Eklesiastes 4:1-16

  • Li ilbajinele mas to toj chopol, jaʼ mu sta li lajelale (1-3)

  • Oyuk spʼisol xkiltik li abtelale (4-6)

  • Oy sbalil li amigoile (7-12)

    • «Mas lek mi chaʼvoʼike, jaʼ mu sta mi jun noʼoxe» (9)

  • Xuʼ van muʼyuk sbalil xkuxlejal li jun ajvalile (13-16)

4  La jnopbe skʼoplal yan velta skotol li kʼusitik chichʼ pasel liʼ ta balumil* ti chakʼ vokolile. Laj kilbe yaʼlel satik li buchʼutik ilbajinbilike, muʼyuk buchʼu xpatbat yoʼontonik+ xchiʼuk muʼyuk buchʼu xkʼuxubinatik. Yuʼun oy sjuʼelik li buchʼutik ch-ilbajinvanike.  Xchiʼuk la jkʼupil kʼopta li buchʼutik chamemik xae, maʼuk la jkʼupil kʼopta li buchʼutik kuxajtik toe.+  Jech xtok, ta xchaʼvokʼalik taje, mas lek oy li buchʼu chʼabal to vokʼeme,+ yuʼun muʼyuk to yiloj li kʼusitik chichʼ pasel ti chakʼ vul oʼonton liʼ ta balumile.*+  Laj kil xtok ti kʼalal ta stsal sbaik li krixchanoetike,+ chakʼbeik tajek yipal* xchiʼuk tspasik lekil abtelal; taje muʼyuk sbalil xtok, xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jnutstik ikʼ.  Li buchʼu bole smeyoj noʼox skʼob smalaoj chlaj batel.*+  Mas lek mi ta jkuxtik jlikeluke, jaʼ altik mi ta jmil jbatik ta abtele, yuʼun xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jnutstik ikʼ.+  Oy kʼusi yan laj kakʼ venta ti muʼyuk sbalil liʼ ta balumile:*  oy jun vinik ti stuk ta jyalele, muʼyuk xchiʼil; muʼyuk xnichʼon mi jaʼuk xchiʼil ta vokʼel, pe muʼyuk spajeb ti tsots tajek ch-abteje. Muʼyuk spajeb tskʼan kʼulejal li sbekʼ sate.+ Pe xi tsjakʼbe sbae: «¿Buchʼu ta skoj ti tsots chi-abteje xchiʼuk ti ta jmakbe jba koʼonton ta sventa li kʼusitik lekike?».+ Taje muʼyuk sbalil xtok xchiʼuk chakʼ vul oʼonton li kʼusitik tspase.+  Mas lek mi chaʼvoʼike, jaʼ mu sta mi jun noʼoxe,+ yuʼun tsta lek smotonik ta skoj ti tsots ch-abtejike. 10  Yuʼun mi oy buchʼu junukal yal ta lume, xuʼ xkoltaat likel yuʼun li xchiʼile. Pe ¿kʼusi chkʼot ta stojolal li buchʼu chyal ta lum ti muʼyuk buchʼu xuʼ xkoltaat likele? 11  Jech xtok, lek kʼixinik-o mi koʼol chmochan sba xchaʼvoʼalike. Pe ¿kʼuxi xuʼ kʼixin-o mi stuk noʼoxe? 12  Jech xtok, xuʼ xichʼ tsalel yuʼun jun krixchano mi stuk noʼoxe, pe mi chaʼvoʼike, xuʼ yuʼun spak skʼoplalik. Xchiʼuk mi oxpʼej sat* li chʼojone, mu xtuchʼ ta anil. 13  Mas lek li jun olol ti pʼij akʼo mi povree, jaʼ mu sta li jun mol ajvalil mi bole,+ ti muʼyuk xa spʼijil sventa xchʼun li pʼijubtasele.+ 14  Yuʼun li stuke* lokʼ talel ta chukel sventa xkʼot ta ajvalil,+ akʼo mi povre vokʼ kʼalal jaʼo chventainvan li ajvalile.+ 15  Laj kil skotol li buchʼutik kuxulik ti xtal xbatik noʼox liʼ ta balumile,* jech xtok, laj kil ti kʼusi chkʼot ta stojolal li kerem ti jaʼ ch-och ta xkʼexol li ajvalile. 16  Ep tajek li buchʼutik chkoltaate, pe li krixchanoetik ti chtalik ta tsʼakale muʼyuk xa jun yoʼontonik ta stojolal.+ Taje muʼyuk sbalil xtok, xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jnutstik ikʼ.

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «ta yolon kʼakʼal».
Literal «ta yolon kʼakʼale».
O «tsots tajek ch-abtejik».
Literal «tstiʼ batel li sbekʼtal stuke».
Literal «ta yolon kʼakʼale».
O «pasbil ta oxkʼol».
Xuʼ van jaʼ skʼoplal li pʼijil nichʼonile.
Literal «ta yolon kʼakʼale».