Sventa Ebreos 5:1-14

  • Li Jesuse jaʼ mas mukʼ skʼoplal kʼuchaʼal li mero bankilal paleetike (1-10)

    • «Jech kʼuchaʼal li Melkisedeke» (6, 10)

    • «La xchan xchʼunel mantal ta skoj ti laj yil svokole» (8)

    • «Jaʼ ta stojolal xuʼ staik kuxlejal sbatel osil» (9)

  • Pʼijubtasel sventa li buchʼutik muʼyuk yijik ta mantale (11-14)

5  Yuʼun skotol li mero bankilal palee laj yichʼ vaʼanel sventa spasbe yabtel Dios,+ jaʼ tskolta li krixchanoetike sventa xakʼ matanal xchiʼuk milbil matanaletik ta skoj li mulile.+  Xuʼ xkʼuxubin* li buchʼutik mu kʼusi snaʼike xchiʼuk li buchʼutik muʼyuk kʼusi lek batem ta pasel yuʼunike,* yuʼun kʼun li stuk eke,  jaʼ yuʼun skʼan xakʼ matanaletik ek ta skoj li smultak jech kʼuchaʼal tspas ta stojolal li jteklume.+  Muʼyuk buchʼu tsvaʼan sba stuk ta sventa li abtelal ti ichʼbil ta mukʼe, jaʼ noʼox xuʼ xichʼ vaʼanel yuʼun Dios jech kʼuchaʼal kʼot ta stojolal li Aarone.+  Jaʼ jech kʼot ta stojolal li Kristo eke, yuʼun muʼyuk bu la saʼ yichʼel ta mukʼ stuk+ kʼalal kʼot ta mero bankilal palee, jaʼ noʼox laj yichʼ ichʼel ta mukʼ ta stojolal li buchʼu xi laj yale: «Voʼot jnichʼonot, avie likʼot xa ta atot».+  Oy bu xi chal xtoke: «Paleot jech kʼuchaʼal li Melkisedeke, sbatel osil chakom ta paleal».+  Kʼalal kuxul toʼox ta sba balumil li Kristoe, la skʼan vokol xchiʼuk xvokolet ta stojolal li buchʼu xuʼ xpojat ta lajelale, tsots x-avet xchiʼuk la smal yaʼlel sat,+ jaʼ yuʼun chikintabat lek ta skoj ti xiʼtaoj* Diose.  Akʼo mi jaʼ nichʼonil, la xchan xchʼunel mantal ta skoj ti laj yil svokole.+  Pe kʼalal laj xa ox yichʼ tukʼibtasele,+ jaʼ ta stojolal xuʼ staik kuxlejal sbatel osil skotol li buchʼutik chchʼunbat smantale,+ 10  yuʼun laj xa yichʼ vaʼanel yuʼun Dios ta mero bankilal pale jech kʼuchaʼal li Melkisedeke.+ 11  Ep kʼusi skʼan xkalkutik ta sventa li Kristoe, pe vokol ta albel smelolal ta skoj ti amakoj achikinike. 12  Yuʼun akʼo mi jchanubtasvanejoxuk xa jechuk li avie, skʼan ti oyuk buchʼu xakʼ achanik yan velta ta slikebal li kʼunil chanubtaseletik+ ta sventa li lekil chʼul mantaletik yuʼun Diose, yuʼun yaʼlel chuʼil to chakʼanik yan velta, maʼuk chakʼanik li tsatsal veʼlile. 13  Mu xojtikin tukʼil kʼop li buchʼu jech-o chchuʼun ta yaʼlel chuʼile, yuʼun olol to.+ 14  Pe jaʼ sventa yijil krixchanoetik li tsatsal veʼlile, yuʼun lek chchanubtas snopbenik kʼalal tstunesike, taje jaʼ sventa xkʼel yuʼunik li kʼusi tukʼe xchiʼuk li kʼusi muʼyuk tukʼe.

Tsʼibetik ta yok vun

O «lek yoʼonton ta stojolal».
O «li buchʼutik kʼejevemik ta bee».
Kʼelo Glosario, xiʼtael Dios.