Eklesiastes 10:1-20

  • Akʼo mi juteb noʼox li bolile, xuʼ tsokes li pʼijilale (1)

  • Xibal sba mi mu xijtojobe (2-11)

  • Toj abol sbaik li buchʼutik bole (12-15)

  • Oy sbolil li ajvaliletike (16-20)

    • Xuʼ xal batel kʼusi chaval li jkot mute (20)

10  Li chamem vovetike* xuʼ chtuib yuʼun xchiʼuk chlokʼ svok yuʼun li aseite ti lek meltsanbile, jaʼ jech ek, akʼo mi juteb noʼox li bolile, xuʼ tsokes li pʼijilal xchiʼuk mukʼulale.+  Li yoʼonton buchʼu pʼije tsbeiltasat batel li ta lekil bee,* pe li yoʼonton buchʼu bole tsbeiltasat batel li ta chopol bee.*+  Buyuk noʼox beal ti bu stamoj batel li buchʼu bole muʼyuk yichʼoj spʼijil*+ xchiʼuk chakʼbe snaʼ skotol krixchanoetik ti bole.+  Mi tsan skʼakʼal yoʼonton ta atojolal li jun ajvalile, mu xavikta li avavile.+ Yuʼun mi xatsʼijet noʼoxe, tskʼunibtas li tsatsal mulile.+  Oy kʼusi kiloj ti kʼotem ta pasel liʼ ta balumil* ti chakʼ vul oʼontone, jaʼ li kʼusi muʼyuk lek spasojik li buchʼutik yichʼoj yabtelike:+  li buchʼutik bolike chichʼ akʼbel tsots yabtelik, yan li jkʼulejetike* pekʼel-o yabtelik.  Oy kiloj ti jaʼ kajajtik ta kaʼ chanavik li jtuneletike, pe jaʼuk li bankilal j-abteletike ta yakan chanavik jech kʼuchaʼal li jtuneletike.+  Li buchʼu tsjokʼ jun chʼene xuʼ jaʼ te xpʼaj* yalel stuk.+ Xchiʼuk li buchʼu tsvokʼ ochel jun muro ti pasbil ta tone xuʼ xlaj ta tiʼel ta chon.  Li buchʼu tsvokʼ lokʼel tal tonetike xuʼ syayijesat yuʼun xchiʼuk li buchʼu chtʼox* siʼe xuʼ sta-o svokol.* 10  Mi oy jun abtejebal ti pasbil ta takʼin ti muʼyuk yee xchiʼuk ti muʼyuk buchʼu chjuxbe yee, skʼan tsots xakʼ yipal kʼalal tstunese. Yan li pʼijilale chkoltavan sventa lekuk kʼusi xkʼot ta pasel. 11  Mi tiʼvan li jkot chon kʼalal muʼyuk toʼox yichʼoj vovijesbel sjole, muʼyuk stu chkʼot ti xchanoj lek ta svovijesbel sjol chon li jun krixchanoe. 12  Li kʼusi chlokʼ ta ye li buchʼu pʼije kʼupil sba ta aʼiel,+ yan li ye buchʼu bole jaʼ noʼox tsta-o svokol stuk.+ 13  Bol li kʼusi baʼyuk chlokʼ ta yee+ xchiʼuk li stsutseb kʼusi chale jaʼ chuvajil ti ch-ikʼvan batel ta lajele. 14  Pe te noʼox xvulvun-o li buchʼu bole.+ Li jun vinike mu snaʼ li kʼusi chkʼot ta pasele; ¿buchʼu xuʼ xalbe li kʼusi chtal ta tsʼakal mi chamem xa oxe?+ 15  Li buchʼu bole solel chlub-o ta skoj li tsatsal abtelale, yuʼun mi jaʼuk snaʼ kʼuxi tsut batel li ta jteklume. 16  ¡Solel toj abol sba li jteklum kʼalal kerem to li ajvalil+ yuʼunike xchiʼuk ti sob noʼox chlik veʼikuk li bankilal j-abteletike! 17  ¡Solel xmuyubaj li jteklum kʼalal jaʼ ajvalil yuʼunik li xnichʼon buchʼutik tsots yabtelike xchiʼuk ti ta yorail noʼox chveʼik xchiʼuk ch-uchʼbolajik sventa oyuk yipik li bankilal j-abteletike, ti maʼuk jech tspasik sventa chyakubike!+ 18  Mi oy jun krixchano ti chʼaj tajeke, chpʼajanuk* yalel li stsʼamteʼal snae xchiʼuk ta skoj ti te noʼox smeyoj skʼobe, stsʼujtsʼun chyal voʼ li ta snae.+ 19  Li pane* chichʼ pasel sventa xkuxet-o koʼontontik yuʼun xchiʼuk li vinoe chakʼ jkʼupin li jkuxlejaltike;+ yan li takʼine toj jtunel ta skotol li kʼusitik chtun kuʼuntike.+ 20  Akʼo mi te oyot ta atem,* mu xachopol kʼopta li ajvalile+ xchiʼuk mu xachopol kʼopta ta akuarto li jkʼuleje; yuʼun xuʼ xal batel kʼusi laj aval li jkot mute* o xuʼ sjelubtas batel li kʼusi laj aval li kʼox mute.

Tsʼibetik ta yok vun

O «usetike».
Literal «te oy li ta sbatsʼikʼobe».
Literal «te oy li ta stsʼetkʼobe».
Literal «muʼyuk yoʼonton».
Literal «ta yolon kʼakʼal».
O «li buchʼutik xtojobike».
O «stsʼuj».
O «tsjav; tsvokʼ».
O jaʼ van skʼoplal «skʼan skʼel sba ta stojolal».
O «tstsʼujanuk».
O «veʼlile».
O «avayeb».
Literal «li kʼusi chvil ta vinajele».