Eklesiastes 7:1-29

  • Lek jkʼoplaltik xchiʼuk li skʼakʼalil chijchame (1-4)

  • Li tukʼibtasel chakʼ li buchʼu pʼije (5-7)

  • «Jaʼ mas lek kʼalal oy xa kʼusi tstsutse, jaʼ mu sta mi naka to chlike» (8-10)

  • Li sbalil li pʼijilale (11, 12)

  • Lekil kʼakʼal xchiʼuk chopol kʼakʼal (13-15)

  • Oyuk noʼox me spʼisol li kʼusi ta jpastike (16-22)

  • Li kʼusitik la sta ta ilel li jtsobvaneje (23-29)

7  Jaʼ mas lek mi lek jkʼoplaltike,* jaʼ mu sta li lekil aseitee.+ Jech xtok, jaʼ mas lek ti kʼusi kʼakʼalil chijchame, jaʼ mu sta ti kʼusi kʼakʼalil chijvokʼe.  Jaʼ mas lek mi chijbat ta sna li buchʼutik chokʼita yanimaike, jaʼ mu sta li ta snail kʼine,+ yuʼun jaʼ jech stsutseb skotol li krixchanoetike, pe li buchʼu kuxul toe skʼan xakʼ lek ta yoʼonton taje.  Jaʼ mas lek li vul oʼontone, jaʼ mu sta li tseʼeje,+ yuʼun mi chvinaj ta jsatik ti chkat koʼontontike, jaʼ chlekub-o yuʼun li koʼontontike.+  Li yoʼonton buchʼutik pʼijike te oy ta sna li buchʼutik chokʼita yanimaike, pe li yoʼonton buchʼutik bolike te oy ta snail kʼin.*+  Jaʼ mas lek mi ta jchikintatik li tukʼibtasel chakʼ li buchʼu pʼije,+ jaʼ mu sta mi jaʼ ta jchikintabetik son li buchʼutik bolike.  Yuʼun jech kʼuchaʼal xtʼomlajet chkʼakʼ ta yolon pʼin li chʼixe, jaʼ jech li stseʼej buchʼu bole;+ taje muʼyuk sbalil xtok.  Yan li ilbajinele xuʼ xlik-o xchuvaj yuʼun li buchʼu pʼije xchiʼuk li chonbail ta takʼine* xuʼ sokes oʼontonal.+  Jaʼ mas lek kʼalal oy xa kʼusi tstsutse, jaʼ mu sta mi naka to chlike. Mas lek mi oy smalael kuʼuntike, jaʼ muʼyuk lek mi ta jtoy jbatike.+  Mu ta aniluk chopol xavaʼi aba,+ yuʼun li buchʼutik bolike ch-ilinik ta anil xchiʼuk jech-o chopol chaʼi sbaik.*+ 10  Mu xiuk xavale: «¿Kʼu yuʼun mas toʼox lek li kʼakʼaletik ta voʼne ti jaʼ xa mu jechuk li avie?». Yuʼun muʼyuk pʼijot mi jech chajakʼe.+ 11  Li pʼijilal xchiʼuk li rextoile* jaʼ li kʼusi leke xchiʼuk tstabeik sbalil li buchʼutik xilik li sakilal osile.* 12  Yuʼun li pʼijilale chpojvan+ jech kʼuchaʼal chpojvan li takʼine,+ pe li sbalil li yojtikinobile xchiʼuk li pʼijilale jaʼ ti kuxul chkom yuʼun li yajvale.+ 13  Kʼelo lek li yabtel melel Diose, yuʼun ¿buchʼu xuʼ stukʼibtas li kʼusi xotpʼinoje?+ 14  Li ta skʼakʼalil vokolile, skʼan xavakʼ venta ti jaʼ yakʼoj kʼotuk ta pasel melel Dios ti oyuk lekil kʼakʼale+ xchiʼuk ti oyuk chopol kʼakʼal+ sventa mu staik ta naʼel kʼusi chkʼot ta pasel ta tsʼakal li krixchanoetike.+ 15  Ti kʼu noʼox sjalil kuxulune+ kiloj skotol: oy jlom li buchʼutik tukʼik ti chchamik noʼoxe, akʼo mi tukʼik,+ oy jlom li buchʼutik toj chopolik ti jal chkuxiike, akʼo mi chopolik.+ 16  Mu me toj tukʼuk xavaʼi aba+ xchiʼuk mi jaʼuk toj pʼij xavaʼi aba.+ ¿Kʼu yuʼun ti chasaʼ alajeb atuke?+ 17  Mu me toj chopoluk xapas aba xchiʼuk mu me toj boluk xapas aba.+ ¿Kʼu yuʼun chacham kʼalal maʼuk to yoraile?+ 18  Li kʼusi mas leke jaʼ ti xatsak lek li jun pʼijubtasele, pe mu xakolta li yan une;+ yuʼun li buchʼu xiʼtaoj* Diose ta xchʼun skotol taje. 19  Li pʼijilale mas to tstsatsub yuʼun li jun pʼijil vinike, jaʼ xkom to stsatsal li lajunvoʼ tsatsal viniketik ta jun jteklume.+ 20  Yuʼun chʼabal junuk tukʼil vinik liʼ ta balumil ti skotol ora tspas kʼusi leke xchiʼuk ti mu spas smule.+ 21  Jech xtok, mu xavakʼ ta avoʼonton skotol li kʼusi chal li krixchanoetike;+ yuʼun mi jeche, xuʼ van xavaʼi ti chchopol kʼoptaot li avajtunele. 22  Yuʼun anaʼoj lek ta avoʼonton ti oy ep ta velta achopol kʼoptaoj li yantik eke.+ 23  Skotol taje la jchaj ta saʼel ta jpʼijilal, vaʼun xi laj kale: «Ta xipʼijub». Pe solel nom oy ta jtojolal. 24  Skotol li kʼusi oye solel nom oy xchiʼuk toj vokol ta aʼiel. ¿Buchʼu van xaʼibe smelolal?+ 25  Laj kakʼ ta koʼonton sventa jnabe skʼoplal, sventa jchaj ta saʼel, sventa jsaʼ li pʼijilale xchiʼuk ti kʼu yuʼun oy kʼusitik chkʼot ta pasele. Laj kakʼ ta koʼonton sventa xkaʼibe smelolal li xchopol talelal li buchʼutik bolike xchiʼuk li sbol talelalik li buchʼutik chuvaj tspas sbaike.+ 26  Vaʼun, laj kakʼ venta liʼe: oy to kʼusi mas toj chopol* ti jaʼ mu sta li lajelale, jaʼ li ants ti xkoʼolaj kʼuchaʼal spetsʼ jnutsolajele, ti xkoʼolaj kʼuchaʼal snutiʼal tsakobil choy li yoʼontone xchiʼuk ti xkoʼolaj kʼuchaʼal skadenail jchukel li skʼobe. Li buchʼu lek ch-ilat yuʼun li Diose chjatav ta stojolal li ants taje,+ yan li jsaʼmulile yakbil chkom yuʼun.+ 27  Xi laj yal li jtsobvaneje:+ «Kʼelavil, jaʼ jech la jta liʼe. Ep ta tos kʼusi la jsabe skʼoplal sventa xkaʼibe smelolal, 28  pe li kʼusi la jsaʼilane muʼyuk la jta. La jta jun tukʼil vinik li ta jmil ta voʼ viniketike, pe muʼyuk te la jta mi junuk tukʼil ants ta stojolalik. 29  Jaʼ noʼox jtaoj liʼe: tukʼ pasatik yuʼun melel Dios li krixchanoetike,+ pe saʼojik ep kʼusitik tspasik».+

Tsʼibetik ta yok vun

O «mi lek jbitike».
O «muyubajel; chʼayob oʼontonal».
O «li michʼob kʼabale».
O jaʼ van skʼoplal «jaʼ xa jech ojtikinbil li buchʼu bole».
O «pukulalile; parteile».
Jaʼ xkaltik, li buchʼutik kuxulike.
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
Literal «toj chʼa».