Apokalipsis 20:1-15

  • Li Satanase chichʼ chukel jmil jabil (1-3)

  • Ch-ajvalilajik jmil jabil xchiʼuk Kristo (4-6)

  • Chichʼ koltael li Satanase, laje chichʼ lajesel (7-10)

  • Li buchʼutik chamemike chichʼik chapanel ta yeloval sakil chotlebal sventa ajvalil (11-15)

20  Laj kil yakal chyal talel ta vinajel jun anjel ti stsakojbe syaveal li xabe*+ xchiʼuk ti stsakoj talel jlik mukʼta kadenae.  Vaʼun, la stsak li dragone,+ li voʼneal kiletel chone,+ ti jaʼ Diablo+ xchiʼuk Satanase,+ la xchuk jmil jabil.  Laje, la sjip ochel ta xab,+ la sbaj xchiʼuk la smakbe lek stiʼ sventa mu xa sloʼla li lumetike, jaʼ to mi tsʼaki li jmil jabile. Mi laje, chichʼ to koltael lokʼel kʼuk sjalil.+  Laj kil chotlebaletik sventa ajvalil xchiʼuk laj kil laj yichʼ yabtelik sventa xchapanvanik li buchʼutik te chotiike. Laj kilbe xkuxlejalik* li buchʼutik laj yichʼik milel* ta skoj ti laj yalbeik skʼoplal li Jesuse xchiʼuk ti laj yalbeik skʼoplal li Diose, jaʼ li buchʼutik muʼyuk laj yichʼik ta mukʼ li jtiʼvanej chonbolome mi jaʼuk li slokʼole xchiʼuk muʼyuk laj yichʼ smarkail ta stibaik mi jaʼuk ta skʼobik.+ Vaʼun, kuxiik xchiʼuk la spasik mantal jmil jabil xchiʼuk li Kristoe.+  (Pe li yantik buchʼutik chamemike+ muʼyuk to bu kuxiik jaʼ to mi tsʼaki li jmil jabile). Taje jaʼ li baʼyel chaʼkuxesele.+  Xmuyubajik noʼox xchiʼuk chʼulik li buchʼutik te skʼoplalik li ta baʼyel chaʼkuxesele;+ muʼyuk xa kʼusi stakʼ spasbatik yuʼun+ li xchibal velta lajelale,+ yuʼun chkʼotik ta yajpale Dios+ xchiʼuk ta yajpale Kristo xchiʼuk jmoj ch-ajvalilajik* jmil jabil.+  Mi tsuts xa ox li jmil jabile, chichʼ koltael lokʼel ta xchukinab li Satanase,  vaʼun chlokʼ sloʼla li lumetik ti oyik ta xchanjotal xchikin balumile, jaʼ xkaltik, li Gog xchiʼuk Magogue sventa xichʼik tsobel li ta paskʼope. Xkoʼolaj kʼuchaʼal jiʼ* ta nab ti kʼu yepalike.  La spuk sbaik batel ta spʼejel balumil xchiʼuk la sjoyibtabeik li skarpana buchʼutik chʼule xchiʼuk li kʼanbil jteklume. Pe yal talel kʼokʼ ta vinajel, vaʼun lajesatik.+ 10  Li Diablo ti yakal chloʼlavane laj yichʼ jipel ochel ta nab ti oy skʼakʼal xchiʼuk s-asufreale, jaʼ ti bu xa onoʼox oyik li jtiʼvanej chonbolom+ xchiʼuk li jloʼlavanej j-alkʼope;+ te chil-o svokolik* ta kʼakʼal akʼobal sbatel osil. 11  Laj kil jun mukʼta sakil chotlebal sventa ajvalil xchiʼuk laj kil li buchʼu te chotole.+ Vaʼun, li balumil xchiʼuk vinajele jatavik lokʼel+ ta stojolal xchiʼuk muʼyuk xa la sta yavilik. 12  Laj kil li buchʼutik chamemik ti tsots skʼoplalik xchiʼuk li buchʼutik muʼyuk tsots skʼoplalik ti te vaʼajtik ta yeloval li chotlebal sventa ajvalile xchiʼuk lik jamuk balbalvunetik. Pe jam yan balbalvun; jaʼ li sbalbalvunal kuxlejale.+ Li buchʼutik chamemike laj yichʼik chapanel jech kʼuchaʼal li kʼusi te tsʼibabil ta balbalvunetike, jaʼ ti kʼu yelan la spasike.+ 13  Vaʼun, li nabe la skolta lokʼel li buchʼutik te chamemike, jech ek li lajelal xchiʼuk li Mukinale* la skoltaik lokʼel li buchʼutik te chamemike, vaʼun ta jujuntal laj yichʼik chapanel jech kʼuchaʼal la spasike.+ 14  Li lajelal xchiʼuk Mukinale* laj yichʼik jipel ochel ta nab ti oy skʼakʼale.+ Li nab ti oy skʼakʼale+ jaʼ skʼan xal li xchibal velta lajelale.+ 15  Jech xtok, li buchʼutik muʼyuk te tsʼibabil skʼoplalik li ta slivroal kuxlejale+ laj yichʼik jipel ochel ta nab ti oy skʼakʼale.+

Tsʼibetik ta yok vun

Kʼelo Glosario, xab.
Li ta griego kʼope jaʼ psykje. Kʼelo Glosario, psykje.
Literal «laj yichʼik milel ta ekʼel».
Jaʼ xkaltik, xchiʼuk Kristo.
O «yiʼ».
O «mu xa kʼusi stakʼ spasik; tikʼilik ta chukel».
O «Adese», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.
O «Adese», jaʼ xkaltik, li mukinal ta komon yuʼun krixchanoetike. Kʼelo Glosario, mukinal.