Eklesiastes 1:1-18

  • «¡Muʼyuk sbalil skotol!» (1-11)

    • «Li balumile te oy-o sbatel osil» (4)

    • Mu xpaj ta abtel li kʼusitik yichʼoj pasele (5-7)

    • «Muʼyuk yan kʼusi achʼ liʼ ta balumile» (9)

  • Oy spajeb li spʼijil krixchanoetike (12-18)

    • «Xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jnutstik ikʼ» (14)

1  Li kʼusitik chal li jtsobvanej*+ ti jaʼ xnichʼon David xchiʼuk ti jaʼ ajvalil ta Jerusalene.+   Xi chal li jtsobvaneje: «¡Muʼyuk sbalil!¡Muʼyuk sbalil! ¡Muʼyuk sbalil skotol!».+   ¿Kʼusi tsta li jun krixchano ti tsots ch-abtejta tsatsal abtelal liʼ ta balumile?*+   Chtal jkʼol kuxlejal, chbat jkʼol kuxlejal,pe li balumile te oy-o* sbatel osil.+   Chlokʼ tal* xchiʼuk ch-och batel li kʼakʼale,vaʼun anil xa chbat* ti bu chlokʼ tal yan veltae.+   Li ikʼe chbat ta sur, vaʼun chjoyibaj batel sventa chbat ta norte;jech-o chjoyibaj batel; te noʼox xjoyibaj-o li ikʼe.   Skotol li ukʼumetike* chbein batel ta nab; akʼo mi jech, muʼyuk chnoj li nabe.+ Sventa chbein yan velta li ukʼumetike, tsutik batel ti bu chlikik tale.+   Chakʼ lubel skotol li kʼusitike;muʼyuk buchʼu xuʼ xalbe skʼoplal skotol. Li sbekʼ jsatike mu x-echʼ xaʼi ta skʼelel kʼusitik;li jchikintike mi jaʼuk x-echʼ xaʼi ta xchikintael.   Li kʼusi oye jaʼ li kʼusi te oy-oexchiʼuk li kʼusi pasbil xae jaʼ li kʼusi chichʼ pasel yan veltae;muʼyuk yan kʼusi achʼ liʼ ta balumile.*+ 10  ¿Mi oy van buchʼu xuʼ xi xalbe skʼoplal jtosuk kʼusie: «Kʼelavil liʼe: achʼ to»? Oy xa onoʼox ta voʼne;te xa onoʼox oy kʼalal chʼabalutik toʼoxe. 11  Muʼyuk xa buchʼu chvul ta sjol li krixchanoetik ta voʼnee;jech xtok, muʼyuk xa buchʼu chvul ta sjol li buchʼutik chtal ta tsʼakale;mi jaʼuk chtaatik ta naʼel yuʼun li buchʼutik chtalik ta mas tsʼakale.+ 12  Voʼon li jtsobvanejune li-och ta ajvalil yuʼun Israel li ta Jerusalene.+ 13  Laj kakʼ ta koʼonton xchanel xchiʼuk skʼelbel skʼoplal ta jpʼijil+ skotol li kʼusitik pasbil liʼ ta balumile.+ La jsabe skʼoplal li kʼusi akʼbil spasik yuʼun Dios li krixchanoetike. Li kʼusitik tspasik ti jaʼ batem-o yoʼontonike jaʼ tsvul-o yoʼontonik. 14  Laj kil skotol li kʼusitik chichʼ pasel liʼ ta balumile,*pe laj kakʼ venta ti muʼyuk sbalil skotole, xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jnutstik ikʼ.+ 15  Mu xa stakʼ tukʼibtasel li kʼusi xotxotexchiʼuk mu stakʼ chapel li kʼusi chʼayeme. 16  Vaʼun, xi laj kal ta koʼontone: «Jtaoj ep jpʼijil, jaʼ xkom to li buchʼutik echʼik xa kuʼun ta Jerusalene,+ la sta ep spʼijil xchiʼuk yojtikinobil li koʼontone».+ 17  Laj kakʼ ta koʼonton yojtikinel kʼu yelan li pʼijilale, ti kʼu yelan li chuvajile xchiʼuk ti kʼu yelan li bolile,+ vaʼun te laj kakʼ venta xtok ti xkoʼolaj kʼuchaʼal ta jnutstik ikʼe. 18  Yuʼun ch-epaj vul oʼonton mi epaj li pʼijilale,jaʼ yuʼun buchʼuuk noʼox ti ch-epaj yojtikinobil yuʼune ch-epaj li kʼusi kʼux chaʼie.+

Tsʼibetik ta yok vun

O «jnitvanej».
Literal «ta yolon kʼakʼale».
Literal «te vaʼal-o».
O «Chojobaj».
O «xlejlun tsut batel».
O «ukʼumetik ta yorail siktike; ukʼumetik ti chtakij noʼoxe».
Literal «ta yolon kʼakʼale».
Literal «ta yolon kʼakʼale».