Eklesiastes 3:1-22

  • «Akʼbil yorail skotol» (1-8)

  • Li skʼupinel kuxlejale jaʼ jun matanal yakʼoj Dios (9-15)

    • Yakʼojbe ta yoʼonton ti xuʼ xkuxiik sbatel osil li krixchanoetike (11)

  • Li Diose tukʼ chchapanvan (16, 17)

  • Li krixchanoetike xchiʼuk li chonbolometike ta xchamik (18-22)

    • «Skotolik tsutik batel ta pukuk» (20)

3  Akʼbil yorail skotol,akʼbil yorail skotol li kʼusi chichʼ pasel liʼ ta balumile:*   Oy yorail chijvokʼ xchiʼuk oy yorail chijcham;oy yorail chijtsʼunolaj xchiʼuk oy yorail ta jbultik lokʼel li kʼusi la jtsʼuntike;   oy yorail milbail xchiʼuk oy yorail poxtavanej;oy yorail ti oy kʼusi chichʼ jinesele xchiʼuk oy yorail svaʼanel;   oy yorail chij-okʼ xchiʼuk oy yorail chijtseʼin;oy yorail ta jmil jbatik ta okʼel xchiʼuk oy yorail chij-akʼotaj;*   oy yorail ta jiptik batel tonetik xchiʼuk oy yorail ta jtsobtik tonetik;oy yorail chijmeyvan xchiʼuk oy yorail ti muʼyuk chijmeyvane;   oy yorail ta jsaʼtik xchiʼuk oy yorail ti ta jchʼay-o ta koʼontontike;oy yorail ta jkʼejtik* xchiʼuk oy yorail ta jiptik batel;   oy yorail ta jchʼiʼtik ta jatel+ xchiʼuk oy yorail ta jnupʼtik ta tsʼisel;oy yorail chijtsʼiji+ xchiʼuk oy yorail chijkʼopoj;+   oy yorail chijkʼanvan xchiʼuk oy yorail chijpʼajvan;+oy yorail sventa jpastik kʼop xchiʼuk oy yorail sventa junuk koʼontontik.  ¿Kʼusi tsta li jun j-abtel ta skoj ti tsots tajek ch-abteje?+ 10  Kiloj li kʼusi akʼbil spasik yuʼun Dios li xnichʼnab krixchanoetik ti jaʼ batem-o yoʼontonike. 11  Li Diose skotol kʼupil sba* spasoj xchiʼuk ta yorail noʼox spasoj.+ Jech xtok, yakʼojbe ta yoʼonton krixchanoetik ti xuʼ xkuxiik sbatel osile; akʼo mi jech, muʼyuk onoʼox tstaik ta ojtikinel lek li yabtel skʼob Dios ti la spas ta slikeb kʼalal to ta slajebale. 12  Laj kakʼ venta ti kʼusi mas lek xuʼ spasike jaʼ ti xmuyubajike xchiʼuk ti spasik kʼusi lek ti kʼu sjalil kuxulike,+ 13  jech xtok, ti akʼo veʼikuk skotolike, ti x-uchʼbolajike xchiʼuk ti skʼupinik li kʼusi tsots tajek laj yabtelanike. Taje jaʼ jun matanal yuʼun Dios.+ 14  Jtaoj ta ojtikinel ti te oy-o sbatel osil skotol li kʼusi tspas Diose. Muʼyuk kʼusi xuʼ xichʼ tikʼbel xchiʼuk muʼyuk kʼusi xuʼ xichʼ lokʼesbel. Jaʼ jech spasoj li melel Dios sventa xiʼtaat* yuʼun li krixchanoetike.+ 15  Kʼusiuk noʼox ti chkʼot ta pasele kʼotem xa onoʼox ta pasel, jech xtok, li kʼusi ta to xtale talem xa;+ pe li melel Diose tsaʼ li buchʼutik nutsbilike.* 16  Liʼe jech kiloj liʼ ta balumil* xtoke: ti bu oy tukʼilal jechuke, oy choplejal, ti bu oy kʼusitik tukʼ jechuke, naka choplejal oy.+ 17  Jaʼ yuʼun, xi laj kal ta koʼontone: «Li melel Diose chchapan li buchʼutik tukʼike xchiʼuk li buchʼutik toj chopolike,+ yuʼun oy yorail skotol abtelal xchiʼuk skotol li kʼusitik chichʼ pasele». 18  Laj kal ta koʼonton xtok ti chakʼ ta preva xnichʼnab krixchanoetik li melel Diose xchiʼuk chakʼbe yil ti xkoʼolajik kʼuchaʼal chonbolometike, 19  yuʼun koʼol kʼusi chkʼot ta stojolal li krixchanoetik xchiʼuk chonbolometike; koʼol kʼusi chkʼot ta stojolal skotolik.+ Jech kʼuchaʼal chcham li june, jaʼ jech chcham li yan xtoke; skotolik koʼol noʼox yip xkuxlejalik.*+ Jaʼ yuʼun, maʼuk mas mukʼ skʼoplal li jun krixchano ta stojolal li chonbolometike, yuʼun muʼyuk sbalil skotol. 20  Jun yavil bu chbat skotolik.+ Koʼol likemik tal ta pukuk*+ xchiʼuk skotolik tsutik batel ta pukuk.+ 21  ¿Buchʼu snaʼoj ta melel mi chmuy batel ta akʼol li yip xkuxlejal* krixchanoetike xchiʼuk buchʼu snaʼoj ta melel mi chyal batel ta balumil li yip xkuxlejal* chonbolometike?+ 22  Laj kakʼ venta ti jtos noʼox kʼusi mas lek xuʼ spas li krixchanoe jaʼ ti skʼupin li yabtele,+ yuʼun jaʼ stojol;* yuʼun ¿buchʼu xuʼ xakʼbe yil li kʼusi chkʼot ta pasel kʼalal mi chamem xa oxe?+

Tsʼibetik ta yok vun

Literal «ta yolon kʼakʼale».
Literal «chijpʼitolaj».
O «jnakʼtik».
O «lek chapanbil».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.
O jaʼ van skʼoplal «li kʼusi batem xae».
Literal «ta yolon kʼakʼal».
O «xchʼulelik».
O «lum».
O «xchʼulel».
O «xchʼulel».
O «sparte».