Eklesiastes 8:1-17

  • Kʼalal chventainvan li jpasmulil krixchanoe (1-17)

    • Chʼunbo smantal li ajvalile (2-4)

    • Chakʼ vokolil kʼalal tspas sba ta mantal stuk li krixchanoe (9)

    • Kʼalal mu aniluk chichʼ akʼel kastigoe (11)

    • Veʼan, uchʼbolajan xchiʼuk kuxetuk noʼox avoʼonton (15)

8  ¿Mi oy buchʼu xkoʼolaj xchiʼuk li pʼijil vinike? ¿Mi oy buchʼu snaʼ xchapan jtosuk vokolil?* Li spʼijil jun vinike ta xojobaj yuʼun li sate xchiʼuk ta xlekub yuʼun ti kʼu yelan xvinaj li sate.  Xi chkale: «Chʼunbo smantal li ajvalil+ ta skoj ti oy kʼusi jamal avaloj ta stojolal li Diose.+  Mu ta aniluk xalokʼ batel ta yeloval.+ Mu xatikʼ aba ta spasel li kʼusi chopole;+ yuʼun xuʼ spas li kʼusi xal yoʼonton li ajvalile,  yuʼun jpʼel skʼoplal li kʼusi chlokʼ ta yee;+ ¿buchʼu van xuʼ xi xalbee: ‹¿Kʼusi chapas leʼe?›?».  Li buchʼu chchʼun mantale muʼyuk chil jsetʼuk* svokol+ xchiʼuk li buchʼu oy spʼijil yoʼontone snabe lek yorail xchiʼuk ti kʼu yelan li lekil chapanele.+  Oy yorail xchiʼuk oy xchapanobil jujutos,+ yuʼun toj echʼ xa noʼox svokol li krixchanoetike.  Ta skoj ti muʼyuk buchʼu snaʼ li kʼusi chkʼot ta pasele, ¿buchʼu xuʼ xalbe ti kʼuxi chkʼot ta pasele?  Jech kʼuchaʼal mi junuk vinik oy sjuʼel ta stojolal li yip kuxlejale* o ti spajtsan sventa mu xbat li yip kuxlejale,* jaʼ jech muʼyuk buchʼu oy sjuʼel ta stojolal li skʼakʼalil lajelale.+ Jech kʼuchaʼal mu stakʼ xichʼ koltael tal li buchʼu batem ta paskʼope, jaʼ jech muʼyuk ta xkol ta kastigo li buchʼu tspas kʼusi toj chopole.*  Kiloj skotol taje xchiʼuk laj kakʼ ta koʼonton skʼelel skotol li kʼusitik yichʼoj pasel liʼ ta balumile,* ti kʼu sjalil spasoj sbaik ta mantal li krixchanoetike yakʼojbe sba svokol* stukik.+ 10  Laj kil ti yakal chichʼik mukel li buchʼutik toj chopolik ti jaʼik li buchʼutik xlokʼ x-ochik toʼox ti bu chʼule, pe ta anil noʼox laj yichʼik chʼayel ta jolil li ta jteklum ti bu la spasik li choplejale.+ Taje muʼyuk sbalil xtok. 11  Ta skoj ti mu ta aniluk chichʼ akʼel kastigo ta sventa li kʼusi chopol chichʼ pasele,+ ta stsatsub yoʼonton ta spasel kʼusi chopol li vinike.+ 12  Akʼo mi sien ta velta spas kʼusi chopol li jpasmulile xchiʼuk mi jal xkuxi, akʼo mi jech, kakʼoj venta ti lek kʼusi chkʼot ta stojolalik li buchʼutik xiʼtaojik* li melel Dios ta skoj ti yichʼojik ta mukʼe.+ 13  Pe muʼyuk lek kʼusi chkʼot ta stojolal li buchʼu toj chopole+ xchiʼuk mi jaʼuk chjalij yuʼun li xkuxlejale, yuʼun xkoʼolaj kʼuchaʼal jun nakʼobal+ ta skoj ti muʼyuk xiʼtaoj li Diose. 14  Oy kʼusi chkʼot ta pasel ta balumil ti muʼyuk sbalile:* li buchʼutik tukʼike jaʼ chichʼik li kʼusi jaʼ staik-o li buchʼutik toj chopolike+ xchiʼuk li buchʼutik toj chopolike jaʼ chichʼik li kʼusi jaʼ staik-o li buchʼutik tukʼike.+ Chkale muʼyuk kʼusi sbalil xtok taje. 15  Jaʼ yuʼun, laj kal ti jaʼ lek ti xijmuyubaje,+ yuʼun li kʼusi mas lek xuʼ spas liʼ ta balumil* li jun krixchanoe jaʼ ti xveʼe, ti x-uchʼbolaje xchiʼuk ti xkuxetuk noʼox yoʼontone. Jech xtok, skʼan me xmuyubaj kʼalal tsots ch-abtej ti kʼu sjalil kuxule,+ yuʼun jech akʼbil yuʼun melel Dios liʼ ta balumile.* 16  Laj kakʼ ta koʼonton saʼel pʼijilal xchiʼuk ta skʼelel skotol li kʼusitik chichʼ pasel ta balumile,+ yuʼun muʼyuk xivay ta kʼakʼal akʼobal.* 17  La jchaj ta kʼelel skotol li yabtel skʼob melel Diose, vaʼun laj kakʼ venta ti mu xaʼibeik smelolal kʼusitik chkʼot ta pasel liʼ ta balumil*+ li krixchanoetike. Mu ventauk mi xakʼik tajek persa, mu xaʼibeik smelolal. Akʼo mi xalik ta jamal ti oy lek spʼijilik sventa snabeik skʼoplale, mi jutebuk xaʼibeik smelolal.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «¿Mi oy buchʼu x-albe yuʼun smelolal li kʼusitik oye?».
O «jutebuk».
O «chʼulelale».
O «chʼulelale».
O jaʼ van skʼoplal «li buchʼutik toj chopolike mu xpojatik yuʼun li xchoplejalike».
Literal «ta yolon kʼakʼale».
O «syayijesoj sba; yilbajinoj sba».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O «ti chakʼ vul oʼontone».
Literal «ta yolon kʼakʼal».
Literal «ta yolon kʼakʼale».
O jaʼ van skʼoplal «mu x-och svayelik ta kʼakʼal akʼobal li krixchanoetike».
Literal «ta yolon kʼakʼal».