ta skoj li tsatsal abtel akʼbatike. Lik svotsʼik achʼel xchiʼuk lik spasik ladriyo xchiʼuk akʼbat spasik kʼusiuk tsatsal abtelal ta osiltik. Ta melel, mosoinatik ta jyalel,+ lubtsanatik ta spasel kʼusiuk tsatsal abtelal. 15  Ta tsʼakal li ajvalil ta Ejiptoe la xchiʼin ta loʼil li parteraetik* ti jaʼ j-ebreoal antsetike, Sifra xchiʼuk Pua sbiik, 16  xi laj yalanbee: «Kʼalal chakoltaik sventa chvokʼ yol li j-ebreoal antsetike+ xchiʼuk kʼalal te xa chotol chavilik li ta chotlebal sventa alajele, persa me chamilik mi kereme, pe mi tsebe, kuxul xaviktaik». 17  Ta skoj ti xiʼtaojik* melel Dios li parteraetike,* muʼyuk la xchʼunbeik li kʼusi albatik yuʼun li ajvalil ta Ejiptoe. Kuxul laj yiktaik li neneʼ keremetike.+ 18  Jaʼ yuʼun, ta mas tsʼakale takatik ta ikʼel yuʼun li ajvalil ta Ejiptoe, xi albatike: «¿Kʼu yuʼun ti kuxul chaviktaik li neneʼ keremetike?». 19  Xi la stakʼbeik faraon li parteraetike:* «Li j-ebreoal antsetike mu xkoʼolaj kʼuchaʼal li j-ejiptoal antsetike, yuʼun mas tsotsik, jaʼ yuʼun vokʼem xa ox yolik kʼalal mu to ch-och batel partera ti bu chkuxike». 20  Lek chabiatik yuʼun Dios li parteraetike,* jech xtok, epajik-o ta jyalel li jteklume xchiʼuk mas to la stsak yipik. 21  Ta skoj ti xiʼtaojik Dios li parteraetike,* akʼbat yutsʼ yalalik ta tsʼakal. 22  Vaʼun, li faraone xi laj yalbe mantal skotol li steklumale: «Skʼan xbat ajipik ta ukʼum Nilo skotol li neneʼ keremetik ti jaʼ to vokʼik ti jaʼ yol xnichʼonik li j-ebreoetike, pe jaʼ kuxul xaviktaik skotol li tsebetike».+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «te lokʼik ta yoʼ Jakobe».
Literal «xnichʼnabtak Israel».
O «la svaʼanik kapatasetik».
O «tsnakʼik».
O «jnetʼometik; jtam-ololetik».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «jnetʼometike; jtam-ololetike».
O «jnetʼometike; jtam-ololetike».
O «jnetʼometike; jtam-ololetike».
O «jnetʼometike; jtam-ololetike».